Anda di halaman 1dari 3

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PENGGAL 1/ 2011


M/P: KHB- PK (79/1)
No. Soalan
1

JAWAPAN
C

Skema Jawapan

rujukan
B/Teks Ting 1

M.Surat
6

Membersih - Penjagaan kebersihan dari segi fizikal dan

B/Teks Ting 1

mental
Pengenalpastian masalah
Merekat kepingan papan lapis, MDF dan mounting
board

3
4

D
D

B/Teks Ting 3
B/Teks Ting 1

12

B/Teks Ting 1

11

6
7
8

D
D
D

Tolok penanda
RM 13.58
I
II
III
IV

B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 3

19
42
7

9
10
11
12
13
14

A
C
C
D
D
D

PVC

B/Teks Ting 2
B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 2

5
6
55
57
59
42

15
16

C
C

B/Teks Ting 2
B/Teks Ting 2

39
42

17

B/Teks Ting 1

70

18
19
20

C
D
D

B/Teks Ting 1
B/Teks Ting 2
B/Teks Ting 2

68
66
69

21
22

A
B

Sesiku set

B/Teks Ting 2
Buku teks ting
1
Buku teks ting
1
Buku teks ting

65
91

23

Jahitan suji bilang

24

I
II
III
IV

Patuh pada peraturan dan undang-undang


Amanah
Menepati masa
Bertanggung jawab

Keupayaan kendiri
Pengetahuan dan kemahiran
Bahan dan komponen
mesra alam

Dilarutkan dengan spirit metil


Penjalur wayar
penghawa dingin
Melindungi litar dan perkakas elektrik
II
Tapak
III
Pemungut
IV
Pemancar
2400 ohm

Tujuan sajian

100
76

25

II
Keperluan
IV
keseimbangan sajian
menutup makanan dan menapis cecair

26

Tempat menyimpan wardrobe

27

Pencahayaan tidak langsung

28

29

3:2:1

30

Diubah ke dalam beg politena

31

Medium terlalu padat

32

Pakaian

33

Meningkatkan taraf hidup

34

I.

Perniagaan dilakukan secara layan diri

IV

Dijalankan di tempat yang menjadi

2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
3
Buku teks ting
3
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
1
Buku teks ting
1
Buku teks ting
1

80
63
64
110

111
111
105
296
288
302

tumpuan orang
35

36

Kedai Jahit Mustam


I.

Membeli secara pukal

III

Mengamalkan sistem layan diri

37

38

IV
Dapatkan stok terus daripada pengilang
Menyemak kuantiti barang yang diterima daripada
pembekal
Bayar sewa premiss kilang

39

Kouta

40

Nota debit

41

Bank Pusat

42

43

44

45

II Menimbang
III Membungkus
IV Menggred
Mendapatkan maklumat barang dan syarat
urusniaga
II
Pesanan
III
Surat tanya
bijak mengambil peluang

46

kreatif

Buku teks ting


1
Buku teks ting
1

303

Buku teks ting


1

340

Buku teks ting


1
Buku teks ting
2
Buku teks ting
1
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2

362

Buku teks ting


1
Buku teks ting
1
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2

336

304

325
342
304
306

335
272
272

47

Tanda SIRIM

48

Menerima dan menyiasat aduan

49

50

51

52

53

Memaklumkan barang yang diiklankan bermutu


sebenarnya tidak
I.
dijadikan sebagai bukti bagi suatu urus
niaga
II.
mengetahui prestasi perniagaan samada
untung atau rugi
IV.
mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh
perniagaan
III.
Setiap urus niaga yang berlaku disertakan
dengan dokumen seperti invois, resit dan
memo
I.
Kenalpasti
jenis
urus
niaga
dan
mengelaskannya
kepada
akaun-akaun
tertentu
II.
Catatan dibuat ke dalam buku-buku simpan
kira mengikut sistem catatan beregu.
IV.
Setiap dokumen dan rekod urus niaga perlu
disusun dan disimpan di tempat yang
selamat.
Ayah membeli sebuah televisyen berharga RM 3 ribu,
wang pendahuluan RM 1 ribu dibayar dan selebihnya
dibayar secara ansuran berserta faedah
Format akaun T

54

55

56

Satu urusniaga yang berlaku dicatatkan dalam dua


akaun yang berasingan tetapi dengan nilai yang sama
I.
setiap satu urusniaga mesti melibatkan dua
akaun
II.
salah satu akaun merupakan debit dan satu
lagi merupakan kredit
III.
amaun urus niaga dalam kedua-dua akaun
mestilah sama
Amin membeli kasut bernilai RM 600 secara tunai.

57

Belanja

58

59

Menjual meja dan kerusi lama kepunyaan kedai dan


syarikat
Dt
Akaun Modal
Kt
Jul 1 Tunai
RM5,000
Dt
Jul 1

60

Akaun Tunai

Modal
RM5,000
Membeli insurans secara tunai

Buku teks ting


3
Buku teks ting
3
Buku teks ting
3
Buku teks ting
2

282

Buku teks ting


2

331

Buku teks ting


1

300

Buku teks ting


2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2

331

Buku teks ting


2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2
Buku teks ting
2

334

Buku teks ting


2

334

290
287
330

331
332

333
344
337

Kt