Anda di halaman 1dari 10

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN

KBAT DI SEKOLAH
NOOR HASHIMAH BT HASHIM
Pensyarah Kanan
Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara
Kementerian Pendidikan Malaysia

1. Pada tahap mana organisasi kita sekarang


melaksanakan KBAT?
2. Hala tuju kita dalam KBAT?

3. Bagaimana hendak mencapai?

Mengapa Perlu Pengurusan Yang Strategik?


Menangani perubahan dan cabaran baharu
Persaingan untuk mendapatkan sumber-sumber
Meningkatkan prestasi
Pengurusan yang lebih proaktif

Pengurusan yang lebih sistematik dan berkualiti

3 Elemen Penting Dalam Pengurusan Yang


Strategik
Menetapkan hala tuju dan matlamat
yang jelas
Mengenal pasti sumber-sumber yang
ada
Membina strategi berdasarkan sumbersumber yang ada
4

Contoh Strategi 1: Menurunkan masalah disiplin


murid dengan kerjasama ibu bapa dan komuniti
setempat

Contoh pelan taktikalnya:


1. Program ceramah kesedaran tentang kesalahan juvana
dengan pejabat polis daerah
2. Program pemantauan kaki lepak dengan bantuan kariah
masjid dan penduduk kampung
3. Program pemantauan aktiviti mingguan anak-anak di rumah
bersama komuniti setempat
5

Contoh Strategi 2: Meningkatkan penggunaan Pusat


Sumber Pendidikan Negeri oleh sekolah-sekolah
melalui kerjasama dengan PPD

Pelan taktikalnya:
Mempelbagai fungsi Pusat Sumber dengan
kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah

Bagaimana Menilai Strategi yang


Telah Kita Bina?
Secara Berterusan
Mengukur sejauh mana objektif @ matlamat
telah tercapai
Mengkaji masalah yang timbul semasa
pelaksanaan

Mendapatkan data dan maklumat baru


7

CONTOH MODEL PEMANTAUAN ORGANISASI


KERJASAMA

Bina objektif
pemantauan

Menilai dan
menterjemah
data

Sumber: http://www.acwi.gov./monitoring/

Memahami,
memelihara,
menjaga hak
perairan kita

Kompilasi
dan uruskan
data

Reka bentuk
program
pemantauan
Kutip data di
lapangan dan
makmal

PENYELARASAN

Menyampaikan
hasil dan
dapatan

Sistem AMARAN
Awal
Kembali pada
LANDASAN yang
betul

Pemantauan berterusan
Kenal pasti isu/masalah , peluangpeluang baharu

Buat tindakan pembetulan

Perubahan ke atas
PELAN TAKTIKAL

Buat perubahan pada pelan taktikal,


dengan syarat strategi masih
berkesan.

Perubahan ke atas
STRATEGI

Mungkin strategi terdahulu salah/tidak


sesuai
Perubahan drastik pada persekitaran dan
organisasi

Perubahan ke atas
OBJEKTIF

Pilihan terakhir
Kompromi dengan pencapaian objektif yang lebih
rendah berbanding apa yang telah disasarkan

Perkemas PROSES PELAN


STRATEGIK dan
PELAKSANAAN
STRATEGIK

Kajian suku pertama/ separuh penggal

Anda mungkin juga menyukai