Anda di halaman 1dari 13

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA

Kemahiran

Mendengar dan bertutur

Band

Pernyataan Standard

Mengetahui asas mendengar-bertutur,


membaca dan menulis

Deskriptor

B1DL1
Mendengar dan menuturkan perkataan

B1DL1E1

Evidens

Mendengar dan menyebut perkataan


dan frasa

Aktiviti Pentaksiran

a)Bahan:
Lembaran kerja

b)Langkah Pentaksiran :

Murid diminta mendengar dan


menyebut perkataan dan frasa
yang terdapat dalam pantun
dengan jelas dan betul.

TAHUN 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Band 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK


NAMA :

TARIKH : ..

KELAS :
RUJUKAN

: B1DL1E1

ARAHAN

: Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa yang terdapat


dalam pantun dengan betul.

Hari-hari masak kari


Bapa saudara nasihat berkali-kali

Sang puteri menyanyi-nyanyi


Emak saudara sayn sayangi

Katak berjalan terlompat-lompat


Sepupu saya ada empat

Pagi-pagi nampak pelangi


Marilah kita sayang-menyayangi

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA


TAHUN 2

Band 1

Kemahiran

Mendengar dan bertutur

Band

Pernyataan Standard

Mengetahui asas mendengar,bertutur,


membaca dan menulis

Deskriptor

B1DL1
Mendengar dan menuturkan perkataan

Evidens

B1DL1E2
Mendengar dan menyebut seni kata
lagu

Aktiviti Pentaksiran

Bahan:
1. lembaran kerja
2. lirik lagu
3. kad gambar
Langkah Pentaksiran :

Membaca lirik lagu dengan


bimbingan guru.
Minta muird menyebut perkataan
yang ditunjukkan.
Contoh:
Bapa saudara,ibu saudara,
sepupu

Bersoal jawab tentang ahli


keluarga
Tunjukkan kad gambar, murid
menyebut berdasarkan gambar
Menyanyi lagu keluarga saya
mengikut lagupak Mamat ada
kebun.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA
TAHUN 2
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Band 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK


NAMA :

TARIKH : ..

KELAS :
RUJUKAN

: B1DL1E2

ARAHAN

: Murid mendengar dan menyebut seni kata lagu

Lirik lagu

:Keluarga Bapa Saudara

Saya ada bapa saudara


i a i

Saya ada emak saudara


i a i

Itu sepupu saya


i u i

Saya sayang semuanya


i a i

Pokok Keluarga

Band 1

+
datuk

nenek

+
ibu

ayah

bapa
saudara

Viki

Miki

Aimi

emak
saudara

Aini

Rosli

(sepupu)

(sepupu)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK

Band 1

KEMAHIRAN

Baca

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan


menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:
Murid berupaya membaca perkataan dengan sebutan
yang betul.

EVIDENS

B1 DB1 E1: membaca perkataan secara mekanis


dengan sebutan dan intonasi yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:

Menyediakan pokok keluarga

Langkah Pentaksiran:

Murid membaca perkataan pada pokok keluarga

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK
NAMA

: ....................................................... TARIKH : ...........................

Band 1

KELAS: .......................................................
RUJUKAN

: B1 DB1 E1

ARAHAN

: Baca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul..
Keluarga Saya

NAMA

: ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS: .......................................................
RUJUKAN

: B1 DB1 E1

ARAHAN

datuk
nenek sebutan dan intonasi yang betul.
: Baca perkataan
secara mekanis dengan

Keluarga saya

bapa

abang

ibu

adik

bapa
saudara

ibu
saudara

abang sepupu

kakak sepupu

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK

KEMAHIRAN

Tulis

adik sepupu

Band 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan


menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1:
Murid berupaya menulis perkataan dan ayat

EVIDENS

B1 DT1 E1: menulis perkataan yang mengandungi dua


dan tiga suku kata.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:

Menyediakan gambar rajah pokok keluarga

Langkah Pentaksiran:

Murid menulis kata panggilan keluarga

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SJK

NAMA

: ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS: .......................................................
RUJUKAN

: B1 DT1 E1

ARAHAN

: Tulis kata panggilan keluarga berdasarkan gambar rajah pokok keluarga.

Band 1

kakak
sepupu

datuk

nenek

ibu

bapa

bapa
saudara

ibu
saudara

abang

adik

abang
sepupu

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
KEMAHIRAN

Menulis

BAND

Band 1

PERNYATAAN
STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan


menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1
Menulis perkataan dan ayat.

EVIDENS

B1 DT1 E2
Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan bergabung.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
Lembaran kerja
Langkah Pentaksiran:
1. Bimbing murid membaca perkataan yang
mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung.
2. Murid diminta menulis perkataan berdasarkan
gambar yang diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN 2-SK
NAMA: ................................................................
KELAS: .............................................

TARIKH: ............................

Band 1

RUJUKAN: B1 DT1 E2
ARAHAN: Baca dan tulis perkataan.

petai

rantai

kuih

gelang

lauk

1. Ibu memakai

kraf

_________________ yang cantik.

2. Emak saudara memasak

3. Datuk menjual
pasar tani.

____________yang sedap.

________________tangan yang unik di

4. Saya suka makan


nenek.

__________ lapis yang dibuat oleh

5. Mak Cik Siti membeli

____________ di pasar malam.

6. _____________ tangan kakak cantik dan mahal.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK

KEMAHIRAN

Menulis

Band 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan


menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1:
Murid berupaya menulis perkataan dan ayat.

EVIDENS

B1 DT1 E3: Menulis frasa dan ayat.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:

Bahan
Lembaran kerja
Contoh Kekeluargaan

Langkah Pentaksiran:

Murid diminta membaca dan memadankan frasa


berdasarkan gambar.

Murid menulis frasa dengan kemas dan betul.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI


BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK
NAMA

: ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS: .......................................................
RUJUKAN

: B1 DT1 E3

ARAHAN

: Padan dan menulis frasa berdasarkan gambar.

Band 1

lap meja

sapu sampah

mop lantai

susun buku

cuci longkang