Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN (2)

JALAN BATU TIGA,


JALAN PEKAN BARU, 41150
KLANG, SELANGOR

RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN


PANITIA MATEMATIK 2008

DISEDIAKAN OLEH : CIK NURULHUSNA BINTI YEM


KETUA PANITIA MATEMATIK 2008

RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN


PANITIA MATAPELAJARAN MATEMATIK 2008

1. PENDAHULUAN
Mata pelajaran Matematik merupakan satu daripada mata pelajaran wajib di
bawah program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang mula
dilaksanakan pada tahun 1983. Perubahan buat pertama kali dilakukan setelah
hampir dua kitaran pelaksanaannya. Pada tahun 1994, Sukatan pelajaran
matematik KBSR yang mengalami sedikit perubahan telah dilaksanakan di
semua sekolah rendah. Berdasarkan mesyuarat pada 21 dan 22 Februari 1999,
kurikulum Matematik KBSR telah disemak semula atas beberapa rasional.
Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu
pengetahuan dan beketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Matematik.
Antara

usaha

ke

arah

wawasan

ini,

perlu

memastikan

masyarakat

membudayakan Matematik dalam kehidupan harian. Justeru itu, kemahiran


penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk
supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan.
Matematik adalah asas dan jentera penggerak kepada pembangunan dan
perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu
Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan
tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk
sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara
yang

berorientasikan

ekonomi

berasaskan

pengetahuan,

kemahiran

penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari


peringkat sekolah.
Matematik pada peringkat rendah akan diteruskan pada peringkat menengah
dan akan menjadi faktor untuk penguasaan subjek-subjek sains yang lain
termasuklah Matematik Tambahan, Fizik dan lain-lain. Lantas, Penerusan agenda

pemantapan subjek Matematik secara strategik harus dilaksanakan untuk tahun


ini dan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang.

Kem Teknik
6.

7.

Belajar

Matematik
Kem Muhasabah

Matematik
Rakan
Pembimbing

8.

bersama

Persatuan
Matematik
Buddy System
9.

bersama Panitia

B.I
10 Minggu

PMR dan SPM


Ujian Bulanan

12 1,2, PAT, Pra


.

. Matematik
11 Teknik menjawab
.

PMR dan Pra-

SPM
Gerak Gempur
13 Matematik PMR

1
4.
15
.
16
.

dan SPM
Menghabiskan
sukatan

pelajaran
Latih tubi
tingkatan 1,2
dan 4
Majlis
kecemerlangan
dan doa selamat

2. RUMUSAN / PENUTUP
Dengan ini diharapkan segala program yang dirancang serta komitmen guru
dan pelajar dapat menyumbang ke arah merealisasikan apa yang diharapkan.

3. LAMPIRAN
10.1 UNJURAN PENCAPAIAN MATAPELAJARAN BAGI TINGKATAN 3, DAN
5 BESERTA GRAF
10.1.1

Jadual Unjuran Pencapaian Matapelajaran Matematik

Pelajar-Pelajar Tingkatan 3/2008


LULUS

GAGAL

Peperiksaan/
Tahun
PAT 2007
Unjuran PMR 2008

Bil
Calon

Jumlah

Lulus

Calon

A-D
A
72
131

B
48
117

C
38
91

D
67
88

E
244
42

225
427

469

244 PAT 2007


PMR 2008

131

140

117

120

91

100
80

72
48

60

88
67

38

42

40
20
0
A

E
(Gagal)

10.1.2

Jadual Unjuran Pencapaian Matapelajaran Matematik

Pelajar-Pelajar Tingkatan 5/2008

Bil
Peperiksaan/

CEMERLANG

KEPUJIAN

Calon

LULUS

Lulus

Tahun

1A 8E
1A
12
53

PAT 2007
Unjuran SPM

2A
10
50

3B
5
32

4B
10
38

5C
10
33

6C
15
28

7D
19
44

8E
37
40

118
318

Bil

Calon

Gaga
250
50

2008
250

PAT 2007
SPM 2008

53

50

50
50

50
44
37 40

40

38

33

32
28

30

19

20

15
12

10

10

10

10

0
1A

2A

3B

4B

5C

6C

7D

10.2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR SEBENAR MATEMATIK(2003-2007)

8E

9E
(Gagal)

TAHUN

2003

59

48

80

35

16.2%

13.2%

21.9%

143
39.2

2004
%
2005

54
15.3%
51

52
14.7%
43

70
19.8%
56

14.7%

12.4%

16.1%

2006

83
20.54

46
16.34

75
18.56

2007

%
82

%
60

%
65

18.5%

13.5%

14.7%

%
120
34%
133
38.2
%
137
33.9
%
159
35.9
%

9.6%
57
16.1%
65
18.7%
63
15.59
%
77
17.4%

BIL

BIL

GAGAL

LULUS

LULUS

HADIR

9.6%

330

90.4%

365

16.1%

296

83.9%

353

18.7%

283

81.3%

348

3.3

404

3.13

443

3.2

15.59
%
17.4%

341

366

84.41
%
82.6%

GP

3.13

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN PMR SEBENAR MATEMATIK(2003-2007)


DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

100
90

91.6%
90.4%
83.9%
81.3%

80
70
60

84.4
%

82.6%

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2007)


50

TAHU
N

BIL
CALO
N

2003
%
2004
%
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%

519
479

344

283

4
0
30
21A

3B

4B

7D

8E

9G

5C

6C

%
13
2.71

19
27
36
3.66 5.20 6.94
2003
2004
%
%
%
16
40
38
3.34 8.35 7.93

28
5.39
2005
%
50
10.44

37
7.13
2006
%
65
13.57

%
23
6.6%

%
%
%
11
14
23
3.1% 4.0% 6.6%

%
30
8.7%

%
30
8.7%

%
41
11.9

%
52
15.1

%
120
34.8

34.8%

%
70
24.73

%
92
32.50

32.50

0
1
060
11.56

2A

63
96
153
12.14 18.5 29.48
2007
2008
%
%
%
(unjuran)
61
74
122
12.73 15.45 25.47

24
8.48

7
2.47

13
4.59

16
5.65

13
4.59

9
3.18

%
34
12.01

GAGAL
29.48
%
25.47
%

%
44%

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN SPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2006),


TARGET 2007,
DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

100
90

82.3%
81.3%

80
70.52%
70
60
50
4
0

65.1%

66.9
%

56.6%

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2007)


30
TAHU

BIL

CALON

2
0
1
1A
0

2A

3B
2004

2004
%
2005
%
2006
%
2007
%

4B
2005

5C

6C

7D

2006

2007 2007
(target) (SPM)

8E

9G

%
GAGAL

2008
(unjuran)
(HC1)

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN STPM SEBENAR MATEMATIK TULEN(19962007)


DAN UNJURAN TAHUN 2008
% Lulus

100
90
80
70
60
50
4
0
30
2
0
1
0
0

2006

2007

2008
(unjuran)