Anda di halaman 1dari 11

PENDEKATAN

HUMANISTIK
TEORI PEMUSATAN
PERORANGAN OLEH
CARL ROGERS

Carl Rogers (1902-1988)


Kerjaya sebagai seorang kaunselor dan terapis
Menekankan kepada merasai dan menjiwai sesuatu

kejadian atau suasana


Tidak direktif
Teori dibentuk dari pengalaman beliau sendiri

Pandangan terhadap manusia


1.Manusia pada asasnya adalah baik, positif
2.Didorong sifat menuju kesempurnaan kendiri (self
actialization), sentiasa memperbaiki diri
(constructive), boleh dipercayai.
3.Manusia perlukan penerimaan tanpa syarat (kasih
sayang, kemesraan, dihormati, penjagaan) untuk
membentuk persepsi terhadap diri atau konsep
kendiri & personaliti yang sihat & selaras dengan
pandangan orang lain

MATLAMAT
1. Teori pemusatan perorangan memberi penekanan kepada penerokaan
kendiri dan sikap terbuka kepada diri dan orang lain, hidup bertujuan, dan
realistik serta bercirikan masa kini dan sekarang (here and now).
2. Klien temui dirinya sendiri klien yakin dan boleh tentukan arah diri sendiri
3.Klien mempunyai lokus kawalan dalaman yang stabil
4. Klien bersedia untuk berkembang
5.Klien mempunyai persepsi / konsep kendiri yang positif, tidak lagi berpurapura atau menggunakan alasan (helah bela diri)

Objektif
Memfokus kepada individu bukan ke atas masalah
Klien menemui dirinya yang sebenar (real self)

-penerimaan diri meningkat


-topeng (masks) digugurkan
-perubahan tingkahlaku lebih positif

Punca masalah menurut teori rogers:


1. Percanggahan atau jurang antara diri
idaman dan keadaan diri sebenar
2. Persepsi mengenai diri yang negatif
3. Pengaruh persekitaran negatif
4. Penerimaan bersyarat-kesannya klien
banyak pura-pura

Suasana Terapeutik
Penerimaan tanpa syarat
Empati
Ketulenan (Genuine)

Teori Pemusatan Klien


Andaian tentang manusia
1.Manusia unik dan berbeza dengan makhluk lain
2.Manusia pada asasnya baik
3.Manusia secara semulajadinya bebas dan
terbuka
4.Manusia dilahirkan dengan perubahan yang
berlanjutan tentang pengalamannya
5.Tingkahlaku adalah berlandaskan matlamat
terarah iaitu manusia bertindakbalas kepada sesuatu
berdasarkan tanggapannya yang tersendiri BUKAN
mengikut kenyataan yang sebenarnya

6.Keadaan yang tidak seimbang akan wujud sekiranya


tiada keselarasan antara ideal self dengan real self
7.Manusia boleh berkembang secara positif sekiranya
wujud suasana mesra, ikhlas, permisif, dan penuh
kefahaman
8.Manusia yang sedar akan mempunyai tanggungjawab
untuk berkembang dan boleh mengenali tingkahlaku yang
tidak sesuai melalui penerokaan yang dibuatnya sendir

Teknik
1.Teknik temubual kaunseling adalah berdasarkan amalan
Rogers (Topik kaunseling individu)
2. Terima klien seadanya, tanpa syarat, berempati dan
mesra
3. Kaunselor sentiasa kongruen atau selaras
perlakuannya agar jadi contoh yang baik kepada klien
4. Hubungan kaunselor klien yang terapeutik sentiasa
dipentingkan
5.Banyak galakkan fokus kesan perbuatan atau peristiwa
ke atas emosi (lantaran dikenali sebagai teori afektif)

Peranan Kaunselor
1. Kaunselor bertindak sebagai pemudahcara
(fasilitator) dalam penerokaan & perkembangan kendiri
klien
2. Kaunselor meletakkan dirinya ibarat cermin klien
3. Memberi fokus kepada keunikan klien
4. Mempamerkan ciri mesra, empati, menerima tanpa
syarat, jujur sebagai usaha untuk menggalakkan klien
untuk bersifat terbuka
5. Klien digalakkan meneroka diri dan berubah dari
seorang yang rigid dan tersekat kepada seorang yang
lebih terbuka
6. Merapatkan jurang diri sebenar dan idaman klien