Anda di halaman 1dari 2

Perhatian

Surabaya,
NOTA No. : Barang-barang yang telah
UD. MULIA JASA
dibeli
Berdagang Alat-alat Perbengkelan / Teknik Dll.
tidak
Jl. Radendapat ditukar
Saleh No.34 /1 &
Tuan
dikembalikan,.
Telp. 5321026, 5460946, 5321592, Fax. 5466482
SURABAYA

Toko

Banya
Nama Barang Harga Jumlah
k-nya

Jumlah Rp.

Surabaya,
Perhatian
NOTA : Barang-barang yang telah
UD.No.
dibeli
MULIA JASA
Berdagang Alat-alat Perbengkelan / Teknik Dll.
tidak
Jl. Radendapat ditukar
Saleh No.34 /1 &
Tuan
dikembalikan,.
Telp. 5321026, 5460946, 5321592, Fax. 5466482
SURABAYA

Toko

Banya
Nama Barang Harga Jumlah
k-nya
Jumlah Rp.

Surabaya,
Perhatian
NOTA : Barang-barang yang telah
UD.No.
dibeli
MULIA JASA
Berdagang Alat-alat Perbengkelan / Teknik Dll.
tidak
Jl. Radendapat ditukar
Saleh No.34 /1 &
Tuan
dikembalikan,.
Telp. 5321026, 5460946, 5321592, Fax. 5466482
SURABAYA

Toko

Banya
Nama Barang Harga Jumlah
k-nya

Jumlah Rp.