Anda di halaman 1dari 16

TILAWAH TINGKATAN 2

DAKWAH
TANGGUNGJAWAB
BERSAMA
Ali imran 3:110
Maksudnya
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat
yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana)
kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan
melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan
keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan
sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi
dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya),
tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di
antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka:
orang-orang yang fasik.
DEFINISI DAKWAH

• Bahasa: seru atau ajak

• Istilah syarak: menyeru atau mengajak manusia


beriman dan beribadah kepad Allah dengan
melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan
perkara yang dilarang
KONSEP DAKWAH
• Tugas dakwah merupakan sebaik-baik
tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah kerana
ia merupakan tugas para rasul

• Kita adalah sebaik-baik ummah kerana beriman


kepada Allah, menyeru kearah kebaikan dan
mencegah kemungkaran dan memberi motivasi
kepada umat Islam untuk membina kecemerlangan.
CARA BERDAKWAH
• Setiap muslim wajib berdakwah
mengikut kemampuan masing-masing
dan strategi terancang serta
pendekatan sesuai.

• Terdapat 3 pendekatan dakwah


1. Hikmah dan bijaksana

• Berhikmah ketika menyampaikan mesej


dakwah dalam percakapan, pergaulan,
perbuatan dan tindakan.
• Bijaksana dalam menggunakan strategi yang
terancang dan kemas untuk memastikan
kejayaan dakwah
2. Pengajaran yang baik

• Nasihat dan teguran secara lemah lembut


dan bersesuaian dengan masa dan keadaan.
• Mempunyai peribadi yang baik, bersikap
toleransi, berlapang dada dalam dakwah
3. Perbahasan dan pedebatan

• Perbahasan yang berfaedah.


• perbincangan secara bijaksana dan
hujah yang bernas bukti yang kukuh
dan memuaskan hati pendengar
CIRI-CIRI MUKMIN DAN FASIK
Mukmin Fasik

Akidah mantap dan


Sering melakukan
keyakinan yang tinggi
maksiat
terhadap allah

Kuat beribadah dan


Tidak melakukan ibadah
memelihara hubungan
fardu dengan sempurna
dengan allah
Mukmin Fasik

Berilmu pengetahuan
Tidak memiliki ilmu
dalam dua bidang ilmu
pengetahuan islam yang
iaitu ilmu fardhu ain dan
sempurna
kifayah

Berakhlak mulia seperti


lemah lembut, bersikap Ragu-ragu dan kurang
toleransi, sabar serta yakin kepada janji allah
tabah
Mukmin Fasik

Sanggup berkorban masa, Suka bertindak mengikut


tenaga, harta dan jiwa dorongan nafsu semata-
dijalan allah mata

Mempunyai hubungan Mementingkan kehidupan


baik dengan masyarakat dunia dan lupa kepada
sekeliling akhirat
PERANAN PENDAKWAH
DALAM MASYARAKAT
• Menyeru manusia melakukan kebaikan dan tinggalkan
kemungkaran
• Menyampaikan ajaran islam sebenar kepada masyarakat
• Memelihara masyarakat daripada melakukan perkara
perbuatan syirik dan bidaah
• Mengajak manusia meningkatkan kualiti beragama supaya
benar-benar menjadi hamba allah yang beriman dan
beramal soleh
• Membimbing masyarakat menjadi umat yang maju,
cemerlang dan dihormati oleh orang bukan islam
PENGAJARAN AYAT
• Dakwah adalah tanggungjawab semua
• Umat Islam ialah umat terbaik sekiranya mereka
menunaikan tanggungjawab amar makruf nahi
munkar
• Dakwah perlukan pendekatan sesuai dengan strategi
yang dirancang, penuh hikmah dan bijaksana
• Masyarakat yang melaksanakan tuntutan dakwah
akan hidup dalam suasana tenteram dan harmoni
• Umat islam adalah peneraju kemajuan dan pembina
tamadun
PENGHAYATAN
• Laksanakan tanggungjawab amar makruf
nahi munkar
• Tingkatkan jati diri
• Amalkan budaya nasihat-menasihati
dengan berhikmah dalam kehidupan
seharian
SEKIAN,TERIMA
KASIH