Anda di halaman 1dari 2

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA


( SEGAK )

Jika Ya, Nyatakan

SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

Jika Ya, Nyatakan

Kecacatan Fizikal:

NAMA SEKOLAH: ..
.

JANTINA: L / P
NO. SIJIL BERANAK:

NO. TEL. PENJAGA: ..


KELAS

BERAT
(KG)

TINGGI
(CM)

BMI

STATUS KESIHATAN MURID


Pengecualian Ambil Ujian

YA

TIDAK

.......

SKALA MARKAH KESELURUHAN

NAMA MURID: ..
..

TAHUN/
TINGKATAN

YA

TIDAK

BIL.

JUMLAH SKOR
KESELURUHAN

GRED

PERNYATAAN

1.

18 HINGGA 20
MARKAH

5 BINTANG

2.

15 HINGGA 17
MARKAH

4 BINTANG

3.

12 HINGGA 14
MARKAH

3 BINTANG

4.

8 HINGGA 11
MARKAH

KURANG CERGAS

5.

4 HINGGA 7
MARKAH

PERLU TINGKATKAN
KECERGASAN

Anda mungkin juga menyukai