Anda di halaman 1dari 1

SENARAI KANDUNGAN MAKLUMAT

PENDOKUMENTASIAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN


AKTIVITI KOKURIKULUM PERINGKAT BAHAGIAN SIBU
1. Surat Pelantikan Pengelola Pertandingan Tahun Semasa
2. Pelan Tindakan @ Kronologi Pengelolaan Pertandingan
3. Kertas Konsep Pertandingan Terkini
4. Jawatankuasa Induk Pengelolaan
5. Jawatankuasa Kecil Pengelolaan
6. Pelan Tempat Pertandingan
7. Senarai Nama Peserta
8. Analisis Penyertaan Mengikut Kaum dan Jantina
9. Anggaran Belanjawan
10. Laporan Pertandingan
11. Keputusan Pertandingan
12. Gambar-Gambar Pengelolaan Pertandingan
13. Refleksi

Lampiran-Lampiran Penting
1. Surat Jemputan Penyertaan dalam Pertandingan
2. Surat Jemputan Mesyuarat Pengelola Peringkat Sekolah
3. Surat Jemputan Mesyuarat Pengurus Pasukan
4. Surat Perlantikan Hakim
5. Surat Jemputan ke Majlis Penutupan Pertandingan
6. Surat-surat perlantikan Jawatankuasa
7. Surat-Surat Pemberitahuan
8. Surat Penghargaan
9. Surat-Surat Berkaitan
10. Tajuk-Tajuk Pertandingan (Jika Berkenaan)
11. Minit Mesyuarat dan kehadiran
12. Aturcara Majlis
13. Borang Pendaftaran Peseseta
14. Borang Deklarasi SPPK 1
15. Borang Pemarkahan
16. Borang Keputusan Pertandingan
17. Lampiran Salinan Sijil Penyertaan dan Penghargaan
18. Buku Program

Anda mungkin juga menyukai