Anda di halaman 1dari 46

PERINTAH AM

BAB C - CUTI

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

SUMBER DASAR & PERATURAN


KEMUDAHAN CUTI
Pekeliling
Perkhidmatan
Bil 5 Tahun 2009

Surat Pekeliling Perkhidmatan


PERINTAH AM
BAB C' Bil 1 Tahun 1993
(1974)

Dan surat-surat edaran Jabatan


Perkhidmatan Awam
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

TAFSIRAN CUTI
Sebarang tempoh seorang
pegawai itu dibenarkan
meninggalkan tugasnya dan
peninggalan tugas itu tidak dikira
sebagai putus perkhidmatan atau
sebagai berhenti kerja

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

TAFSIRAN KETUA JABATAN


Pengarah Pendidikan Negeri bagi
pegawai JPN,
Pengarah Maktab Perguruan
bagi Pensyarah dan pegawai
Maktab Perguruan
KSU bagi Bahagian-Bahagian di
Kementerian Pelajaran

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

TAFSIRAN CUTI REHAT


Cuti bergaji penuh yang di beri
kerana perkhidmatan yang
melayakkan dalam sesuatu
tahun dari bulan Januari hingga
Disember

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

TAFSIRAN CUTI SAKIT


Cuti bergaji penuh yang di beri atas
sebab-sebab perubatan dengan
mengemukakan sijil sakit daripada
seorang pegawai perubatan kerajaan
atau doktor lain yang diterima dan
di beri cuti sakit atau kecederaan
yang ada harapan sembuh

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

TAFSIRAN PERKHIDMATAN
MELAYAKKAN
Perkhidmatan yg diambilkira bagi
mengira kelayakan cuti seseorang
pegawai terdiri dari masa-masa
bertugas, cuti rehat , cuti sakit dan
bagi guru-guru termasuk cuti sekolah
bergaji penuh tetapi tidak termasuk
cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti
haji, cuti sakit tibi, kusta, barah dan
cuti belajar
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

TAFSIRAN KUASA
TERTENTU / SANAK
SAUDARA
Kuasa Tertentu ialah KPPA /KSU
kem berkenaan.
Sanak saudara ialah adik beradik,
ibu bapa, ahli keluarga serta
saudara mara yg rapat kpd peg

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

CUTI BUKAN HAK


Cuti adalah satu keistimewaan atau
kemudahan yang diberikan oleh
Kerajaan kepada anggota
Perkhidmatan Awam
Salah satu sebab tindakan tatatertib
boleh dikenakan kepada seseorang
pegawai adalah kerana tidak hadir
bertugas tanpa cuti atau tanpa
terlebih dahulu mendapat kebenaran
atau tanpa sebab yang munasabah
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

TAFSIRAN SIJIL SAKIT


Sijil akuan sakit yang di
keluarkan oleh seorang Pegawai
Perubatan Kerajaan (PPK) atau
oleh sebuah Lembaga Perubatan
(P.A. Bab F) atau oleh seorang
Ahli Panel Doktor yang diluluskan
oleh Kerajaan

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

10

TUJUAN CUTI

Untuk meningkatkan kecekapan


demi kepentigan pegawai itu
sendiri
Menyelesaikan masalah
peribadi

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

11

KATEGORI CUTI
Cuti kerana perkhidmatan
Cuti atas sebab kesihatan/
perubatan
Cuti menunaikan haji
Cuti tanpa rekod
Cuti kerana berkursus
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

12

JENIS-JENIS CUTI
KERANA PERKHIDMATAN

Cuti Rehat PA (7) Bab C


Cuti Rehat Khas PP Bil. 3/2005
Cuti Tanpa Gaji PA 14 Bab C
Cuti Separuh Gaji PA 13(a)(ii)
atau 51(a)Bab C

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

13

CUTI KERANA PERKHIDMATAN


CUTI REHAT
Boleh diambil bila-bila masa dalam
tahun berkenaan
Boleh bercuti apabila Ketua Jabatan
telah meluluskan
Kadar cuti adalah mengikut
perkhidmatan melayakkan
Hari Kelepasan Mingguan dan hari
Cuti Am tidak diambil kira dalam
tempoh seseorang itu bercuti rehat
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

14

CUTI KERANA PERKHIDMATAN


CUTI REHAT
Boleh dibawa ke tahun hadapan dan
dikumpul untuk Award Gantian Wang
Tunai (GCR)
Dibenarkan mengumpulkan baki cuti
rehat yang ia berkelayakan dalam
tempoh dua tahun perkhidmatan
Cuti tahun pertama yang tidak
dihabiskan dalam tahun ketiga akan
luput pada akhir tahun ketiga
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

15

PERINTAH AM(8)(a)(b) BAB C


Pegawai yang dilantik/ dinaikkan
pangkat ke satu jawatan yang
mempunyai tangga gaji yang
lebih tinggi maksimumnya akan
mengubah hak cutinya

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

16

PERINTAH AM (8)(a)(b)
Semua tempoh seorang telah
berkhidmat di atas tangga gaji yg
rendah maksima dlm tahun itu akan
dianggap sebagai perkhidmatan
dalam tangga gaji yg maksima tinggi.
Perkara yg sama hendaklah dibuat
bagi tahun seseorang genap sepuluh
tahun perkhidmatan pertama
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

17

PEMBERIAN WANG TUNAI


GANTIAN CUTI REHAT
(GCR)
Prinsip cuti rehat yang tidak dapat di
habiskan demi kepentingan
perkhidmatan
Maksima 120 hari sepanjang tempoh
perkhidmatan pegawai mulai 1.8.03
(PP 7/03)
Maksima 15 hari atau setengah
daripada kadar cuti rehat yang layak
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

18

PEMBERIAN WANG TUNAI


GANTIAN CUTI REHAT
(GCR)

Samb

Pengumpulan GCR pada setiap


akhir tahun
Istimewa pada tahun akhir
perkhidmatan dibenarkan kumpul
cuti rehat bagi GCR daripada baki
jumlah cuti rehat yang layak bagi
dirinya pada tahun tersebut
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

19

PPP YANG TIDAK LAYAK GCR


PPP yang berjawatan tetap yang tidak layak
cuti rehat khas
Guru Sandaran Terlatih / Guru Sandaran Tidak
Terlatih;
Guru Kontrak;
Pegawai yang meletak jawatan
Pegawai yang dibuang kerja
Pegawai yang meninggal dunia sebelum 01
Mac 2004; dan
Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

20

PPP YANG LAYAK GCR


PPP yang mengajar dan diberi
kemudahan cuti penggal atau semester
PPP yang memilih Skim Pencen mulai 1.3.
2004 dan memilih Skim KWSP mulai 1.11.
2004 (PP5/04)
PPP yang meninggal dunia pada atau
selepas 1.3. 2004 manakala PPP yang
bersara pada atau selepas 2 .3. 2004

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

21

CUTI KERANA PERKHIDMATAN


CUTI SEPARUH GAJI
Kemudahan cuti ini diberi atas
sebab-sebab kesihatan sanak
saudara yang rapat kepada pegawai
Kadar cuti adalah 30 hari bagi tiaptiap genap setahun perkhidmatan
melayakkan tetapi tidak melebihi 180
hari

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

22

CUTI KERANA PERKHIDMATAN


CUTI TANPA GAJI
Syarat minimum layak mohon cuti
tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan
yang melayakkan sahaja
Kadar cuti adalah 30 hari bagi tiap-tiap
genap setahun perkhidmatan tetapi
tidak melebihi 360 hari
Baki cuti boleh diambil selagi tidak
mencapai had maksimum yg
dibenarkan
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

23

CUTI TANPA GAJI IKUT


PASANGAN PP.BIL. 1 / 1992
(PINDAAN: PP.BIL 14/2005)

Telah dilantik tetap.


Kepentingan berada bersama
pasangan.
Tempoh Cuti Tanpa Gaji 3 tahun
sahaja (Boleh diambil secara terus
menerus atau berperingkatperingkat).
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

24

PERINTAH AM 14A BAB C


Jika seseorang pegawai tidak hadir
bertugas bagi sesuatu tempoh tanpa
sesuatu sebab yang pada pendapat KJ
adalah satu sebab yg munasabah
maka pegawai itu tidaklah berhak
mendapat apa-apa gaji atau lain-lain
emolumen bagi tempoh tidak hadir
bekerja itu.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

25

CUTI SEBAB PERUBATAN

Cuti Sakit
Cuti Sakit Lanjutan
Cuti Kerantina
Cuti Bersalin
Cuti Isteri Bersalin
Cuti Kecederaan
Cuti Tibi, Kusta, Barah dan
Penyakit Lain Yang Setaraf
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

26

CUTI SEBAB PERUBATAN


P.A. 17(a) BAB C
Kelulusan oleh KJ tidak melebihi 90
hari dalam satu-satu tahun itu
90 hari yang berikutnya akan
diluluskan oleh KSU Kementerian
Sekiranya masih sakit gunakan cuti
rehat yang masih ada bagi tempoh
<25 hari P.A.53 (II) Bab C
Masih lagi sakit (205 cuti sakit) dalam
satu tahun KJ rujuk kepada Lembaga
Perubatan.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

27

CUTI SEBAB PERUBATAN CUTI


SAKIT LANJUTAN P.A.22 BAB
C
Sekiranya masih lagi sakit (205
hari cuti sakit telah dihabiskan
dalam satu-satu tahun itu), Ketua
Jabatan hendaklah merujuk ke
Lembaga Perubatan Perintah
Am 19 Bab F atau Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun
1995
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

28

CUTI ATAS SEBAB


PERUBATAN (KLINIK SWASTA)
Jumlah cuti sakit yang
dikeluarkan oleh seorang doktor
swasta tidak boleh melebihi 15
hari dalam setahun dan pada
satu sijil sakit .

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

29

CUTI SEBAB PERUBATAN


( CUTI KERANTINA)
Anggota dlm perjalanan balik ke Malaysia
dari luar negara ditahan kerana terdapat
wabak penyakit merebak samada di
l.terbang atau pelabuhan akan layak
mendapat cuti kerantina bergaji penuh
Anggota ditahan di rumah kerana
menghidapi penyakit berjangkit atau wabak
penyakit merebak di rumahnya anggota
layak diberi cuti kerantina bergaji penuh

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

30

CUTI SEBAB PERUBATAN


CUTI BERSALIN
PP. Bil 2/1998 tempoh cuti bersalin 60
hari
5 kali sepanjang tempoh
perkhidmatannya .
Anak yg lahir dan mati dalam
kandungan wanita tersebut dianggap
telah gunakan kemudahan cuti bersalin

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

31

CUTI SEBAB PERUBATAN


BERSALIN KALI KE 6 DAN
SETERUSNYA
Bergaji penuh dlm cuti penggal
sekolah
Cuti separuh gaji bagi tempoh 14
hari sahaja jika dalam penggal
persekolahan
CTG bagi tempoh yang selebihnya
tetapi tidak melebihi maks 60 hari
Guna cuti tanpa gaji 90 hari
bermula dari tarikh bersalin jika
32
tidak menggunakan kemudahan di
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

CTG MENYUSU /JAGA ANAK (PA


BAB C 26(1)c)
Bermula hari ke 61
Tidak diberi kpd anggota bela anak
angkat
Tidak gunakan 90 hari baki cuti akan
luput
5 kali sepanjang perkhidmatan
Sekiranya anggota tidak layak cuti
bersalin boleh gunakan cuti jaga anak 90
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

33

CUTI SEBAB PERUBATAN


CUTI KECEDERAAN
Pegawai tercedera ketika menjalankan
tugas layak mendapat cuti kecederaan
setelah cuti sakit di bawah P.Am 17 (a)
Bab C telah habis dinikmati iaitu 180
hari.
Cuti sakit tambahan ini diberi bergaji
penuh sehingga ke tarikh pegawai akan
pulih semula atau ke tarikh sehari
sebelum
anggota
disarakan
dari
perkhidmatan
Kelulusan cuti kecederaan ini adalah
dibawah Kuasa Tertentu.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

34

CUTI SEBAB PERUBATAN TIBI,


KUSTA & BARAH PA. 31 BAB C

Anggota yang mendapatkan


rawatan penyakit tibi, kusta atau
barah di hospital swasta
hendaklah terlebih dahulu
mendapatkan kebenaran
daripada Kuasa Tertentu (Ketua
Setiausaha Kementerian
Pendidikan) untuk melayakkan
anggota menikmati cuti sakit tibi,
kusta atau barah.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

35

CUTI GANTIAN
Pegawai yg tidak berkelayakan
mendapat bayaran kerana berkerja lebih
masa atau bayaran khas boleh diberi
cuti gantian kerana dipanggil bertugas
lebih masa pada hari berkerja biasa, hari
cuti am atau kelepasan mingguan
Cuti gantian hendaklah sama banyak
dengan masa yg di panggil bertugas
lebih masa itu.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

36

CUTI HAJI
Pegawai yang beragama islam
berjawatan tetap dan telah disahkan
Pegawai sementara telah berkhidmat
tidak kurang 6 tahun secara
berterusan.
Pegawai kontrak dengan syarat tidak
pernah menggunakan kemudahan ini
sepanjang perkhidmatan tetap
Tempoh cuti 40 hari bergaji penuh dan
sekali sepanjang perkhidmatan.
37
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

CUTI BERKURSUS
PERINTAH AM 36 BAB C
Cuti diberi bagi tempoh kursus yang diikuti
termasuk cuti akademi dan rehat yang
jatuh dalam masa kursus
Bagi tempoh perjalanan ke tempat belajar
dan perjalanan balik selepas kursus
mengikut jalan yang paling dekat
Bagi tempoh menunggu di luar negeri yang
tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh
urusan-urusan perjalanan tempatan.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

38

CUTI BERKURSUS
PERINTAH AM 37 BAB C
Cuti akademi menghapuskan cuti rehat
Anggota tidak layak mendapat cuti
rehat ketika menghadiri kursus kurang
dari 12 bulan
Kursus yang lebih dari 12 bulan
anggota dianggap telah menghabiskan
semua cuti rehat yang dia berkelayakan
sebelum pergi berkursus.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

39

CUTI BERKURSUS
PERINTAH AM 38 BAB C
Pegawai akan di beri cuti rehat < 14
hari selepas berkursus >12 bulan
Cuti rehat ini akan ditolak dari cuti
rehat yang ia berkelayakan dapat
setelah berkhidmat semula.
KJ boleh luluskan cuti rehat < 7 hari
kpd pegawai sekiranya ia punyai baki
cuti rehat sebelum ia pergi berkursus.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

40

CUTI TANPA REKOD


Cuti gantian
Cuti latihan pasukan sukarela.
Cuti hadir latihan/khemah kerja
tahunan syar kerjasama/ persatuan
/pertubuhan
Cuti untuk menghadiri peperiksaan
Cuti hadiri mesy. persatuan ikhtisas
Cuti ambil bah. dlm olahraga sukan.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

41

CUTI TANPA REKOD


Latihan pasukan sukarela (tidak lebih
30 hari + 2 hari bagi perjalanan)
Perintah Am 41 Bab C
Latihan Khemah Tahunan Pertubuhan
(maksimum
14
hari+2
hari
perjalanan) Aktiviti dalam Malaysia
sahaja Perintah Am 42 Bab C
Latihan
Syarikat
Kerjasama
(Maksimum 2 bulan) Perintah Am 43
Bab C
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

42

CUTI TANPA REKOD


Menghadiri peperiksaan (tempoh
pep) P. Am 44 Bab C
Mesyuarat persatuan iktisas (tempoh
mesyuarat + 2 hari perjalanan) P. Am
45 Bab C
Sukan (Peserta, pegawai, jurulatih,)
maks 30 hari setahun > 30 hari
diluluskan oleh Kem.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

43

CUTI TANPA REKOD


ISTERI BERSALIN
Lima kali sepanjang perkhidmatan
dan tempoh tujuh (7) hari termasuk
hari kelepasan am/ cuti mingguan.
Bermula hari bersalin/hari berikut jika
isteri bersalin selepas waktu pejabat
Tertakluk kpd kepentingan
perkhidmatan.
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

44

CUTI TANPA REKOD


KEMATIAN
Tujuan untuk menziarahi jenazah
dan urusan pengkebumian ahli
keluarga terdekat
3 hari termasuk hari kelepasan am
dan mulai tarikh kematian atau hari
berikut nya jika kematian lepas
waktu pejabat
Ahli keluarga terdekat
Suami/isteri, anak-anak serta ibu
dan bapa kandung kepada pegawai.
45
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU
PINANG

SEKIAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU


PINANG

46