Anda di halaman 1dari 15

Nama:__________________________________________

Hari :_______________

Tarikh:_____________

1. Bulatkan waktu yang betul.

Siang

Malam

2. Suaikan waktu yang betul.

Malam

(10.13) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti

3. Tuliskan waktu waktu berikut mengikut urutan yang betul.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

Pagi

petang
Tengah
Hari
malam

4. Isikan tempat kosong.


p

h
t

(10.13) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti

1. Tandakan (/) pada jawapan yang betul.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

Isnin
Khamis

Rabu

Khamis
Selasa

2. Bulatkan hari yang sesuai.

Selasa

?
Khamis

Jumaat
Rabu

(ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

3. Hari ini hari Selasa. Semalam, Ling belajar Bahasa Malaysia. Pada hari
apakah dia belajar Bahasa Malaysia.
Gariskan hari yang betul.
Rabu

Isnin

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

4. Tulis nama hari mengikut urutan yang betul.


Ahad
Sabtu
(ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

Selasa

Rabu
4. Susunkan huruf-huruf menjadi nama hari.
dahA

Isnin
Khamis

nnisI

Jumaat

aSalse
ubRa
smiKha
taaJum
Sut b a

Ahad

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

(ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

5. Warnakan jawapan yang betul


Hari ini hari Rabu. Semalam hari
Selasa

Ahad

Hari ini hari Ahad. Esok hari


Isnin

Selasa

Hari ini hari Rabu. Esok hari


Selasa

Khamis

(ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

1.

85=

2.

4 - 2 =

3.

10 - 4 =
(ST 8.2.1) Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

4.

7- 2 =

5.

6 - 3 =

(ST 8.2.1) Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

1. Ibu membeli 10 biji epal. Amir makan 2 biji epal. Berapa epal yang
tinggal ?

10 - 1 =
2. Halim ada 8 ekor ikan. 4 ekor ikan mati. Berapa jumlah ikan yang hidup
?

8 - 4 =
(ST 8.2.1) Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

Selesaikan masalah tolak ini .


1)

72=
(2)

10 4 =
3)

83=

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

(ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit .

Tandakan (

) pada jawapan yang betul.

1)

63=3
63=9

2)

44=4
44=0

3)

75=3
75=2

4)

32=1
32=2

5)

51=3
51=4
6)

83=4
83=5
(ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit .

Padankan gambar dengan ayat matematik yang betul .


1.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

54=1
53=2
2.

3.

74=3

1)

73=4

33=0
22=0

85=3
52=3

(ST 8.2.5)
konkrit .

Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek

Operasi tolak . Isikan jawapan yang betul .


1)

Nama:__________________________________________
Hari :_______________
Dani ada
Dia beri

biji pisang.
3

Dia ada
2)
Mia ada

biji pisang kepada Ali.


biji pisang yang tinggal .

biji epal .

Dia beri 1

biji epal kepada Ani.

Dia ada

biji epal yang tinggal.

3)
Iza ada

Tarikh:_____________

batang pensel .

Dia beri 1

batang pensel kepada Ita .

Dia ada

batang pensel yang tinggal.

(ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.

Menyelesaikan operasi tolak.


1)

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

Faridah ada 10 biji gula-gula. Dia memberi 4 biji gula-gula kepada


Aina. Berapakah gula-gula Faridah yang tinggal ?
-

2)
Siva ada 8 biji donut. Dia memberi 3 biji donut kepada Abu.
Berapakah donat Siva yang tinggal ?
-

3)
Melisa ada 9 biji oren. Dia memberi 4 biji oren kepada Marisa.
Berapakah oren Melisa yang ada ?
-

4)
Tok Abah ada 5 biji koko . Dia memberi 4 biji koko kepada Yaya.
Berapakah koko Tok Abah yang tinggal ?
-

(ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

Menyelesaikan operasi tolak.


1)
Alvin ada 5 biji guli. Dia memberi 2 biji guli kepada Bella. Berapa banyak guli
yang tinggal ?
-

Dia ada _____ guli yang tinggal.


2)
Raju ada 8 biji nanas. Dia memberi 3 biji nanas kepada Rani. Berapa banyak
nanas yang tinggal ?
-

Dia ada _____ nanas yang tinggal.


3)
Gazi ada 9 biji betik. Dia memberi 7 biji betik kepada Bahrin. Berapa banyak
betik yang tinggal?
-

Dia ada _____ betik yang tinggal.


4)
Gopal ada 6 biji kek cawan . Dia memberi 4 biji kek cawan kepada Adudu.
Berapakah kek cawan yang tinggal ?

Nama:__________________________________________
Hari :_______________

Tarikh:_____________

Dia ada _____ kek cawan yang tinggal.


(ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.