Anda di halaman 1dari 4

Nama : NORZALINA BT MOHD YUNUS

Kumpulan / Unit : KDC JPNIN AMBILAN 2011

Sains Dan Teknologi (Awal Matematik) Slot 30 minit


Nama Tabika

Tabika Perpaduan Presint 18R12

Masa

: 11.20 pg 11.50 pagi (30 minit)

Bilangan Kanak-kanak

: 20 orang (7 lelaki) (13 perempuan)

Umur

: 5 & 6 tahun

Modul

: Teras Asas

Tema

Sub.Tema

Tajuk

Tunjang

: Sains Dan Teknologi Awal Matematik

Standard Kandungan

: (ST 10.1) memahami waktu dalam konteks kehidupa seharian.

Standard Pembelajaran

: (ST 10.1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa


(ST 10.1.3) menyatakan waktu untuk menjalankan
sesuatu aktiviti (contoh : pukul 7 pagi, pukul 12 tengahari)

Kesepaduan Tunjang

: (BM 2.2.7) Bersoaljawab secara sopan.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


-

Menyatakan dan menyusun peristiwa mengikut urutan


masa untuk menjalankan sesuatu aktiviti.
Memadankan gambar mengikut urutan aktiviti itu berlaku.

Pengetahuan sedia ada

: kanak-kanak pernah belajarmengenai masa.

Kemahiran B erfikir

: hubung-kait, menjana idea, meramalkan

Penerapan Nilai

: berdikari, menepati masa dan bertolak ansur

Bahan bantu mengajar

: Carta lirik lagu, jam (dinding, tangan dan meja), kad bergambar

Fokus MI

: Verbal Linguistik, Interpersonal, spatial, kinestataik, muzik

Kosa Kata

: waktu, masa

Langkah /
Masa

Isi pelajaran

- menyanyi lagu bunyi jam

Set Induksi
5 minit

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

Catatan (BBM
/ Kesepaduan
/ KB / nilai
dan lain-lain)

Lagu : Tik Tok Bunyi Jam

i.Guru dan kanak-kanak


menyanyi lagu bunyi jam
bersama-sama.

BBM :
carta lirik lagu,
jam (maujud)

Tik tok...ti...ki..ti...kitok
Bunyi jam di dinding rumahku
Tik tok...ti...ki..ti...kitok
Masa terus berlalu.

ii. Guru menunjuk kotak


Doremon dan meminta kanakkanak meneka apa yang ada
didalamnya.

KB:
Menjana idea

Belajar bermain masanya


tertentu,
Tik tok...ti...ki..ti...kitok
Bunyi jam di dinding rumahku.

jam tangan

jam dinding
- kotak Doremon
Soalan :
Didalam kotak Doremon ini ada 3
jenis jam, siapa boleh beritahu
cikgu jam apa?
- jam dinding
- jam tangan
- jam loceng/meja

jam loceng

Penyampaian
Langkah 1
10 minit

1.Bersoal jawab.
Contoh soalan:
i.Apakah gunanya jam untuk
kita?
ii. Apa akan terjadi kalau tidak
ada jam?

1.Guru bersoal jawab dengan


kanak-kanak tentang kegunaan
jam.
2.Guru membimbing kanakkanak menyebut waktu
mengikut kad bergambar yang
ditunjukkan.

BBM :
Kad
bergambar

iii. Kenapa kita perlu menghargai


masa dan menepati masa?

Nilai:
Menghargai
masa dan
menepati
masa.

2.Membimbing kanak-kanak

KB:

menyebut waktu.

Aktiviti Pengukuhan
1.Menunujukkan beberapa kad
gambar pelbagai situasi.

Langkah 2
10 minit

2. Bersoal jawab : Soalan


i.Waktu bila kita gosok gigi?
ii.Padankan gambar dengan
waktu. Lembaran kerja
iii.Menyusun kad mengikut urutan

Hubung kait
meramal
1.Guru menunujukkan beberapa
kad gambar pelbagai situasi
kepada kanak-kanak.
Contoh:
i.
gosok gigi
ii.
tidur
iii.
makan tengahari
iv.
main dipadang
2.Guru bersoal jawab dengan
kanak-kanak tentang kad
gambar tersebut dan kaitkan
dengan waktu situasi tersebut
berlaku.

BBM:
Kad
bergambar,
lembaran kerja
Nilai:
Berani, yakin,
menghargai
masa, tolak
ansur
KB:
menjana idea,
hubung kait

3.Guru mengedarkan lembaran


kerja kepada kanak-kanak.
4. Setelah selesai membuat
lembaran kerja, guru meminta
beberapa orang kanak-kanak
menyusun gambar mengikut
urutan situasi itu berlak dan
menyebut waktunya.

Penutup
5 minit

1.Guru membuat peneguhan


Rumusan pelajaran
dengan meminta kanak-kanak
1.Sebut semula situasi dan waktu menyebut semula situasi dan
waktu sesuatu aktiviti berlaku.
2.Menyanyi lagu.
Contoh :
Gosok gigi pada pukul 7 pagi
3.Bermain permainan Pukul
Makan tengahari pada pukul 12
berapa Datuk Harimau yang
tengahari
diubah suai,
Ramai-ramai -Pukul berapa kita
2. Kanak-kanak menyanyi
gosok gigi,
semula lagu, Tik Tok Bunyi Jam
Datuk Harimau Pukul 7 pagi
Guru mengingatkan kanakkanak supaya sentiasa
menghargai masa dan menepati
masa.

BBM:
Kad
bergambar
Nilai:
Yakin, berani,
menghargai
masa
KB:
menjanaidea

3. Kanak-kanak bermain
permainan bertanya waktu.

Nama : ..

Tarikh: