Anda di halaman 1dari 13

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN :

Dunia Seni Visual (Tahun 3)

BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


TEMA

: ALAM SEMULAJADI

TAJUK

: TOPENG SERKUP

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN :


Dunia Seni Visual (Tahun 3)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Kelas
Topeng
Bidang

Masa: 60 minit

: 3 Cerdas

Tema dan Tajuk : Alam semula jadi


Serkup

: Membentuk dan membuat binaan (Topeng Serkup)

Standard
Pembelajaran

3.1.1
Persepsi Estetik

3.2 Aplikasi
Seni

4.3 Ekpresi
Kreatif

3.1.1 Unsur
Seni

3.2.1
Media

3.3.1

3.1.1.1,31.1.2,
3.1.1.3,

3.2.1.1Alat

4.4 Apresiasi Sen


3.4.1
3.4.2

3.3.2
3.3.3

4.2.1.Bahan
3.1.2 Prinsip
Rekaan
3.1.2.1

Objektif Pembelajaran

3.2.2 Proses
danTeknik

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan


mengikut tajuk)

1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam


membuat topeng serkup
2. Menghasilkan topeng serkup yang menarik menggunakan bahan
yang sesuai.
3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
dipelajari

Aktiviti P&P

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang topeng serku


(EK1)
2. Guru menunjuk cara menghasilkan topeng serkup secara

berperingkat (EK4)
3. Murid menghasilkan topeng serkup (EK1) (EK2) (EK 3)

4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK

EMK

Kreativiti dan inovasi. Keusahawanan (EK1 EK5) dan Nilai murni

Bahan Bantu Belajar

1.Contoh : gambar contoh topeng serkup


2.Media : kad manila, gam, oil pastel, gunting, alat tulis.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup


berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi

Pada akhir pembelajaran:


25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P

Penerangan, BBM dan


ilustrasi, EMK

Persepsi estetik

Gambar-gambar buahtempatan

Guru menunjukkan gambar


beberapa jenis buah-buahan
tempatan
Guru bersoal jawab tentang
gambar dengan murid dan
mengaitkan dengan tajuk.
Guru bersoal jawab dengan murid
tentang media yang sesuai untuk
membuat topeng serkup. (EK 1)
contoh :
1. Apakah bahan yang sesuai
digunakan untuk
menghasilkan topeng serkup?

EMK Keusahawanan
EK1
1.14 Boleh membina
jaringan sosial
Indikator
Murid
boleh berkomunikasi
dengan baik

2. Apakah jenis-jenis topeng


yang kamu ketahui?

mesra dengan semua


orang

3. Apakah kegunaan topeng?

boleh mengekalkan
hubungan baik

Ilustrasi aktiviti

Aplikasi seni
Guru memberi penerangan
berkaitan aktiviti yang akan
dijalankan.
Guru menunjukkan topeng
serkup yang telah siap.
Guru menunjukkan bahan yang
digunakan untuk membuat
topeng serkup.
Guru membuat demontrasi
membuat topeng serkup secara
berperingkat.

EMK Keusahawanan
EK1
Berorientasikan masa
depan
Indikator
Murid
boleh berimaginasi
terhadap sesuatu yang
belum berlaku
boleh menyenaraikan
kesan dan akibat terhadap
sesuatu tindakan
boleh menjangkakan
sesuatu
boleh membuat
perancangan

Aktiviti Pelajar
Ekspresi kreatif

Langkah 1

Murid melakukan aktiviti


membuat topeng serkup dengan
bimbingan guru.

Murid melipat kertas manila kepada 3 bahagian yang sam


besar.

Murid membuat topeng


serkup.

Langkah 2
Murid melakarkan gambar buah di atas kad manila.
Langkah 3

Guntingkan bentuk buah.

Langkah 3

Guntingkan lubang mata topeng serkup.

Langkah 3
Mewarnakan gambar buah.

Langkah 3
Cantumkan kedua-dua hujung topeng.(EK1, EK2, EK3 )

EMK Keusahawanan
EK1
Daya kreativiti dan inovasi
Indikator
Murid

suka memerhati persekitaran dengan sengaja dan


bertujuan

boleh memberi banyak idea

boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik

boleh mencipta/ mereka cipta sesuatu

EK2

Malaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstra


atau konkrit
Indikator
Murid
boleh mengaplikasi ilmu/ teknologi untuk merealisasikan
idea yang telah dipilih
EK3

Melaksanakan projek mengikut langkah-langkah yang tela


disediakan
Indikator
Murid
berupaya menjalankan tugasan mengikut perancangan

Apresiasi seni visual

EMK Keusahawanan

Murid mempamerkan hasil kerja


dengan memakai topeng serkup.

EK5

Murid menceritakan hasil kerja


sendiri dan rakan-rakan.
Murid memberi cadangan untuk
menghasilkan topeng serkup lain
yang berkaitan dengan alam semula
jadi.

Prinsip ketelusan
Indikator
Murid
-

menyatakan/ menyampaikan maklumat dengan betul/ jelas

tidak selindung

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1


Tahun
Bidang
Aktiviti
Tema
Tajuk
Masa

:1
: Menggambar
: Lukisan
: Alam benda
: Rumah
: 60 minit

Media

: Alat : Tiada
Bahan : Paparan slaid, kertas lukisan, pensel warna, Pensel HB dan Pensel

2B
EMK

: Elemen Kreativiti dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN
Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsure seni dan prinsip rekaan : garisan,
rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian ) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan lukisan.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan lukisan.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah, seni
dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.
Persepsi Estetik

Unsur Seni
Garisan selari dan melenkung (olahan garisan menghasilkan rupa)
Rupa - Organik dan geomatri (dihasilkan daripada garisan)
Warna primer (biru, kuning dan merah)

Prinsip Rekaan
Harmoni (bentuk, rupa dan warna)

Aplikasi Seni
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
Alat Tiada
Bahan kertas lukisan pensel dan pensel warna.
Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

Teknik lukisan
1) Akspresi Kreatif
i) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya.
ii) Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
iii) Menggunakan unsur seni (garisan, warna dan rupa) dan prinsip rekaan (imbangan dan
keperlbagaian) dalam penghasilan karya
2) Apresiasi Seni
i) Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
ii) Mempamerkan karya yang dihasilkan
iii) Menceritakan karya sendiri secara lisan
iv) Menghargai karya sendiri dan rakan.

STANDARD PEMBELAJARAN

Persepsi Estetik

- Guru menerangkan slaid contoh pelbagai garisan.


- Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan.
- Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung
- Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut dengan contoh garisan yang ditunjukkan
pada awal pembelajaran.
- Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan tersebut.

Aplikasi Seni
- Guru menunjukkan cara membuat garisan selari dan melengkung.
- Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan garisan tersebut.
- Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan digunakan dalam membuat garisan.

Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.
Langkah 1

Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru.
Langkah 2

Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan
bimbingan.
Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

Murid menceritakan pengalaman ketika melakukan aktiviti.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
http://hayazi040669.blogspot.com/

Kelas
Masa
Bidang
Tema dan Tajuk

: 2 Cemerlang
: 60 Minit
: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan)
: Objek Buatan Manusia

Standard
Pembelajaran

2.1 Persepsi
Esterik
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Rupa

2.2 Aplikasi Seni


2.1.1 Media
2.1.1.2 Alat
2.1.1.2 Bahan
2.2.2 Proses dan
teknik
2.2.2.1 Teknik
lipatan dan
guntinga

Obejktif
pembelajaran

1.
2.
3.
4.

Aktiviti P & P

EMK
Bahan Bantu
Mengajar
Penilaian P&P
Refleksi

1.
2.
3.
4.

2.3 Ekprasi kreatif


2.3.2
lipatan/guntingan
2.3.3 corak
terancang bahasa
Seni / rupa dan
warna

Pada akhir pelajaran murid dapat :


Mengenal. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak
teknik lipatan dan guntinga.
Mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat
corak teknik lipatan dan guntingan.
Mengaplikasikan pengetahuan seni visual, kefahaman media serta kemahiran
proses teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan.
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan
penekanan pada bahasa seni visual.
Guru menunjukkan contoh dan bersoaljawab tentang corak.
Guru menunjukkan cara menghasilkan lipatan dan guntingan.
Murid menghasilkan corak melalui lipatan dan guntingan.
Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya.
Kreativiti, keusahawanan, TMK dan nilai murni.
Alat
: Gunting, pensel
Bahan : Kertas lukisan, kertas warna, gam
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak melalui lipatan dan
guntingan berdasarkan empat standard kandungan.
Pada akhir pembelajaran

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4


Masa:
1 Jam

2.4 Aprasia Seni


2.4.1
Mempamerkan
karya yang
dihasilkan
2.4.2 Menghargai
dan menceritakan
karya sendiri dan
rakan.

Bidang:
Membuat corak dan rekaan
Tajuk:
Kertas pembalut hadiah
Kemahiran/tema:
Capan
Pengetahuan Sedia ada:
1. Murid mengenali sayur-sayuran.
2. Murid mengetahui cara memotong
Hasil Pembelajaran
:
Aras 1 - Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang mempunyai lapisan kelopak
Aras 2 - Memotong sayuran pelbagai contoh seperti menegak , melintang
Aras 3 - Membuat corak dalam pelbagai susunan
Aras 4 - Mempamerkan hasil kerja
Kemahiran Berfikir:
Kritis - membanding dan membezakan
Kreatif - menjana idea
Penerapan nilai:
Keselamatan, kerjasama, ketelitian
BBM:
Papan putih, marker, contoh hasil kerja guru, komputer, pembesar suara

an:
5 biji kobis, 5 bilah pisau, 5 set warna air, 29 berus warna, 29 helai kertas A4, surat khabar

SANAAN
LANGKAH/MASA
Set Induksi
( 5 Minit)

ISI PEMBELAJARAN
Menyanyikan lagu
bertajuk Vegetables

AKTIVITI P&P
Guru meminta murid untuk
mendengar lagu terlebih
dahulu.
Murid menyanyikan lagu
bersama-sama.

Langkah 1
(20 Minit)

Menerangkan konsep
capan.
Membuat tunjuk cara.

Guru mengaitkan set


induksi dengan
pembelajaran hari ini.
Aras 1
Memerhati dan mengkaji
jenis sayuran yang
mempunyai lapisan

CATATAN
Kecerdasan
Pelbagai
Verbal linguistik, inter/
intrapersonal muzik

Kecerdasan
Pelbagai:
Verbal linguistik

kelopak.
Guru menerangkan definisi
capan kepada murid.

ABM/BBM
Hasil kerja guru,
kertas A4, warna air,
berus warna , kobis
dan pisau.

Guru menerangkan jalinan


capan yang terdapat pada
sayur kobis.
Murid memerhatikan jalinan
yang terdapat pada sayur
kobis.
Guru membuat langkah
tunjuk cara untuk
menghasilkan capan.

Langkah 2
(25 minit)

Menghasilkan capan.

Guru mengarahkan murid


membentuk 5 kumpulan.
Aras 2
Memotong sayuran dengan
pelbagai contoh seperti :
menegak, melintang
Aras 3
Membuat corak dalam
pelbagai susuna seperti:
Selang seli, berjalur
Murid memotong kobis
dengan pelbagai arah
seperti melintang dan
menegak
Murid menghasilkan capan.

Langkah 3
(5 minit)

Peneguhan dan penilaian

Guru membimbing murid


menghasilkan capan.
Aras 4
Mempamerkan hasil kerja
Guru meminta murid
membentangkan hasil kerja
masing-masing.

Kecerdasan Pelbagai
Kinestetik, KBKK :
Membanding beza
dan menjana idea.
ABM/BBM
Surat khabar, kobis,
pisau, kertas A4,
warna air dan berus
warna.
Nilai :
Keselamatan
Ketelitian
kerjasama
Kecerdasan Pelbagai
Intra/ interpersonal,
verbal linguistik
Nilai:
Keyakinan,
keberanian

Guru menegaskan nilai-nilai


dalam menghasilkan karya.
Penutup
(5 minit)

Penutup

Murid menyanyikan lagu


secara beramai-ramai.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 6


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 6
http://hayazi040669.blogspot.com/

Kecerdasan
pelbagai:
Muzik

Tahun:
6 Bestari
Masa:
1 Jam
Bidang:
Membuat Corak dan Rekaan
Tajuk:
Corakku Rekaanku
Aktiviti:
Hiasan Permukaan 2D dan 3D

ahuan sedia ada:


d-murid pernah mempelajari corak dan rekaan bermotifkan alam dan buatan manusia.
2. Murid-murid telah mempelajari benda 2D dan 3D.
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Aras 1 - Menggunakan bahan: teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2 D dan 3
D.
Aras 2 - Mengolahkan motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan
rekaan corak dan rekaan.
Aras 3 - Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan
corak dan rekaan.
Objektif :
Pada akhir pelajaran ini murid dapat:
i. Menggunakan bahan serta teknik menghasilkan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan
3D.
ii. Mengaplikasikan corak bermotifkan alam dan objek buatan manusia dalam rekaan yang dihasilkan.
iii. Menguasai kawalan tatacara dan disiplin seperti kekemasan, ruang dan warna dalam menghasilkan
corak dan rekaan.
ABM:
Objek 2D dan 3D yang telah dihias permukaannya, objek 2D dan 3D yang belum dihias.
Alat dan Bahan:
Persediaan guru:
Gambar hiasan permukaan 2D dan 3D, kotak, kad berbentuk motif, hisilan guru, carta langkah,
pelbagai jenis warna.
Persediaan murid:
Objek 2D atau 3D, kertas lukisan, pensil, pensil warna, warna air, gunting,

Pembaris dan gam.


Nilai:
Kebersihan, berdisiplin, dan kerjasama
KBKK:
Murid dapat menjana idea secara kreatif dan dapat menghargai benda-benda sekeliling.

Langkah
Isi Pelajaran/Fokus
Masa
Pembelajaran
Set Induksi Kotak Misteri
(5 minit)
Teka bentuk Objek
motif alam dan buatan
manusia.

Langkah 1
(10 minit)

Langkah 2
(10 minit)

Langkah 3
(30 minit)

Definisi dan contoh


motif alam dan buatan
manusia.

Hasilan guru:
Hiasan permukaan 2D
dan 3D
Pengenalan alat dan
bahan

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
Guru menyediakan sebuah
kotak dinamakan kotak
misteri yang mengandungi
kad bentuk yang bermotifkan
alam dan buatan manusia.
Murid akan mengambil kad
bentuk tanpa melihat ke
dalam kotak dan
menerangkan bentuk yang
terkandung pada kad tersebut.
Guru menjelaskan secara
ringkas definisi dan contohcontoh motif alam dan buatan
manusia.

Guru menunjukkan beberapa


contoh hiasan permukaan 2D
dan 3D yang menggunakan
bentuk motif alam dan buatan
manusia.
Guru mengarahkan murid
mengeluarkan alat dan bahan
yang telah dibawa oleh murid.

Guru menerangkan kegunaan


setiap alat dan bahan yang
akan digunakan untuk aktiviti
hari ini
Demonstrasi guru dan Guru mengarahkan murid
mengeluarkan alat dan bahan
aktiviti
yang telah dibawa oleh murid.

Strategi P&P Nilai /


catatan
Nilai:
Bekerjasama
Berusaha
Kemahiran generic
Verbal Linguistik

Nilai:
Tekun, Kerajinan,
Hormat
Kemahiran Generik
Visual, ruang, bentuk
dan warna.
Hasilan guru
Carta langkah
Objek 2D dan 3D
Nilai:
Kebersihan
Berdisiplin
Kemahiran generik
Kinestetik
Visual ruang

Nilai :
Bekerjasama
Kebersihan

Guru menunjukkan
demonstrasi cara
menghasilkan corak dan
rekaan hiasan permukaan 2D
dan 3D sambil diperhatikan
oleh murid.

Tolong menolong
Berdisiplin
Kemahiran Generik
Verbal linguistic
Visual-ruang, warna,
bentuk

Aktiviti menghasilkan hiasan


permukaan 2D dan 3D oleh
murid-murid mengikut bentuk
motif yang dipilih iaitu motif
alam dan buatan.

Penutup
(5 minit)

Sesi apresiasi dan


refleksi kerja murid

Guru memerhatikan murid


sepanjang aktiviti
dilaksanakan.
Guru mempamerkan dan
seterusnya menceritakan
tentang hasil kerja mereka.
Murid membuat pameran
hasil kerja mereka.
Menyatakan perasaan diri
terhadap kegiatan yang
dijalankan.
Guru menilai hasil kerja
murid-murid dan
membimbing murid untuk
melakukan penilaian terhadap
kerja mereka.

Nilai:
Keberanian
Hormat-menghormati
Bekerjasama
Kemahiran generic
Verbal linguistik