Anda di halaman 1dari 5

BIL

1
2

PERKARA
Tarikh
Masa

3
4
5

Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

KETERANGAN
29 Disember 2014
8.30- 12.30 tengah hari
2.00- 4.00 petang
Pengurusan sekolah
Tugas dan peranan guru
1. Mesyuarat guru pertama
2. Latihan dalam perkhidmatan
8.30- 12.30
Mesyuarat guru pertama
Hrmis - serah 3 keping gambar
- kemaskini maklumat peribadi
Hari terbuka pada 31 Disember 2014
Buku rekod hanya ditanda tangani pengetua
APDM- SMM masih dijalankan, perlu dikemaskini
Perhimpunan- guru bertugas bersedia hantar kehadiran
Bantuan RM100 Januari-Mac (berdasarkan Oktober
2014)
Aplikasi pppm di sekolah, pengajaran abad ke 21
Pendaftaran tingkatan 1 dan peralihan pada 1 Januari
2015
2.00- 4.00
Latihan dalam perkhidmatan (Ladap)
Pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan Pelan
pembungan pendidikan berterusan
Aplikasi penngajaran dan pembelajaran abad ke 21
dalam kelas KBAT

Penilaian

Sebagai guru baru dan ini ada mesyauarat kali pertama bagi
saya. Banyak perkara yang saya perlu pelajari dan fahami untuk
diaplikasikan dalam tugas serta tanggungjawab sebagai seorang
guru. Saya juga dapati guru perlu membetulkan niat sebagi
seorang guru seiring apa yang diperkatakan oleh pengetua.

Rumusan

Pelan Pembengunan Pendidikan Malaysia perlu difahami secara


mendalam untuk dipalikasi dalam pengajaran dan pembelajaran

..

..

Tandatangan Guru

Tandatangan Mentor

CIK NURHIDAYAH BINTI JUHARI

PN SALINA BINTI SHAHADAN

BIL
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

KETERANGAN
30 Disember 2014
8.30- 12.30 tengah hari
Pengurusan sekolah
Tugas dan peranan guru
1. Mesyuarat Kurikulum
2. Mesyarat kokurikulum
3. Mesyarat Hem
Mesyuarat Kurikulum
Perancangan strategik 2015-2017 pelan tindakan dan
operasi
Hari pertama persekolahan pada 11.1.2015
Pemantauan daripada PPD
7.20 bergerak ke kelas dan 8.05 mula pdp
Program guru penyayang
Pengurusan panitia
Wajib spsk
Mesyuarat panitia 4 kali setahun
Borang pengesanan 100%
Pemantauan buku kerja
Pemantauan PdP guru
Mesyuarat kali pertama panitia
Rancangan tahunan
Alat bantu mengajar
Jumlah buku latihan
Format buku RPH
Post mortem PT3
3 kali ujian mac, pertengahan dan akhir tahun
Mesyarat kokurikulum
Mesyuarat rumah sukan 14 Januari 2015
PAJSK
Mesyuarat Hem
Penerangan setiap unit bahagian hem yang terdapat
dalam buku pengurusan

Penilaian

Rumusan

Saya hanya memegang tugas dalam pendidikan khas, namun


banyak perkara yang saya perolehi dan pelajari daripada
mesyuarat ini..
Secara tidak langsung ia dapat membantu saya dalam
menyiapkan laporan program pembangunan guru baru.

..

..

Tandatangan Guru

Tandatangan Mentor

CIK NURHIDAYAH BINTI JUHARI

PN SALINA BINTI SHAHADAN

BIL
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
31 Disember 2014
8.30-11.30 pagi
Pengurusan sekolah
Tugas dan perananan guru
Pendaftaran murid tingkatan 1

Aktiviti

Pendaftaran murid baru tingkatan satu dan peralihan tahun 2015


- ditugaskan sebagai ajk fotografi dan dokumentasi
- menggantikan guru menjaga kaunter pendaftaran kelas

Penilaian

Saya dapat mempelajari dan melihat suasana pendaftaran


tingkatan satu dan peralihan. Tambahan pula, ini merupakan kali
pertama sebagai seorang guru baharu. Saya telah ditugaskan
sebagai ajk fotografi dan dokumentasi. Selain itu, saya telah
menggantikan seorang guru untuk menjaga kaunter kelas dan
secara tidak langsung saya mempelajari bagaimana berurusan
dengan ibubapa pelajar.

Rumusan

Program ini dapat berjalan dengan lancar.

..

..

Tandatangan Guru

Tandatangan Mentor

CIK NURHIDAYAH BINTI JUHARI

PN SALINA BINTI SHAHADAN

BIL
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

KETERANGAN
1 Januari 2015
8.30-11.30 pagi
Pengurusan sekolah
Tugas dan perananan guru
Hari Terbuka Tingkatan 1, 2 dan 4 (2014) SMK Kangkar Pulai

i.

Hari Terbuka Tingkatan 1, 2 dan 4 (2014) SMK Kangkar


Pulai

ii. Mesyuarat guru pendidikan khas


7

Penilaian

Guru-guru pendidikan khas tidak terlibat dalam program hari


terbuka tingkatan 1, 2 dan 4. Justeru, mesyuarat guru pendidikan
khas telah diadakan untuk membincangkan peruntukan RM50
000 yang telah diperolehi. RM 35 000 akan digunakan untuk
menaiktaraf dan ubah suai bangunan manakala RM 15 untuk
peralatan.

Rumusan

Banyak perkara yang perlu diteliti dalam menaik taraf dan


pengubahsuaian bangunan tersebut.

..

..

Tandatangan Guru

Tandatangan Mentor

CIK NURHIDAYAH BINTI JUHARI

PN SALINA BINTI SHAHADAN

BIL
1
2

PERKARA
Tarikh
Masa

KETERANGAN
27 November 2014
Masa :2.00-4.00 petang
Tempat :SMK Kangkar Pulai
Merekod kehadiran murid dalam setiap pusat peperiksaan

3
4
5

Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

Betugas merekod kehadiran murid bagi peperiksaan Sijil


Pelajaran Malaysia (SPM) kertas ekonomi

Penilaian

Memberi pengalaman bertugas untuk merekod kehadiran murid


Terdapat 4 orang yang tidak hadir peperiksaan tersebut.

Rumusan

Peperiksaan berjalan dengan lancar.

..

..

Tandatangan Guru

Tandatangan Mentor

CIK NURHIDAYAH BINTI JUHARI

PN SALINA BINTI SHAHADAN

BIL
1
2
3
4
5

PERKARA
Tarikh
Masa
Bidang
Aspek
Objektif

KETERANGAN
2 Disember 2014
Bilik Seminar, Pejabat Pendidikan Daerah Kulai
8.30 pagi 5.00 petang
Taklimat Rancangan Pengajaran
1. Menjelaskan tentang format Rancangan Pengajaran
Tahunan (RPT), Rancangan Pengajaran Harian (RPH),
dan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) serta
pelaporan.
2. Memberi penerangan dan pemahaman panduan
perkembangan pembelajaran murid

Aktiviti

8.30 pagi -10.30 pagi


Taklimat RPI, RPT, RPH dan pelaporan
11.00 pagi 12.30 tengah hari
Taklimat Panduan perkembangan Murid
2.00 petang -5.00 petang
Taklimat pengurusan kurikulum kokurikulum dan pembangunan
pendidikan khas

Penilaian

Sebagai guru baharu taklimat ini amat penting bagi saya dalam
merancang rancangan pengajaran tahunan dan rancangan
pengajaran harian. Berdasarkan pengisian yang diberi format
yang ditunjukkan memudahkan guru-guru untuk mengisinya dan
ianya selaras bagi semua guru.

Rumusan

Taklimat seperti perlu dilaksanakan lagi bagi menambah


pemahaman dan pengetahuan guru-guru pendididkan khas baru
dan juga yang sudah berpengalaman.

..

..

Tandatangan Guru

Tandatangan Mentor

CIK NURHIDAYAH BINTI JUHARI

PN SALINA BINTI SHAHADAN