Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan

Tarikh

13 Oktober 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

1.00 petang

Masa Tamat

1.30 petang

ISU/PERBINCANGAN
Sesi suai kenal guru pendidikan khas dan pembantu pengurusan murid

AKTIVITI
i.Guru mentor menjalankan sesi perkenalan seperti mengenali peribadi, tempat
tinggal, akademik dan keluarga.
ii.Membincangkan skop peranan guru mentor dan penyediaan folio
iii.Menerangkan organisasi pendidikan khas SMK Kangkar Pulai

MAKLUMBALAS
Aktiviti ini memberi pendedahan kepada guru baru untuk memulakan khidmat
pertama serta dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah
yang telah ditempatkan.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Bil. Pertemuan

Tarikh

14 Oktober 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

12.50 tengah hari

Masa Tamat

1.10 petang

ISU/PERBINCANGAN
Pengenalan program pendidikan khas Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar
Pulai

i.

AKTIVITI
Perbincangan mengenai tarikh penubuhan program pendidikan khas di
SMK Kangkar Pulai

ii.

Penerangan aktiviti yang telah dijalankan oleh murid pendidikan khas


MAKLUMBALAS

Secara keseluruhannya, guru dapat mengetahu serba sedikit sejarah penubuhan


pendidikan khas serta aktiviti yang telah dilaksanakan.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan

Tarikh

16 Oktober 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

8.00 pagi

Masa Tamat

8.30 pagi

ISU/PERBINCANGAN
Pengenalan dan maklumat diri murid pendidikan khas

i.
ii.
iii.

AKTIVITI
Maklumat peribadi murid pendidikan khas
Kategori pendidikan khas yang dialami
Menjalankan sedikit pemerhatian dari segi bacaan dan pengiraan

MAKLUMBALAS
Guru perlu memahami serta menegatahui secara terperinci maklumat murid
pedidikan khas. Selain itu, guru dapat melihat secara kasar tentang tingkahlaku
atau perangai murid pendidikan khas melalui pemerhatian.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Bil. Pertemuan

Tarikh

26 Oktober 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

10.15 pagi

Masa Tamat

10.40 pagi

ISU/PERBINCANGAN
Certa alir peranan dan tugas guru

AKTIVITI
Aktiviti perbincangan oleh mentor dalam memberi gambaran tugas guru-guru
pendidikan khas iaitu dari segi kurikulum, kokurikulum, disiplin dan lain-lain.

MAKLUMBALAS
Perbincangan bersama mentor mengenai tugasan dan jawatan guru pendidikan
khas diberikan secara kasar kerana tugasan baru akan diberi pada sesi
persekolahan tahun hadapan.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

Bil. Pertemuan

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Tarikh

30 Oktober 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

11.30 pagi

Masa Tamat

12.00 pagi

ISU/PERBINCANGAN
Kertas kerja program

AKTIVITI
Dikehendaki menyediakan kertas kerja bagi program Jamuan Akhir Tahun
Pendidikan Khas 2014
i.
Objektif
ii.
Sasaran
iii.
Aktiviti
iv.
Bajet perbelanjaan

MAKLUMBALAS
Guru dapat pemahaman bagaimana mahu membuat kertas kerja, bajet
perbelanjaan dan aktiviti program pendidikan khas.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

Bil. Pertemuan

Tarikh

6 November 2014

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

7.10 pagi

Masa Tamat

7.30 pagi

ISU/PERBINCANGAN
Mengisi buku rekod kedatangan murid dengan betul.
AKTIVITI
Menandakan kedatangan murid yang hadir pada hari tersebut.

MAKLUMBALAS
Bagi murid yang hadir guru perlu menanda (/), bagi murid tidak hadir (o). Apabila
tersalah tanda di buku rekod kedatangan, guru perlu menanda tangan kecil pada
kesilapan tersebut. Buku rekod kedatangan tidak boleh dipadam menggunakan
liquid.Guru dapat memahami cara menanda rekod kedatangan murid sekiranya
pada tahun hadapan diberi tugas untuk menjadi guru kelas.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

Bil. Pertemuan

Tarikh

17 November 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Masa Mula

11.20 pagi

Masa Tamat

11.45 pagi

ISU/PERBINCANGAN
Borang penilaian prestasi

i.
ii.

AKTIVITI
Melengkapkan borang penilaian prestasi.
Penerangan oleh mentor contoh aktiviti program yang akan
dilaksanakan dan telah dilaksanakan untuk dilengkapkan dalam borang
penilaian prestasi.
MAKLUMBALAS

Penilaian prestasi sebenarnya perlu dilaksanakan pada awal tahun. Guru melapor
diri pada bulan 10, maka segala aktiviti sudah tidak dilaksanakan lagi melainkan
Hari Anugerah Cemerlang dan Jamuan Akhir Tahun.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

Bil. Pertemuan

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Tarikh

17 November 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

12.00 tengah hari

Masa Tamat

12.30 tengah hari

ISU/PERBINCANGAN
Format laporan program

AKTIVITI
Melengkapkan laporan jamuan akhir tahun pendidikan khas.

MAKLUMBALAS
Guru dapat memahami dan mempelajari cara membuat laporan aktiviti dan format
laporan setiap aktiviti.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Bil. Pertemuan

Tarikh

19 November 2014

Tempat

Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

10.15 pagi

Masa Tamat

10.50 pagi

ISU/PERBINCANGAN
Sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran tahunan

AKTIVITI
Mendapatkan sukatan pelajaran serta format rancangan pengajaran tahunan
daripada guru subjek sebelum ini. Subjek yang akan diajar ialah Bahasa Inggeris
dan Seni.

MAKLUMBALAS
Sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran yang digunakan oleh program
pendidikan khas SMK Kangkar Pulai hendaklah seragam. Tempoh menyediakan
sukatan dan rancangan tahunan adalah sehingga akhir bulan Januari untuk
disahkan oleh pengetua.

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

Bil. Pertemuan

10

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Tarikh

Tempat

Masa Mula

Masa Tamat

Bilik Pendidikan Khas

ISU/PERBINCANGAN

AKTIVITI

MAKLUMBALAS

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN

Bil. Pertemuan

11

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)


Tarikh

Tempat

Masa Mula

Masa Tamat

Bilik Pendidikan Khas

ISU/PERBINCANGAN

AKTIVITI

MAKLUMBALAS

Disemak oleh,

.
PN SALINA BINTI SHAHADAN