Anda di halaman 1dari 9

KOLEJ MATRIKULASI LABUAN

PENDIDIKAN MORAL

ISU DAN CABARAN REMAJA


BP3T12/BP3T14
Asher Alistair (BP3T12)
Bishant Kumar (BP3T12)
Jason Chen(BP3T12)
Picholas Phoa (BP3T12)

REMAJA
Remaja berasal dari bahasa latin iaitu
adolescere yang bererti to grow atau to
grow maturity (Golinko, 1984 dalam Rice,
1990)
DeBrun (dalam Rice, 1990) mendefinisikan
remaja sebagai jangka masa pertumbuhan
antara zaman kanak-kanak ke zaman
dewasa.
Remaja adalah golongan yang berada
dalam jangka masa di antara 15-25 tahun
(zaman yang bermula dari baligh dan
berakhir apabila seseorang itu menjadi
dewasa.)

ISU REMAJA
1.
2.
3.
4.

Penyalahgunaan dadah
Pergaulan bebas
Vandelisme
Gengsterisme

PENYALAHGUNAAN
DADAH
penggunaan dadah secara
berlebihan .
mendatangkan perasaan
khayal.
Kesan
- Ketagihan
- Perubahan emosi
- Menyendiri
- Lemah
Langkah mengatasi
- Kempen
- Gaya hidup sihat
- Pendidikan

PERGAULAN BEBAS
seks bebas, narkoba,
kehidupan malam, dll
Faktor
- Iman lemah
- Dunia cinta remaja
- Pengaruh media massa,
porno
Kesan
- Pembuangan bayi
- STD
Langkah mengatasi
- Peranan ibu bapa
- Peranan media massa

VANDELISME
tabiat seseorang
membinasakan harta
benda awam
Faktor
- Emosi
- Pengaruh luar
Kesan
- Kerosakan kemudahan
- Pembaziran
- Pemandangan tercemar
Langkah mengatasi
- Kawalan ketat
- Didikan moral dan sivik

GENGSTERISME
Delinkuen bermaksud remaja
yang bersekolah manakala
devian pula merupakan
golangan yang melanggar
norma masyarakat setempat.
Faktor
- Pengaruh rakan sebaya
- Media massa
- Budaya barat
Kesan
- Menggangu ketenteraman
- Kes buli
Langkah mengatasi
- Pemilihan rakan
- Peranan ibu bapa

CABARAN REMAJA
1. Perubahan fizikal, emosi dan sosial
2. Keliru dengan peranan dan
tanggungjawab diri
3. Berasa diri disalahfahamkan dan
dipersalahkan
4. Merasa diri dilayan secara tidak adil
5. Kesunyian
6. Sukar memahami emosi
7. Susah membuat keputusan

CARA MENGATASI

Ajaran agama
Peranan ibu bapa sebagai panduan
Penapisan media massa
Menguatkuasakan Akta Juvana
Penerapan nilai murni dan nilai moral
Program pemulihan kepada pesalah
juvana
Peranan sekolah dalam menjaga disiplin
pelajar

RUMUSAN
Isu dan cabaran yang
dihadapi
oleh
remaja
haruslah ditangani dengan
bijak dan berkesan agar
dapat
diatasi,
supaya
remaja dapat bertumbuh
dengan seimbang akhlak,
rohani, mental dan fizikal.

SEKIAN