Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN PUSAT AKSES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sila tanggalkan kasut anda di luar dan disusun dengan kemas.


Dilarang masuk tanpa kebenaran dan sila pastikan Pusat Akses selamat untuk digunakan.
Sila pastikan Pusat Akses sentiasa bersih dan dikemas sebelum keluar.
Pengguna dikehendaki masuk mengikut Jadual Waktu Penggunaan Pusat Akses yang telah
disediakan.
Semua pengguna dilarang meleyari Internet pada alamat-alamat yang tidak bermoral
(lucah).
Pengguna dilarang bermain sebarang perminan atau game.
Pengguna dilarang membuat bising dan berlari-lari di dalam Pusat Akses serta dilarang
mengusik sebarang wayar elektrik untuk keselamatan.
Pengguna dilarang membawa sebarang cakera perisian luar masuk dan sebaliknya tanpa
izin penyelaras pusat akses atau guru bertugas.
Pengguna dilarang memasukkan (Install) sebarang program atau perisian tanpa izin
penyelaras pusat akses atau guru bertugas.
Dilarang menukar atau mengubah Setting yang sedia ada pada computer berkenaan dan
tidak dibenarkan menyentuh skrin monitor.
Pusat Akses adalah kawasan larangan Merokok, Makan dan Minum.
Sila rekodkan penggunaan anda di Buku Log / Rekod Penggunaan.
Setiap seorang pelajar hanya dibenarkan menggunakan computer selama sejam (1 jam)
secara bergilir-gilir.
Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada penyelaras Pusat Akses atau kepada
guru bertugas.
Sebelum keluar atau meninggalkan Pusat Akses, sila pastikan Pusat Akses dalam keadaan
selamat dan semua punca elektrik dimatikan.