Anda di halaman 1dari 6

KSSR PENDIDIKAN KHAS 2015

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 2

MINGGU
1

TAJUK
1. Disiplin Diri

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mengamalkan peraturan di

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

masakan
1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

masakan
1.1.2 Mematuhi peraturan di ruang

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

rekreasi
1.1.2 Mematuhi peraturan di ruang

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

rekreasi
1.1.3 Mematuhi peraturan di bilik

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

pengurusan diri
1.1.3 Mematuhi peraturan di bilik

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

pengurusan diri
1.1.4 Mematuhi peraturan di padang

1. Disiplin Diri

sekolah
1.1 Mengamalkan peraturan di

sekolah
1.1.4 Mematuhi peraturan di padang

sekolah
9
10

1. Disiplin Diri
1. Disiplin Diri

sekolah

1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah

1.2.1 Mematuhi arahan lisan di bilik

1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah

masakan
1.2.2 Mematuhi arahan lisan di ruang
rekreasi

Disiplin Ilmu Pengurusan Tingkah Laku (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PENDIDIKAN KHAS 2015


11
12
13

1. Disiplin Diri
1. Disiplin Diri

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah 1.2.3 Mematuhi arahan lisan di bilik
1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah

pengurusan diri
1.2.4 Mematuhi arahan lisan di

14

1. Disiplin Diri

1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di

padang sekolah
1.3.1 Mematuhi arahan bukan lisan di

15

1. Disiplin Diri

sekolah
1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di

bilik air/ tandas


1.3.2 Mematuhi arahan bukan lisan di

16

1. Disiplin Diri

sekolah
1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di

bilik masakan
1.3.3 Mematuhi arahan bukan lisan di

1. Disiplin Diri

sekolah
1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di

ruang rekreasi
1.3.4 Mematuhi arahan bukan lisan di

18

1. Disiplin Diri

sekolah
1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di

bilik pengurusan diri


1.3.5 Mematuhi arahan bukan lisan di

19

1. Disiplin Diri

sekolah
1.4 Penampilan diri dan kesesuaian

padang sekolah
1.4.1 Penampilan diri dan kesesuaian

17

berpakaian di sekolah

berpakaian semasa melakukan


aktiviti pembelajaran dan
pengajaran

20
21

1. Disiplin Diri

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN


1.4 Penampilan diri dan kesesuaian
1.4.2 Penampilan diri dan kesesuaian
berpakaian di sekolah

berpakaian semasa melakukan


aktiviti ko-kurikulum

Disiplin Ilmu Pengurusan Tingkah Laku (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PENDIDIKAN KHAS 2015


22
23
24
25

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN


1. Disiplin Diri

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN


1.4 Penampilan diri dan kesesuaian
1.4.3 Penampilan diri dan kesesuaian

2. Kemahiran Sosial

berpakaian di sekolah
2.1 Melakukan interaksi sosial

berpakaian berdasarkan situasi


2.1.1 Mengenal ahli keluarga asas
i. ibu
ii. bapa
iii. abang

26

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal batasan hubungan

iv. adik
2.2.1 Mengenal batasan antara ahli
keluarga asas
i. jantina
ii. berpakaian

27

3. Keselamatan Diri

3.1 Menyatakan perlakuan


mencederakan

28

3. Keselamatan Diri

3.2 Menyatakan perlakuan tidak


mencederakan

29

4. Adab / Tatasusila

4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila


dalam keluarga

iii. pergaulan
3.1.1 Menghindari perlakuan yang
boleh mencederakan ahli
keluarga
3.2.1 Mengamalkan perlakuan yang
tidak mencederakan ahli
keluarga
4.1.1 Menyebut gelaran mengikut
panggilan yang sesuai dalam
keluarga

Disiplin Ilmu Pengurusan Tingkah Laku (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PENDIDIKAN KHAS 2015


30

4. Adab / Tatasusila

4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

4.1.2 Menyebut panggilan atau

31

4. Adab / Tatasusila

dalam keluarga
4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

pangkat dalam keluarga


4.1.3 Menyebut ucapan bertatasusila

dalam keluarga

semasa berinteraksi dalam

32

4. Adab / Tatasusila

4.2 Mengamalkan adab sopan

keluarga
4.2.1 Mendengar dan memahami

33

4. Adab / Tatasusila

semasa berinteraksi
4.2 Mengamalkan adab sopan

arahan daripada ahli keluarga


4.2.2 Bertindak dan melakukan arahan

semasa berinteraksi

daripada ahli keluarga

34
35

4. Adab / Tatasusila

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA


4.3 Mengamalkan tingkah laku
4.3.1 Memberi ucapan penghargaan

36

4. Adab / Tatasusila

bertatasusila
4.3 Mengamalkan tingkah laku

secara lisan
4.3.2 Memberi ucapan penghargaan

5. Pengurusan Emosi

bertatasusila
5.1 Mengenal emosi asas ahli

secara bukan lisan


5.1.1 Mengenal emosi gembira ahli

38

5. Pengurusan Emosi

keluarga
5.1 Mengenal emosi asas ahli

keluarga
5.1.2 Mengenal emosi sedih ahli

39

5. Pengurusan Emosi

keluarga
5.1 Mengenal emosi asas ahli

keluarga
5.1.3 Mengenal emosi marah ahli

40

5. Pengurusan Emosi

keluarga
5.2 Mengesan punca kepada emosi

keluarga
5.2.1 Menunjukkan tindak balas emosi

37

asas

berdasarkan situasi keluarga


i. kematian
ii. sambutan hari lahir

Disiplin Ilmu Pengurusan Tingkah Laku (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

KSSR PENDIDIKAN KHAS 2015


41

5. Pengurusan Emosi

5.3 Menyatakan pengalaman situasi


dan emosi asas

42

5. Pengurusan Emosi

5.4 Pengurusan dan pengawalan

5.3.1 Menunjukkan tindak balas emosi


berdasarkan sambutan dan
upacara keluarga
5.4.1 Mengekalkan emosi positif

emosi asas
43
44

5. Pengurusan Emosi

PENILAIAN AKHIR TAHUN


5.4 Pengurusan dan pengawalan
5.4.2 Mengamalkan tingkah laku yang
emosi asas

45

5. Pengurusan Emosi

5.4 Pengurusan dan pengawalan


emosi asas

DISEDIAKAN OLEH:

positif
5.4.3 Mengamalkan komunikasi yang
baik

DISEMAK OLEH:

(ASRINA BINTI SAHMAN)

(HJH. ROHANA BINTI AHMAD)

Guru PPKI
Disiplin Ilmu Pengurusan Tingkah Laku (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

Guru Besar
5

KSSR PENDIDIKAN KHAS 2015


SK Parit Bilal, Batu Pahat

Disiplin Ilmu Pengurusan Tingkah Laku (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 2 KSSR

SK Parit Bilal, Batu Pahat