Anda di halaman 1dari 7

BINA INSAN GURU FASA 4 SEMESTER 5

TARIKH : 10 NOVEMBER 2014


MASA: 11 PAGI -2.00 PETANG (3 JAM)
TEMPAT : DEWAN SERI MELATI IPG
KAMPUS IPOH
PESERTA: PPG MATEMATIK, PPG
BAHASA CINA,PPG BAHASA TAMIL &
PPG BAHASA MELAYU
TAJUK : A) LAWATAN BENCHMARKING
(GURU CEMERLANG)
B) BENGKEL GURU DAN
PERUNDANGAN

TAKLIMAT DISAMPAIKAN OLEH:


SETIAUSAHA BIG ENCIK YUSRI B MAT JOHOR (1 JAM)
(GURU DAN PERUNDANGAN)

En . Yusri sedang memberi taklimat kepada peserta PPG


kohort 1

Antara peserta PPG kohort 1 yang hadir

Antara paparan yang ditunjukkan dalam taklimat

tersebut.

BERBENGKEL BERSAMA PENSYARAH PEMBIMBING


ENCIK ZAINAL ABIDIN B. SULAIMAN (2 JAM)
(GURU DAN PERUNDANGAN)

En. Zainal Abidin b. Sulaiman Mentor BIG MT02

En. Zainal Abidin sedang memberikan taklimat bengkel


Guru dan Perundangan.

Peserta PPG Mt02 sedang mendengar dengan teliti

Bersoaljawab dengan peserta bengkel

Guru dan Perundangan


Antara isi penting yang dibengkelkan :

1. Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa


diperingkatkan dari semasa ke semasa.
2. Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya
peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telah pun dibuat pindaan pada
2002.
3. Peraturan Kelakuan Tatatertib adalah satu bentuk kawalan ke atas semua
penjawat awam untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi.
4. Antara kandungan yang terdapat dalam peraturan itu adalah :
a) Peraturan mengenai kelakuan.
b) Tanggungjawab serta tugas kawalan dan pengawasan tatatertib.
c) Prosedur dan tatacara tindakan tatatertib.
d) Hukuman tatatertib.
e) Peruntukan pelbagai yang berkaitan.

5. Antara hukuman yang akan dikenakan kepada yang melanggar tatatertib :


a) Amaran amaran boleh dikeluarkan sekiranya seseorang guru itu tidak
mematuhi peraturan-peraturan tatakelakuan dan tatatertib.
b) Denda atau lucut hak emolument segala denda atau lucut hak
emolument hendaklah dipotong daripada emolument bulanan pegawai itu
dan dimasukkan ke dalamn hasil kerajaan.
c) Tangguh pergerakan gaji seseorang pegawai yang dikenakan hukuman
tangguh pergerakan gaji tidak berhak untuk menerima apa-apa pergerakan
gaji dan dalam tempoh hukuman itu sedang berkuatkuasa.
d) Turun pangkat pihak berkuasa tatatertib boleh mengenakan hukuman
turun pangkat mengikut cara menurunkan pangkat ke gred yang lebih
rendah dalam skim perkhidmatan yang sama.

e) Turun gaji pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan boleh


mengenakan hukuman turun gaji ke atas seseorang pegawai mengikut
peruntukkan berikut :

i) diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama.


ii)penurunan gaji tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji.
iii)tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak
tidak lebih daripada 36 bulan.