Anda di halaman 1dari 6

CIRI-CIRI BAHASA

SEBAGAI SATU SIMBOL

Manusia menggunakan gambar dan


objek
tertentu sebagai simbol untuk
menerangkan sesuatu kemudiannya
menggunakan kombinasi bunyi sebagai
simbol.
Bunyi secara sistematik disusun
berurutan digunakan sebagai simbol
untuk semua perkara yang dilakukan dan
difikirkan oleh manusia.

Bahasa juga boleh dikatakan sebagai


simbol isyarat bersuara yang dihantar
oleh penutur kepada perdengar semasa
berinteraksi.

Simbol merupakan satu daripada tanda


. Tanda yang lain ialah tanda isyarat ,
gejala , gerak isyarat , kod , indeks,dan
ikon

Tanda dapat mewakili idea , fikiran


,perasaan , benda dan tindakan secara
langsung dan alamiah.Misalnya : kemalangan
jalan raya , keadaan selepas hujan
Simbol menandai sesuatu yang lain
secara konvensional , tidak secara
alamiah.Misalnya:warna bendera , warna
logo institut
Tanda tidak bersifat arbitrari , sedangkan
simbol bersifat arbitrari.Simbol amat erat
hubungannya dalam kegiatan manusia.Ini
dicerminkan oleh bahasa , kerana bahasa
ialah simbol.

.Contohnya:
- # Digunakan sebagai tanda sharp dalam subjek
muzik.Manakala di Amerika Syarikat simbol ini
disebut sebagai pound sign.
- Digunakan sebagai tanda pound mata wang
British
Di Malaysia bahasa Melayu dikatakan sebagai
simbol perpaduan .Oleh itu,walaupun terdapat pebagai
bahasa yang dituturkan di negara ini.tetapi terdapat
.satu bahasa yang dapat difahami oleh semua
masyarakat dan juga dapat menyatu padu semangat
semua kaum dan bangsa.

Sekian,Terima kasih.