Anda di halaman 1dari 16

Daftar Sungai di WS.

Citarum
NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

Orde 2

Orde 3

Orde 4

DAS CILAMAYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
25
26
27
28
29
30
31
16
17
18
19
20
21
22

Cilamaya
Cibuluh
Cimenteng
Cijadi
Cimalingping
Cijengkol
Cibego
Cipalasari
Cigaruguy
Cisaat
Cipicung
Cikawung
Cikeruh
Cilangsik
Cilaja
Cigedang
Cikalapa
Cikawung
Cihaurjati
Cihalang
Cibalapulang
Cibayawak
Cikawung
Cikepuh
Cirikuh
Sadang awi
Cilenek
Cibongas
Cigelong

Gn. Sunda

Laut Jawa

Kandang Sapi

Cilamaya
Cibuluh
Cimenteng
Cimenteng
cilamaya
Cijengkol
Cijengkol
Cijengkol
Cilamaya
Cisaat
Cilamaya
Cilamaya
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cikeruh
Cilamaya
Cilamaya
Cikepuh
Cilamaya
Cilamaya
Cilamaya
Cilamaya

Pasir Kutaganda
Cisitu
Pasir Pakapura
Pasir Pakapura
Pasir Wdang
Cibitung
Gn. Leutik
Pasir Cikayago

Gn. Leutik
Ps. Herang
pasir gede
Ps. Sabul
Pasir Situ
Cipancur

76.00
1.50
2.00
1.00
2.00
8.40
1.50
2.50
2.00
2.00
1.50
2.00
23.08
1.50
1.50
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.50
1.50
2.00
2.50
1.20

Orde 5

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

23
24
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ciwarawangsa
Cicadas
Citapen
Cicinde
Ciparia
Cikincir (tdk ada di RBI)
Pawada (tdk ada di RBI)
Cigarunggang
Cigintung
Cilame (tdk ada di RBI)
Cijalu
Cigunung Leutik
Cilutung

Cilamaya
cilamaya
cilamaya
cilamaya
cilamaya

cilamaya
cilamaya

Sub DAS Ciherangnungali (DAS Cilamaya)


1 Ciherangnungali
2
Cikatulampa
3
Cigandosali
4
Citaringgul
5
Cibeber
6
Citaraje
7
Ckadu
8
Cijurai
9
Cisaat
10
Cijambe
11
Cipasangan
12
Cijangkar
13
Cijurey
14
Cikolotok
15
Cipete
16
Ciater
17
Citameng

Taringgul Landeuh
Ps. Kutagandok
Ps. Gede
Ps. Kutagandok
Ds. Taringgul Tengah
Ds. Taringgul Tengah
Ps. Huni
Ps. Buah
Ps. Jengkol
Ps. Tegal Kidul
Ps. Jati
Ds. Pasawahan
Ps. Rancadarah
Ciraharja
Margasari

Orde 5

2.40
2.16
76.00
76.00

Laut Jawa
Ciherang
Cikatulampa
Cikatulampa
Cikatulampa
Ciherang
Citaraje
Ciherang
Cijurai
Ciherang
Ciherang
Ciherang
Ciherang
Ciherang
Cikolotok
Ciherang
Ciherang

Orde 4

4.40
2.50
6.34

cilamaya
cilamaya
cilamaya
cilamaya
Sub Jml Cilamaya (Km)

Orde 2 Orde 3
1.50
4.00
1.50
1.00
0.50

72.48
148.48

25.00
173.48

60
4.50
6.00
2.50
9.00
6.50
1.50
4.00
3.00
1.00
1.00
5.00
4.00
2.00
7.00
1.00
0.50

3.00
176.48

0.00
176.48

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

18
19
20
21

Cimungenang
Cibasoka
Cipicung
Citalang
Cipeunjeuh (tdk ada di RBI)
Citalamkuda (tdk ada di RBI)

Ciraharja
Warungkadu
Ps. Astana

Ciherang
Ciherang
Ciherang
Ciherang

Sub Jml Ciherang (Km)


Jumlah
1 Kalen Bawah
1 Pengasinan
DAS CIASEM
1 Ciasem
2
Cikoneng
3
Cimaja
4
Citalutug
5
Cinangka
6
S.Cimatan
7
Cikanyere
8
Cibarubus
9
Cibodas
10
Cibeureum
11
Cibaregbeg
12
Citangkil
13
Cicalang
14
Cijurai
15
Cisadapan
16
Cijalupang
17
Cijalu
18
Cidurian
19
S.cigoang

Orde 4

Orde 5

60

37.5

29

136.00

109.98

54.00

3.00

0.00

Ds. Karang Sari


Ds. Kutaharja

Laut Jawa
Laut Jawa

32

Gn,Tangkuban Perahu
Gn,Tangkuban Perahu
Gn,Tangkuban Perahu
Panaruban
Gn. Nutug

Laut Jawa
Ciasem
Ciasem
Cimaja
citalutug
Cinangka
citalutug
Ciasem
ciasem
Cibodas
Cibodas
Cibodas
Citangkil
Cibodas
Cijurai
Cibodas
Cijalupang
Cibodas
K. Duren

86.00

Panaruban
Cijengkol
Pasir Melong
Pasir Ciansang
Cibaregbeg
Pasir Tomat
Karokel
Karokel
Pasir Gede
Cijalupang
pasir Banggala
Sadang
Ps.Buleud

Orde 2 Orde 3
1.50
0.50
3.50
2.50

3.00
8.50
4.20
3.50
4.00
3.50
3.50
13.00
1.00
2.50
3.00
1.40
4.00
1.00
2.50
2.20
3.70
1.00

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Ciherang
Cibenuang
K.Beletok
S. Cisitu
S. Silaloa
Rawa Leutik
Cikuda
Cibeunghar
Cibatu
Cihaur
S. Cibeunying
Cinempo
Cilangkap
S. Balekambang
S. Cimalingping
S. Cilangbawang
S.Cinogel
S. Cisitu Buhung
K. Lubang
Cijuhung
S.Citapen
S. Cisadang
Cikamiri
S. Cijakung
S. Cigembongan
S. Ciasahan
Cijuhung
S. Curug Agung
S.cikalonglong
Cijengkol
Cicadas
Cisiluman
Cibuang
Cibarajag

Pasir Ciherang
Ps. Barurawa
Ds.Dauwan Kaler

Pasar Muncang

Ps. Jati

Jambelaer
Kalijati(Situ Citapen)
Jambelaer
Sindang geai
Sindang geai
Cikadu
Ds. Curug Agung
Ds. situ sari
Pasir Tenjolau
Pasir Gancang
Cipeundeuy
Situ sedayu
Cikuda

Cibodas
Cibodas
S.Cibodas
S. Cibodas
Cibodas
S. Silaloa
Cibodas
Cibodas
Cibodas
Cibodas
Cibodas
Cibeunying
S. Cibeunying
S. Cibeunying
S. Balekambang
Cibodas
Cibodas
cinogel
Cibodas
ciasem
Ciasem
Citapen
Cisadang
Cisadang
Cijakung
Citapen
ciasem
S. Cijuhung
S.Cijuhung
Ciasem
Cijengkol
Cijengkol
Cijengkol
Cibuang

Orde 2

Orde 3
1.00
1.50
1.50
0.50
1.00

Orde 4

Orde 5

0.50
2.50
0.50
0.50
0.50
4.00
0.50
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
0.50
2.50
1.00
17.00
0.50
2.70
1.00
0.50
3.00
9.00
7.50
2.00
40.00
10.00
6.00
9.00
3.00

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

S. Citempuran
Cigempol Sari
Cibeling
Cikontrak
Cipabuaran
Cihambulu
Cilekar
Citamiang
K. Tambak Kolam
Cigarut
Ciwuluh
Outlet situ sindang Sari
Cipagon
Cijongek
Cigambir
S.Kerate
S.Cisalak
K. Sawah
Cijungklang
Cijambe
Cidukuh
Cikabuyutan
Cisaat
Cikedung
Cijeruk
K.Golek
K. Jon
Cikedung
S. Cisanca
S.Cipondoh
S. Cimahpar
S.cisadang
S.Cibuluh
S. Cikorodok

Cipeundeuy

Situ Sindang sari


Ds. Ciruluk
Boreas
Ciruluk
Tj.Sari Barat
Krajan Tengah
Krajan Barat

Pasir Pogor

parung

Cijengkol
S. Citempuran
S. Citempuran
S. Citempuran
S. Citempuran
Cipabuaran
Cipabuaran
Citempuran
Cijengkol
Cijengkol
Cigarut
Ciasem
Situ Sindang Sari
Cipagon
Outlet situ sindang Sari
Ciasem
Ciasem
Ciasem
K.Sawah
K.Sawah
Cijambe
Cidukuh
Cijambe
Cijambe
Cikedung
K.Sawah
K. Sawah
Tarum Timur
Ciasem
Cisanca
Ciasem
Ciasem
ciasem
Ciasem

Orde 2

Orde 3
9.00

Orde 4

Orde 5

6.00
3.00
2.00
3.00
4.00
7.00
1.00
2.00
6.00
4.00
1.00
2.00
3.00
5.00
1.50
7.00
6.50
5.00
16.00
0.50
0.50
1.50
2.00
2.00
5.00
3.00
5.00
3.00
1.00
1.00
3.00
1.50
2.00

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

S. Cibolong
S.Cibenda
Cijurey
Cijalupang
Cijalu
Cikadu nunggal
Ciburaset
Cikukun Malang
Cipatra
Cigentur
S.Cibebedahan

Marga sari
Ds.Rawa Lele
ps. Pancalikan

Ciasem
Ciasem

Cijurey
Cijalupang
Cijalupang
Cijurey
Cijurey
Cijurey
Cijurey
Mega Mendung(Kec.sagalahCiasem
Sub Jml Ciasem (Km)

1 S. Batang Gede
2 S. Batang Leutik
3 S. Blanakan

Orde 2
1.50
2.00
5.00

Orde 3

Orde 4

1.50
1.00
1.00
1.00
1.50
0.50
0.50
3.50
86.00

Tegal Panjang
Ds. Tanjung Sari Timur

Laut Jawa
Laut Jawa

17.5
17.19

Ds. Makmur Jaya


Gn. Wayang

Laut Jawa
Laut Jawa

16.15
323.03

133.50

141.90

51.80

DAS Citarum
1
1
1
1

S. Cisoga
S. Citarum
SP. Ciherang
S. Bungin

Laut

9.68

Laut Jawa
S. Citarum
S. Ciampel
S. Ciwiru
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum

142

DAS Citarum Hilir


Citarum Hilir
Ciampel
Ciwiru
Cibungur
Cibalukbuk
Cikonci
Citepas

Outlet Wdk Jatiluhur

Orde 5

12.51
3.4
2.44
12.06
7.21
1.94

19.00
Jumlah

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

Cigalumpit
Cibunder
Cinarogtog
Cicadasbodas
Citalahab
Cibenda
Cibuluk
Cibeurih
Cireungas
Cijambe
Cibelewuk
Ciliwung/Cikudongdong
Cikobakampel
Cilamaran
Cipatunjang
Cisentek
Cikapuk
Cisarua
Cikarangbucak
Cigombong
Cisuren
Cipapayan
Cikarangjati
Cipawilahan
Cikeuyeup
Cigempol
Cikarae
Cikeruh
Cihanjuang
Cipinang
Cibakatak
Cikidang
Cibojongloak
Cilebak galeuh

S. Citepas
S. Citarum
S. Cibunder
S. Cinarogtog
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Cibuluk
S. Citarum
S. Cireungas
S. Citarum
S. Cibelewuk
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Cipatunjang
S. Cipatunjang
S. Cikapuk
S. Cisarua
S. Cisarua
S. Cipatunjang
S. Cipatunjang
S. Cipatunjang
S. Cipatunjang
S. Cipawilahan
S. Cipatunjang
S. Cigempol
S. Cigempol
S. Cigempol
S. Cigempol
S. Cipinang
S. Cipatunjang
S. Cipatunjang
S. Cipatunjang

Orde 2

Orde 3 Orde 4
1

Orde 5

3.75
3.5
1.46
0.5
0.4
3.5
0.5
4.28
1
2.98
1.75
1
2.44
23.43
3.84
3.5
3.17
1
1.84
1.52
1.21
6.41
3.58
0.5
8.67
1.68
5.1
1.59
2.98
1.81
1.62
0.5
1.5

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

Cigempol
Cijambe
Kali Konci
Cipamoyanan
Cisubah
Cisubak
Cibulakan
Cibenda
Cileutik
Cipengasinan
Kali Ungu
Citamiang
Cibeet
Cipicung
Cigaruguy
Cihanyere
Cibule
Cimahi
Cigarunggang
Cigulingan
Cibaregbeg
Cigaha
Cikembar
Cibadak
Cikaret
Cisero
Cigarukgak
Cimanggis
Cibarengkok
Cihideung
Cipasir Kalong
Cibatuwuruk
Cibungur
Cipeucang

S. Citarum
S. Citarum
S. Cijambe
S. Cijambe
S. Citarum
S. Cisubah
S. Cisubah
S. Cisubah
S. Cisubah
S. Cisubah
S. Cisubah
S. Cisubah
S. Citarum
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibaregbeg
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibadak
S. Cibadak
S. Cisero
S. Cibadak
S. Cibadak
S. Cibadak
S. Cihideung
S. Cihideung
S. Cihideung
S. Cibeet

Orde 2 Orde 3 Orde 4


0.5
11.9
3.17
2.95
24.89
0.5
4.35
5.84
1
2.1
3.17
6.28
121.59
3.97
4.92
6.79
3.55
4.41
3.08
4.22
4.48
2.82
7.94
14.73
7.01
11.26

Orde 5

3.84
4.35
9.14
8.28
5.46
6
4.16
2.54

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

Ciputri
Cibatutiga
Cibojonggede
Cibeyawak
Cipasanggrahan
Cipondok
Cipasaparan
Cisero
Ciomas
Cigentis
Cijayanti
Citangku
Cirangkong
Cibatutuang
Cibutuk
Cikatulampa
Cigunting
Citalahab
Cisalak
Cikeruh
Cibuluh
Cikondang
Cicangor
Cipicung
Cikalapaciung
Ciawitemen
Cikadut
Ciahurseah
Cigaban
Cibarengkok
Cihanjuang
Cibodas
Cipagadungan
Cikareteg

Gn. Golosor

S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeyawak
S.Cipasanggrahan
Cipondok
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cigentis
S. Cigentis
S. Cigentis
S. Cigentis
S. Cigentis
S. Cigentis
S. Cigentis
S. Cibeet
S. Citalahab
S. Cisalak
S. Citalahab
S. Citalahab
S. Citalahab
S. Cicangor
S. Cicangor
S. Citalahab
S. Citalahab
S. Citalahab
S. Citalahab
S. Citalahab
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibodas
S. Cipagadungan

Orde 2

Orde 3 Orde 4
2.7
3.68
4.41
9.05
6.48

Orde 5

5.46
1.39
4.5
15.24
25.62
4.13
3.01
2.22
3.5
1.78
7.84
4.63
18.4
1.2
2.06
1.84
3.11
14.09
4.79
1
3.93
4.98
4.35
9.36
14.86
7.87
4.54
3.65
3.59

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

Cipamingkis
Ciherang
Cidulang
Cipanengah
Cipicung
Cisoro
Cikerah
Cisurian
Cisadang
Cisewu
Cilandak
Citiis
Cihiyeum
Cibaregbeg
Cihiyeum 2
Cirateun
Citapen
Cigoong
Cianggong
Cicadas
Cipanyairan
Cipanyairan 2
Cihowe
Cihaur
Ciketing
Citangkurak (Orde 6)
Cihoe (Orde 6)
Ciomas (Orde 7)
Cijurey (Orde 7)
Cikukulu (Orde 8)
Cibalendong (Orde 9)
Cigombong (Orde 7)
Cimenyan (Orde 7)
Cirajeg (Orde 7)

S. Cibeet
S. Cipamingkis
S. Ciherang
S. Ciherang
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cihiyeum
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cianggong
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cipamingkis
S. Cihowe
S. Cihowe
S. Ciketing
S. Ciketing
S. Cihoe
S. Cihoe
S. Cijurey
S. Cikukulu
S. Cihoe
S. Cihoe
S. Cihoe

Orde 2

Orde 3 Orde 4
64.79
2.76

Orde 5

4.16
3.17
4
3.4
4.38
5
1.5
4.89
4.41
3.77
13.27
4.32
3.55
4.85
2.41
8.03
8.73
2.79
4.82
2.92
5.84
3.39
5.9
6.7
21.14
14.6
8.35
3.3
5.01
3.3
2.76
3.43

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

Citangkurah (Orde 7)
Ciparanje (Orde 7)
Cimerak (Orde 6)
Cibuntu
Cilodong
Cijambe
Ciranggon
Kalen Taes

Orde 2

S. Cihoe
S. Cihoe
S. Ciketing
S. Cpamingkis
S. Cpamingkis
S. Cibeet
S. Cibeet
S. Cibeet

Jumlah DAS Citarum Hilir (Km)

Orde 3

Orde 4

Orde 5
2.64
3.49
9.68

1.78
2.98
2.35
5.4
4.92

142

234.88
376.88

306.96
683.84

250.03
933.87

150.53
1084.4

DAS Citarum Hulu


S. Citarum Hulu
S. Cicangkuang
S. Cihejo
S. Cibeet
S. Cikaro
S. Cihanyir
S. Citarik
S. Cimulu
S. Cihanyawar
S. Cipanaruban
S. Cibuniasih
S. Cimanggung
S. Jalupang
S. Cikalage
S. Cibedah
S. Cibodas
S. Ciseupan (Orde 6)
S. Cikotokheor (Orde 6)
S. Ciburaleng

Gn. Wayang
Gn. Wayang

Gn. Sindulang

S. Citarik

Laut Jawa
Citarum
Citarum
Citarum
Citarum
S. Cikaro
S. Citarum
S. Citarik
S. Citarik
S. Citarik
S. Citarik
S. Citarik
S. Citarik
S. Jalupang
S. Cjalupang
S. Cibedah
S. Cibedah
S. Cibedah
S. Citarik

110.16
4.76
8.46
3.84
15.18
3.24
43.52
4.57
3.65
3.08
2.5
3.43
12.7
10.32
2.39
12.25
3.52
3.77
14.41

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

S. Ciwirama
S. Cinili
S. Cikopo
Cigentur
Cijagra (orde 6)
S. Ciburial
S. Cisungalah
S. Cimande
S. Citaraju
S. Cikijing
S. Cikeruh
S. Cibatuk
S. Cisumengka
S. Cileles
S. Cibeusi
S. Cimanyahbeureum
S. Cipanjalu
S. Cilameta
S. Cinambo
S. Cihampelas (Orde 6)
S. Cipamokolan
S. Cisaranten
S. Cipaheut
S. Cikiler
S. Cidurian
S. Cilimus
S. Ciharalang
S. Parongpong
S. Cipeso
S. Cicadas
S. Cikapundung Kolot
S. Cibeunying
S. Cijeunjing
S. Cikapundung

Gn. Pangparang

S. Citarik
S. Ciwirama
S. Ciwirama
S. Cikopo
Cigentur
S. Citarik
S. Ciburial
S. Citarik
S. Cimande
S. Citaraju
S. Citarum
S. Cikeruh
S. Cikeruh
S. Cikeruh
S. Cikeruh
S. Cibeusi

Orde 2

Orde 3 Orde 4
11.84
5.56
7.25

Orde 5

12.7
10.57
7.5
11.33
26.79
7.17
10.28
36.63
4.03
10.57
4.63
1.33
0.33
11.11
9.84
11.3
9.55

S. Citarum
S. Cipamokolan
S. Cipamokolan
S. Cipamokolan
S. Citarum
S. Cidurian
S. Cidurian
S. Cidurian
S. Cidurian
S. Citarum
S. Citarum
S. Ckpndung Kolot
S. Ckpndung Kolot
S. Citarum

18.34
14.85
4.3
2.06
28.1
6.14
6.05
9.81
4.79
16.12
12.92
3.08
5.79
40.5

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

S. Cisarua
S. Cigulung
S. Cigede
S. Cipalasari
S. Cigado
S. Cisangkuy
S. Citalugtug
S. Ciputat
S. Citepus
S. Cikalintur
S. Cibeureum
S. Lemahneundeut
S. Ciguriang
S. Cijambe
S. Ciherang
S. Cicangkudu
S. Cimariuk
S. Cikaliangan
S. Cikambuy
S. Cicukang
S. Ciwidey
S. Cibodas
S. Cigadog
S. Cicukangtangkal
S. Cicangkorah
S. Cisondari
S. Cipongporang
S. Situburung
S. Cipanya
S. Cibodas
S. Cikeueus
S. Cigondewah
S. Cipedung
S. Cibiuk

Cieunteung
Gn. Bedil

S. Cikapundung
S. Cikapundung
S. Cikapundung
S. Cikapundung
S. Citarum
S. Citarum
S. Cisangkuy
S. Citarum
S. Citarum
S. Citepus
S. Citepus
S. Citepus
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Cimariuk
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Ciciwidey
S. Ciciwidey
S. Ciciwidey
S. Ciciwidey
S. Ciciwidey
S. Ciciwidey
S. Ciciwidey
S. Citarum
S. Citarum
S. Cibodas
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum

Orde 2

Orde 3 Orde 4
6.22
4.84
1.55
4.37

1.75
51.14
10.19
1.5
13.05
1.78
20.14
4.99
2.49
2.96
4.45
5.1
6.08
2.22
4.68
9.23
27.66
2.15
5.37
4.91
9.37
16.22
2.21
3.23
6
1.44
3.3
5.23
2.27
6.45

Orde 5

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

S. Cimareme
S. Cicadas
S. Cipam
S. Cigalumpil
S. Ciharuman
S. Ciraden
S. Cimancong
S. Cimahi
S. Cijanggel
S. Cisangkal
S. Cihaur
S. Jaringan
S. Ciburuy
S. Cigantungan
S. Cireundeu
S. Cileueur
S. Cigarukgak
S. Citunjung
S. Cigelur
S. Lutung
S. Cikungbatu
S. Cijere
S. Cipamondokan

S. Citarum
S. Cimareme
S. Cimareme
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Citarum
S. Cimahi
S. Cimahi
S. Citarum
S. Cihaur
S. Cihaur
S. Cihaur
S. Cihaur
S. Cihaur
S. Cihaur
S. Cihaur
S. Citarum
S. Citarum
S. Lutung
S. Citarum
S. Cijere

110.16

DAS CIPUNAGARA
1 Cipunagara

Gn. Bukittunggul

Laut Jawa

2
3
4

Gn. Bukittunggul
Ds. Ciater
Gn. Bukittunggul

Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara

Cibadak
Cipabeulah
Cikaruncang

Orde 2 Orde 3 Orde 4


9.41
2.37
1.4
4.04
1.71
1.4
1.62
36.2
7.33
7.77
10.15
3.3
4.67
5.89
9.2
5.7
5.34
9.05
6.65
7.5
3.75
17.56
13.76

476.09

104.00
5.00
15.00
15.00

359.85

59.18

Orde 5

73.94

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

PANJANG SUNGAI (KM)

MUARA
Orde 1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cikembang
Cikaramas
Cimanggu
Cibeunteur
Cisarawela
Cijurey
Cisurian
Cipangandungan
Cijujung
Cibalakbulu
Cinambo
Cikandung
Cibeber
Cidongke
Cibubuhun
Cipapan
Cicadas
Cigalagah
Cinambo
Cisaat
Cilamatan
Cilame
Ciparang
Cigadung
Ciborosole

Gn. Kadaka
Gn. Kadaka
Gn. Putri
Pasir Gedogan
Gn. Buleud
Ds. Surian
Ds. Surian
Pangandungan
Ds. Surian
Ds. Sadawarna
Tanjung
Ds. Gunturmekar
Ds. Gendereh
Ds. Surian
Kebonbendara
Ds. Tanjung
Ds. Tanjung
Ds. Gendereh
Ds. Gendereh
Ds. Mekarmukti
Ds. Cijambe
DS. Cikadu
Ds. Bantarsati
Ds. Pasirkareumbi
Ds. Padamulya

Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cijurey
Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cipunagara
Cikandung
Cibeber
Cikandung
Cikandung
Cikandung
Cikandung
Cigalagah
Cikandung
Cipunagara
Cilamatan
Cilamatan
Cipunagara
Cigadung

Sub Jml Cipunagara (Km)


1 SP. Cibodo
2 SP. Cigadung
3 Kali Sewo

DAS Cilalanang

104.00

Laut
Laut

Orde 2 Orde 3 Orde 4


13.00
17.00
5.00
4.00
3.00
6.00
2.00
1.50
4.00
2.00
3.00
46.00
6.00
7.00
3.50
7.00
5.00
6.00
3.00
4.00
31.00
10.00
5.00
35.00
14.00
227.50

43.50

7.00

Orde 5

NO

NAMA SUNGAI

HULU SUNGAI

S. Cilalanang
S. Kawungo
S. Gandanggoong
S. Kali Welut
S. Citanjung
S. Cikole
S. Ciwado
S. Kali Susukan
S. Rong
S. Kali Pandan
S. Cidongkol
S. Wareng
S. Kali Perawan
S. Cibanoang
S. Citemiyang
S. Cikondang
S. Kali Wadas
S. Cilalanang
S. Maja
S. K. Prangmelaka
S. Kandanghaur
S. Kalikepuh
S. Kali Padatkarya

MUARA
K. Perawan
S. Cilalanang
S. Cilalanang
S. Gandanggoong
S. Cilalanang
S. Cilalanang
S. Cikole
S. Cilalanang
S. Cilalanang
S. Cilalanang
S. Cilalanang
S. Cidongkol
S. Cilalanang
S. Kali Perawan
S. Cibanoang
S. Cibanoang
S. Kali Perawan
S. Kali Perawan
S. Cilalanang
S. Maja
S. Cilalanang
S. Kandanghaur
S. Cilalanang

Sub Jml DAS Cilalanang

PANJANG SUNGAI (KM)


Orde 1
55.19

Orde 2

Orde 3

Orde 4

Orde 5

2.44
6.63
5.07
4.07
6.53
3.07
4.32
6.68
3.67
8.01
16.87
21.71
30.7
6.27
7.17
3.41
9.32
4.81
9.4
12.67
2.06
8.57
55.19

72.63

68.44

30.92

11.46