Anda di halaman 1dari 1

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN PRASEKOLAH

1.Mementingkan proses untuk menghasilkan


produk.
2.Di jalankan dalam suasana semulajadi
(naturalistik)
3.Dijalankan dalam suasana tidak formal
4.Dijalankan secara berterusan
5.Bersifat diagnostik- kanalpasti kekuatan,
kekurangan dan keperluan

GURU

1.Mendapatkan
gambaran tentang
perkembangan murid
2.Menilai keberkesanan
pengajaran yang
dijalankan secara
berterusan.
3.Membantu
memperbaiki p&p dan
merancang tindakan
susulan
4.Memberi
maklumbalas terhadap
kemajuan murid

MURID

1.Memahami tujuan
mereka belajar dan
perkembangan mereka
2.Motivasi dan
keyakinan diri untuk
mencuba lagi bagi
meningkatkan prestasi
diri