Anda di halaman 1dari 4

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN BARATHY KALI PERTAMA


2015
Tarikh :

26 . 01 . 2015

Masa : 1. 35 petang
Tempat :Bilik Guru
Pengerusi : Pn.K.Thamayanthi
Kehadiran : 5 Orang
1.
2.
3.
4.
5.

Pn.Saralah
Cik .Suryakala
En.Kathiravan
En.Gopinathan
Pn.

Agenda Mesyuarat :
1. UcapanPengerusi
1.1Ucapan terima kasih kepada semua yang hadir , diharapkan semua rakan
guru telah pun
Mendapat pengalaman dan panduan dalam mengenal kebolehan murid-murid
masing-masing dalam bidang seni dan visual pada awal penggal
persekolahan ini.
1.2Diharapkan dengan panduan dan pengalaman itu kita akan dapat sama-sama
memantapkan lagi
Cara dan kaedah untuk menarik lebih minat murid terhadap PSV agar dapat
menghasilkan karya seni
yang berkualiti di masa hadapan dan
menggalakkan murid untuk berkarya.
1.3Untuk pengetahuan semua, semua peralatan PSV akan di letakkan di Bilik
BBM. Sekiranya
Memerlukan sila ambil di sana.
1.4Pihak sekolah kini membekalkan kertas lukisan yang boleh diambil di pejabat.
Tindakan :Makluman
2. Ucapan GPK
2.1Salam hormat
2.2Tahniah dan terima kasih ke pada semua di atas mesyuarat kali pertama.
2.3Terdapat beberapa topic yang mungkin kurang kita fahami,mungkin terdapat
buku-buku panduan yang ada di pasaran yang kita fikirkan berguna,bolehlah
kita beli dan buat tuntutan pada sekolah.

2.4Sebarang keperluan dalam PSV bolehlah kita beli menggunakan peruntukan


yang disediakan.Ini bergantung kepada kadar yang telah di tetapkan.
Tindakan :Makluman
3. PerancanganStrategik
3.1Satu pertandingan mewarna akan diadakan sempena menyambut hari
Kemerdekaan.
3.2Guru matapelajaran PSV akan menyediakan kertas kerja lukisan.
3.3Semua guru akan dilibatkan pada hari tersebut menjaga dan mengawasi
setiap kelas.
3.4Hadiah akan disediakan bagi pemenang No. 1 , 2, 3, bagi setiap kelas.
3.5Sumber hadiah ,dari sekolah atau penyumbang.
3.6Satu AJK Khas akan ditubuhkan.
Tindakan :Semua guru PSV
4. Bahan-bahan Pendidikan Seni Visual
4.1Bahan-bahan seni visual akan disimpan di bilik BBM.
4.2Sila pastikan bahan tersebut dikawal sebaiknya agar tidak diambil oleh murid
(curi).
4.3Adalah di cadangkan agar guru berada bilik BBM ketika barang-barang
tersebut di ambil.
Tindakan :Semua guru PSV
5. Hal-Hal Lain
5.1Semua keputusan pemerkahan peperiksaan pertengahan tahun mestilah di
masukkan kedalam
SAPS.
5.2Analisa matapelajaran PSV pada mesyuarat kali ini tidak dapat di bentangkan
kerana ada
Kesilapan teknikal dan akan dibincangkan pada mesyuarat akan datang.
5.3Keputusanpeperiksaan di tampal atau di tulis pada ruang pemerkahan dalam
buku rekod.

Mesyuarat di tangguhkan jam 2 .45 petang.

Disediakan o leh,

Disemakoleh,

..

(PN.R.SARALAH)
Setiausaha Pendidikan Seni Visual.
Seni Visual.

(PN.K.THAMAYANTHI)
Ketua Panitia Pendidikan

AGENDA MESYUARAT PENDIDIKAN SENI VISUAL KALI KE 1


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL BARATHY 2015

1.
2.
3.
4.
5.

Ucapan Aluan Pengerusi


Ucapan Guru Penolong Kanan
Perancangan Strategik
Bahan-Bahan Pendidikan Seni Visual
Hal Hal lain