Anda di halaman 1dari 3

Komponen-komponen Set Induksi.

Komponen-komponen utama dalam kemahiran Set Induksi ialah menarik perhatian,


mewujudkan motivasi, perkaitan kognitif dan menstruktur.
i) Menarik Perhatian
Untuk menarik perhatian murid-murid, guru boleh mengubah unsur-unsur ketegangan,
menunjukkan sesuatu yang menghairankanm mengadakan
aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan atau berusaha menimbulkan rasa ingin tahu murid-murid.
ii) Mewujudkan Motivasi
Sebelum mengajar, guru perlu memastikan murid-murid dalam keadaan yang sedia dan
bermotivasi untuk belajar. Apabila pelajar memberi perhatian, barulah pelajaran sebenarnya
boleh dimulakan dengan senang dan mudah. (Omardin Ashaari,1997).
iii) Perkaitan Kognitif
Guru yang membuat perkaitan antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid akan
dapat menyampaikan pengajarannya dengan lebih berkesan. Misalnya, guru yang mengajar ciriciri segitiga sama kaki boleh membincangkan ciri-ciri umum sesebuah segitiga terlebih dahulu.
iv) Menstruktur
Dalam proses menstruktur, guru memberitahu tugas yang akan dijalankan atau cara-cara
menjalankan tugas itu. Contohnya, Kita akan cuba menamakan lima bahagian Bunga Raya ini
setelah melihat bahagian-bahagian itu dengan teliti.

SET INDUKSI CARA TARIK MINAT MURID


Sebagai seorag guru, sudah pastinya mengetahui apa yang dimaksudkan set
induksi. Set induksi merupakan aktiviti yang dilakukan oleh guru pada awal
pengajaran utuk menyediakan murid kepada pelajaran yang seterusnya.
Mengikut kajian, ramai guru2 yang megabaikan kepentingan set induksi di dalam
kelas. Mungkin atas sebab2 yang tersendiri seperti terpaksa mengejar waktu
menghabis rancangan pengajaran mengikut tetapannya, mengambil masa dalam
mengawal disiplin murid atau memastikan kelas dalam keadaan bersih sehingga
terpaksa menyuruh murid mengutip atau menyapu sampah.
Set induksi yang mengambil masa lebih kurang 5 minit ni sebenarnya
memainkan peranan yang besar dalam proses pengajaran dan pengajaran
seorang cikgu. Dari sinilah seorang guru itu dapat mengawal disiplin muridnya,
memastikan murid2nya bersedia untuk pelajaran hari ini dan menarik minat
muridnya untuk mengikuti pelajaran yang seterusnya.
Set induksi yang dilakukan selalunya berkaitan dengan topik yang ingin di ajar
oleh seseorang guru pada hari itu. Set induksi boleh dibuat dalam bentuk cerita,
teka teki, puzzle dan sebarang cara yang mengambil masa yang pendek.
Percayalah.. dengan set induksi juga, kita dapat menjadi guru yang sentiasa di
tunggu oleh murid2 untuk masuk ke kelas. Kepada rakan guru2.. jadikanlah set

induksi sebagai satu amalan. Banyak kebaikan yag dapat kita perolehi
daripadanya. Janganlah set induksi cuma di amalkan semasa kita praktikum
sahaja.
Contoh Rancangan Pengajaran : Kemahiran memulakan pelajaran ( set induksi )

Matapelajaran : Sains.
Kelas : 4 Rajin
Tarikh : 19 Oktober 2011
Bil. Murid : 24 orang
Masa : 8.45 - 9.15 pagi ( 30 minit )
Bidang : Keperluan asas manusia
Hasil Pembelajaran : Memahami keperluan asas manusia
Objektif Pengajaran : Mengenalpasti keperluan asas manusia
Kemahiran Proses Sains : 1. Observation / memerhati
2. Making Hypothesis / membuat hipotesis
3. Communication / Berkomunikasi
Mengajar : Botol yang mengandungi air ( minuman), sebungkus mee segera ( makanan)

ang dipilih: Kemahiran Memulakan Pengajaran ( Set Induksi )

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


LANGKAH/
MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI GURU

Set Induksi
10 minit

PEMBELAJARAN
AKTIVITI

CATATAN
Kaedah P&P
BBM

PELAJAR

- Guru memberi salam

- Murid menjawab

Kaedah P&P:

- Guru menunjukkan

salam

Bersoaljawab

- murid memerhati

BBM:

Keperluan asas

beberapa contoh

manusia

makanan di hadapan

makanan yang

Botol minuman

kelas.

ditunjukan oleh guru

yang berisi
air, Sebungkus

- Guru bersoljawab

Mee ( contoh

dengan murid-murid

makanan)
Soalan:

Jawapan:

Apakah yang anda

Keropok dan air

dapat perhatikan

minuman.

dihadap kelas?

- Guru

- murid memerhati

melakonkan situasi

simulasi yang

gaya seseorang sedang

dilakukan oleh guru

kelaparan.

dan cuba meneka apa

- Bersoaljawab

yang sedang berlaku.

K.P.S
Memerhati,
Meramal

dengan murid.
Soalan:

Jawapan:

Apakah yang sedang

Sakit perut kerana

berlaku kepada saya?

lapar.

Soalan:

Jawapan:

Apakah yang patut /

Makan nasi / minum

perlu saya lakukan

air

supaya tidak
kelaparan?
Soalan:

Jawapan:

Kenapa saya harus /

Supaya tidak lemah /

perlu makan?

tidak sakit.

Soalan:

Jawapan:

Sekiranya kita tidak

Akan meninggal dunia

makan, apakah yang

/ kurus / sakit dan

akan terjadi kepada

tidak sihat.

kita?