Anda di halaman 1dari 1

TEMA

KEMASYARAKATAN

TAJUK

Cerianya Tamanku

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.3.4

Pada akhir pengajaran, murid dapat :


i. ........................................................................................................

OBJEKTIF

ii.

........................................................................................................

1. .........................................................................................................
.
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
AKTIVITI

Pemulihan
- Murid mengisi tempat kosong menggunakan perkataan yang
diberi.

Pengayaan
- Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang
dibaca.

1. Ilmu
2. Nilai
3. EMK
4. Strategi PdP
5. Kecerdasan Pelbagai

PENGISIAN
KURIKULUM

:
:
:
:
:

Pendidikan Islam.
Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin.
Konstekstual.
Perbincangan Kumpulan.
Verbal - linguistik.

BAHAN
BANTU
LCD, benda maujud, lembaran kerja
BELAJAR
PENILAIAN PdP

Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan


pemahaman dengan betul.

REFLEKSI

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif PdP.


6 orang murid lemah diberi pemulihan.

CONTOH FORMAT RPH BAHASA MELAYU - KSSR