Anda di halaman 1dari 2

TEMA

KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAHUN

4 Sinar

TAJUK

Alam Ceria Kita Selesa

MASA

9.30 10.30 PAGI

1.5.2Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang


ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
STANDARD
betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.
PEMBELAJARAN
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan
keterangan dengan betul mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat
menggunakan ayat yang mengandungi wacana, sebutan yang
OBJEKTIF
jelas dan intonasi yang betul.
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan
tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila
1. Murid-murid diperdengarkan sebuah lagu Hijau nyanyian
penyanyi Zainal Abidin (set induksi)
2. Kaitkan lirik lagu dengan tajuk pengajaran hari ini.
3. Murid ditunjukkan beberapa contoh gambar tentang alam
sekitar yang berlainan suasana.
4. Murid bercerita secara umum tentang apa yang terdapat dalam
gambar tersebut.
5. Guru menerangkan tentang contoh kata hubung berdasarkan
gambar.
6. Murid bersoaljawab dengan guru tentang gambar yang
ditunjukkan serta perbezaannya.
7. Guru membentuk kumpulan mengikut aras sederhana dan
AKTIVITI
tinggi dan murid diminta berbincang untuk menyampaikan
cerita perihal gambar yang diberikan dengan gaya tersendiri
menggunakan kata hubung yang disenaraikan.
8. Ketua kumpulan dilantik dan bercerita tentang gambar.
9. Ahli-ahli dalam kumpulan pula dipilih secara rawak untuk
menyatakan cara-cara menjaga kebersihan tempat tersebut.
10. Aktiviti membina ayat majmuk sebagai pengukuhan iaitu murid
aras sederhana membina 5 ayat majmuk dan murid aras tinggi
membina 8 ayat majmuk.
11. Rumusan: Murid diminta beri pengajaran dan nilai murni
tentang pelajaran hari ini dan murid dan guru nyanyi bersamasama lagu Hijau.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu: Pendidikan Kesihatan , Pendidikan Sivik, DSV


Nilai:
Kebersihan,
tanggungjawab,mencintai
sekitar,bekerjasama
EMK: Pendidikan Alam Sekitar, Kemahiran Berfikir
KB: Menjana idea, membanding beza
BCB: Mekanis

BBM

Video lagu dan gambar

PENILAIAN P d P

Murid dapat bercerita dengan gaya bahasa yang sesuai


menggunakan kata hubung dan penanda wacana yang betul.

REFLEKSI

alam