Anda di halaman 1dari 1

PETA TITI

Apakah sumber yang saya gunakan untuk mengumpulkan maklumat ini?


Melalui
pemerhatian

Jalinan pada
adalah untuk

Dengan
membincangka
n bersama
rakan

Tayar

sebagaimana

Cengkaman

Sarang labah-labah

sebagaimana

Memerangkap serangga
Melalui
pengajaran guru

Kulit ular

sebagaimana

Penyamaran

Kulit durian
Perlindungan

Corak kain
batik
sebagaimana

Hiasan

Tuala mandi
Menyerap air
Melalui
pembacaan