Anda di halaman 1dari 16

1

UICD 1012

INTERAKSI ANTARA TAMADUN


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PENGENALAN
TAMADUN MELAYU
TAMADUN CINA
TAMADUN INDIA
NILAI-NILAI UNIVERSAL KE ARAH INTERAKSI
KESAN DAN IMPLIKASI
RELEVANSI PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA
CABARAN DAN HARAPAN

1. PENGENALAN:
MenurutKamus Dewan, perkataan interaksi bermaksud sesuatu
hubungan aktif antara satu sama lain atau tindak balas antara
dua pihak atau lebih.
Dalam konteks ilmu ketamadunan, interaksi adalah proses
sosial hasil daripada situasi pertembungan antara budaya
dan peradaban atau antara pendokong peradaban itu
sendiri.
o Kewujudan interaksi antara tamadun adalah disebabkan
semangat toleransi yang kuat, sikap saling menghormati,
kebersamaan
ideologi
politik,
kedudukan
geograf,
hubungan sosial yang baik, persekitaran yang aman,
aktiviti keilmuan, kegiatan ekonomi dan pelbagai lagi.
o Proses interaksi mungkin berlaku dalam pelbagai cara
seperti melalui kehidupan bersama, aktiviti kehidupan
harian, penerokaan baru, penjajahan, peperangan dan lainlain lagi.
o Interaksi dan pertembungan antara tamadun sentiasa
berlaku sama ada di peringkat nilai, pemikiran, institusi dan
kemanusiaan.
o Era perkembangan teknologi maklumat menjadikan
batasan geograf bukan lagi halangan kepada proses
interaksi.
o Impak ke atas interaksi ini telah melahirkan kesan-kesan
positif dan kesan-kesan negatif.

UICD 1012

1) TAMADUN
MELAYU

2) GEO-POLITIK
- Alam Melayu / Dunia Melayu / Nusantara
- Kepulauan Melayu dari Selatan Vietnam,
Kemboja, Wilayah Segenting Kra sehingga
Burma Selatan, Selatan Thailand (Pattani),
Selatan Filipina, Tanah Melayu, Indonesia dan
Brunei.
- Antara Kerajaan Melayu Awal:
Funan / Champa / Dravati / Chaiya /
Tenangsari dan Tambralinga. ( kerajaan
bahagian Utara)
Srivijaya / Majapahit / Pasai / Temasik /
Langkasuka. (kerajaan bahagian Selatan)
3) TAHAP KETAMADUNAN: (berusia 5000
thn)
- Tamadun Purba (sehingga abad ke 3 M)
- Tamadun Lama (bermula dari era
pengaruh Hindu
pada abad ke 3 M dan zaman Arab
Jahiliah sehingga
tahun 1200 M)
- Tamadun Moden (sejak kedatangan
Islam pada
sekitar 1200 M hingga kini.)
4) DEFINISI MELAYU:
- kumpulan ras Melayu Polinesia atau ras kulit
coklat (Brown Race).
- Melayu di Tanah Melayu / Malaysia:
Orang Melayu ialah mereka yang
menganut agama Islam dan bertutur
dalam bahasa Melayu dan mengamalkan
adat istiadat resam Melayu. (defnisi
Perlembagaan Perkara 160 (2))
o Bangsa Melayu merupakan bangsa
pelaut yang pernah menguasai
kawasan perairan Pasifk dan Hindi
sebelum era penjajahan kuasa
Barat.
2

UICD 1012

o Bangsa
Melayu
amat
sinonim
dengan istilah kedaulatan dan
ketuanan seperti yang termaktub
dalam
Perlembagaan
Malaysia,
Perkara 32 berkenaan institusi
Raja.
ASPEK
KETAMADUNAN

a) Kemunculan
Kerajaan:
-

Pusat

Tamadun

dan

Kerajaan Funan dan Champa ( kerajaan


Melayu di Asia Tenggara awal yang
menerima Islam)
Kerajaan Ho-Lan-Tan (Kelantan) / Kerajaan
Langkasuka / Kerajaan Kedah Tua ( kerajaan
Melayu Tua di semenanjung Tanah Melayu
yang menerima Islam)
Kerajaan Thai, Ta-Shih, Perlak, Melaka, Pasai
dan Acheh. (kerajaan-kerajaan lain yang
menerima Islam)

Kegemilangan kerajaan Islam ialah pada era


Kesultanan Melayu Melaka (KMM) dan
Kerajaan Acheh.
Kesultanan Melayu Melaka (KMM) :Parameswara merupakan putera raja
Palembang yang juga mewarisi tradisi
pemerintahan Kerajaan Melayu Srivijaya
(kerajaan maritim)
Manifestasi pemerintahan Srivijaya ke
dalam aspek pemerintahan Melaka
memajukan Melaka.
Pengislaman Parameswara (Sultan
Iskandar Shah) mengubah pola kerajaan
Melaka.
Hubungan diplomatic dengan China
penghantaran ufti memperkukuh KMM.
Serangan dari Portugis 1511, menjadi
faktor penting kehancuran Melaka
Kerajaan Acheh:
muncul sebagai pusat kecemerlangan
Islam selepas kejatuhan Melaka.
3

UICD 1012

Islam berkembang pada era pemerintahan


sultan Iskandar Muda
Akibat serangan Belanda pada 1903,
kerajaan Islam Acheh akhirnya musnah.

b) Kepercayaan
(World
View)
Orang
Melayu:
Sistem kepercayaan orang Melayu telah
mengalami proses evolusi dalam tiga fasa
yang utama.
o Fasa Animisme :- (world view org
Melayu dipenuhi dengan semangat
dewa dan mitos)
o Fasa Hinduisme-Buddhisme :(pemikiran
org
Melayu
lebih
cenderung kepada unsur mistik dan
metafzik.)
o Fasa Islam :- (pemikiran Melayu
berlandaskan doktrin Tauhid di
samping menyeimbangkan antara
aspek rasional dan intelektual)
c) Aspek Sosial:
Sistem masyarakat yang lebih harmonimenggalakkan
persaudaraan
dan
perpaduan.
Kehidupan sosial yang lebih dinamis dan
progresif.
Sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan
melalui institusi pendidikan pondok dan
tulisan jawi.
Kelahiran tokoh ulamak Melayu seperti
Hamzah Fansuri, Haji Muhammad Yusof
(Tok Kenali Kelantan), Sheikh Daud
Abdullah al-Fatani, Shamsuddin Pasai,
Sheikh Nuruddin al-Raniri dan ramai lagi.
d) Aspek Politik dan Pemerintahan:
Islam telah memperkenalkan sistem
pemerintahan beraja.
o Sultan berkuasa sebagai ketua
agama
yang
akan
bertanggungjawab
sepenuhnya
4

UICD 1012

dalam hal ehwal agama dan


pemerintahan.
o Nama dan gelaran sultan jelas
membuktikan
pengaruh
Islam
dalam system pemerintahan dan
politik Melayu seperti Sultan Mansur
Shah (1459-1457M) dan Sultan
Mahmud Shah (1488-1511M).
Konsep dan amalan perundangan Islam
dapat
dilihat
dengan
termaktubnya
Hukum Kanun Melaka dan UndangUndang laut Melaka.
e) Aspek Keseniaan:
Senibina merupakan unsur utama dalam
peradaban kesenian masyarakat Melayu.
Pembinaan struktur rumah Melayu terdiri
daripada tiga lapis yang merupakan
manifestasi dari kepercayaan orang
Melayu bahawa alam ini terdiri daripada
tiga lapis.

2) TAMADUN CINA

Merupakan salah satu tamadun yang


manusia yang tertua di dunia yang bersifa
lokal.
o Ia mula dikesan sejak tahun 2000
5

UICD 1012

S.M.
o Tamadun HuangHe atau dikenali
juga sebagai tamadun Yangshao di
Lembah
Kuning
merupakan
kebudayaan neolitik tertua yang
wujud sekitar tahun 3950-1700 S.M.
Aktiviti awal adalah penanaman gandum,
sekoi, pengeluaran sutera dan ukiran
tembikar.
o Kebudayaan di lembah ini dianggap
oleh sejarawan sebagai asas kepada
kelahiran tamadun dan Dinasti Cina.
o Perkembangan tamadun Cina cukup
menarik dan agak kompleks dengan
kewujudan tidak kurang daripada 44
buah kerajaan atau lebih dikenali
sebagai Dinasti.
Walaupun usianya telah menjangkau 7000
tahun, namun ia masih kekal hingga kini.
ASPEK
KETAMADUNAN

a) Kemunculan Kerajaan atau Dinasti:


Tahap Pembinaan: (2100-2200)
zaman huru hara dan juga zaman
kemunculan tokoh2 falsafah yang mashur
seperti Kung Fu Tze (Confucius) / Meng
Tze (Mencius) / Lao-Tzu (Taoisme) /
Legalisme
Dinasti Chin, di bawah kepimpinan Shih
Huan Ti telah menyatupadukan seluruh
kaum Cina untuk menjadi satu bangsa
cina.
zaman huru hara berakhir pada masa
pemerintahannya
Dinasti han melaksanakan dasar peluasan
kuasa terutama pada era pemerintahan
Maharaja Han Kao Tsu (Liu Pang).
Maharaja Han Wu Ti lebih dikenali
sebagai Maharaja Tentera telah berjaya
mengembangkan lagi pengarung Cina
6

UICD 1012

sehingga ke Jepun dan Turkistan.


Dinasti Sui (581-617M) di bawah pimpinan
maharaja Sui Wen Ti pula telah berjaya
membina
terusan
besar
yang
menghubungi Hangchow dengan Peking
di Wilayah utara.
Dasar toleransi Dinasti Tang puloa telah
menyebabkan
agama
Buddha
berkembang pesat hampir ke seluruh
empayar Cina dan turut tersebar ke Korea
dan Jepun.
Kublai Khan seorang pemimpin berbangsa
Mongol telah berjaya megasaskan Dinasti
Yuan dan dinasti ini akhirnya ditewaskan
oleh Chu Yuan Chang yang mengasaskan
Dinasti Ming.
Kemudian kerajaan Manchu telah
mengambil
alih
pemerintahan
cina
dengan mengalahkan Dinasti Ming.
tertubuhnya Kerajaan Ching (yang
merupakan kerajaan terakhir bangsa
asing
sebelum
ditumbangkan
oleh
revolusi Cina pada tahun 1911.

b) Agama dan Falsafah:


I) Confucianisme:
diasaskan oleh Kung Fu Tze.
merupakan sebuah doktrin Negara
yang merangkumi aspek-aspek agama,
falsafah dan sosio-politik.
saripati
ajaran
Confucianisme
mengandungi ajaran tentang tatasusila,
etika dan moral.
Mencius / Meng Tze yg merupakan
pengikut Confucius menekankan manusia
dilahirkan dengan sifat baik berikut:
i)
Berperikemanusiaan
ii)
Kewajaran
iii)
Kesopanan
iv)
Kebijaksanaan
7

UICD 1012

II) Taiosme atau Daoisme:


diasaskan oleh Lao Tze.

ajarannya
bertentangan
dengan
Konfucius kerana lbh membicarakan
kehidupan
yang
abstrak
dan
hubungannya dengan alam ghaib.
intipati ajaran Taoisme ialah menyeru
manusia berpadu dengan kuasa tertinggi
yang berupa mistik.
menyeru manusia kea rah alam
semulajadi dan dunia akan aman serta
undang-undang
tidak
diperlukan
sekiranya
manusia
tidak
mengejar
kebendaan.
III) Buddhisme:
diasaskan oleh Siddharta Gautama yang
berasal dari India dan berketurunan
bangsawan dari kasta Kasyatria.
beliau bertapa sehingga mencapai
kesedaran dan memulakan kehidupan
secara zuhud (ascetic).
ajaran
utama
Buddhisme
adalah
mengenai Jalan Lapan Lapis (kezuhudan),
Empat Kebenaran Mulia dan Nirvana.
dua mazhab Buddha yang terkenal ialah
Theravada dan Mahayana.
pemujaan terhadap Buddha oleh orangorang Cina dilakukan dengan berpuasa
atau menjadi vegetarian (bagi tujuan
membersihkan diri) atau bersembahyang
pada waktu pagi dan petang kepada dewi
Kuan Yin dengan menjamu hidangan
buah-buahan beserta colok yang dibakar.
ajaran ini berkembang pesat pada
pemerintahan Dinasti wei Utara dan
menghadapi
zaman
gelap
pada
pemerintahan Maharaja Wu Tsung.
IV) Amalan penyembahan Nenek
Moyang:
masyarakat Cina percaya roh manusia
terdiri daripada po (roh kehidupan) dan
hun (roh semangat).
oleh sebab itu mereka menyembah
8

UICD 1012

nenek moyang yang telah mati kerana


percaya roh mereka mempunyai kuasa
menghukum dan membantu kehidupan
anak cucu.
c) Sistem Etika dan Orientasi Nilai:
Terdapat tiga konsep utama nilai dan etika
berasaskan pemikiran Confucianisme:
i)

Konsep Ren (Jen):


Ren atau Jen bermaksud kasih
sayang yang menjadi asas sistem
etika dan moral Cina.
ia merupakan kebaikan moral
yang diperlukan untuk menjadi
individu yang bermoral tinggi.
Ren merujuk kepada perasaan
kasih saying dan sifat kemanusiaan
yang dilakukan atas dasar simpati
dan persahabatan.
intisari konsep Ren adalah Zhong
(menyeru
ke
arah
berusaha
bersungguh2 utk mencapai sesuatu)
dan Shu (mengawal perasaan dan
keinginan supaya tidak melakukan
sesuatu yang tidak disukainya
sendiri terhadap orang lain).

ii)

Konsep Junzi (Chun Tzu):


konsep ini menggambarkan
personality manusia yang ideal
dalam mazhab Confucianisme.

merujuk
kepada
sifat-sifat
kebaikan,
kesederhanaan
dan
kebiasaan.
untuk menjadi seorang Junzi ,
individu itu perlu berbudi bahasa,
bermurah hati dan dikehendaki
berpengetahuan,
berkebolehan
serta
memiliki
ciri-ciri
kebijaksanaan.

iii)

Konsep Lima Hubungan:


konsep ini menekankan nilai etika
9

10

UICD 1012

dalaman yang harus diperkukuhkan


sesame manusia bagi menjamin
keseimbangan sosial.
Lima hubungan asas adalah
merangkumi
hubungan
antara
suami dan isteri, bapa dan anak,
adik beradik, pemerintah dan rakyat
serta hubungan sesame kawan atau
sahabat.
Selain daripada nilai yang di atas, nilainilai tradisi masyarakat Cina menjadi
banteng kepada gejala sosial dan sebagai
jaminan keharmonian masyarakat.
nilai-nilai tersebut seperti nilai yi
(keadilan), chi (perasaan malu), lian
(kejujuran), zhi (kebijaksanaan), xin
(kebolehpercayaan), yong (keberanian),
jian (jimat cermat) dan zhong (sederhana
budi pekerti).
d) Aspek Sosial:
Sikap mementingkan ilmu pengetahuan
dan pendidikan merupakan antara budaya
yang
membawa
kebaikan
dalam
masyarakat Cina.
Melalui ajaran Confucius, pendidikan
merupakan
satu-satunya
jalan
meningkatkan kualiti moral manusia.
maka lahirlah konsep-konsep berikut:
i)
Menghormati guru dan menghargai
kebenaran
ii)
Mengajar
seseorang
tanpa
perbezaan darjat
iii)
Mengajar berdasarkan kebolehan
dan keperluan pelajar
Persoalan moral juga amat ditekankan.
pemimpin mestilah menjalankan tugas
secara adil demi kebajikan rakyat dan
pentadbiran Negara.
pemimpin yang baik adalah yang
berjaya mengurus diri dan keluarga
terlebih dahulu.
dalam ekonomi pula, manusia dihalang
10

11

UICD 1012

mencari keuntungan
secara zalim.

1) Astronomi
Matematik

2) Perubatan

3) Teknologi
Ketenteraan

&

dan

kemewahan

ISLAM DALAM TAMADUN CINA


Semasa Dinasti Tang dan Sung, org Islam
telah memperkenalkan kaedah pengiraan
Arab yang dikenali sbg Xiyi Lisyu dan
kaedah 60 darjah atau Chiu Ji Li.
Kerajaan Cina semasa Dinasti Sung
menjemput org Arab untuk menyusun
Kalendar yang dikenali sebagai Ying Tian
Li.
Seorang tokoh sains Muslim Tcha Ma Lou
Tin (Jamaludin) telah mencipta taqwim
Wan Nien Li (Kalendar Puluh Ribu Tahun).
Kalendar ini digunakan sebagai calendar
rasmi Dinasti Yuan.
Beliau juga berjaya mencipta 7 peralatan
astronomi iaitu: Alat Lengkongan Banyak,
Alat Rata Lengkongan, Alat Bebola Langit,
Alat Bumi, Alat Curang Lengkongan.
Buku Perubatan Hui Hui serta buku
kaedah perubatan Muslim (Hui Hui Yao)
telah berjaya dihasilkan pada zaman
Dinasti Yuan.
Sebuah gedung perubatan iaitu Shen
Yang Chie Jin Tan telah didirikan oleh Yang
Fen De.
Muncul seorang doktor pakar dari
kalangan wanita iaitu Ma Yin Sheng.
Semasa Dinasti Ming, sebuah buku
perubatan mata telah dihasilkan oleh
Chua Xiao, Ben she, Lin Sao dan Li
Shenchen.
Sebuah kitab perubatan yang dikenali
sebagai Catatan Ubat Ungu, telah
memperkenalkan 110 jenis ubat.
Dua tokoh Arab Muslim dari Bukhara iaitu
Alaudin (A Lao Wa Ting) dilantik menjadi
wakil panglima dan Ismail (I Ssu Ma Yin)
11

12

UICD 1012

4) Teknologi
Pembinaan

5) Teknik
Pelayaran
Kapal

dilantik menjadi penyelia kilang membuat


meriam.
Semasa Dinasti Ming, lahir tokoh terkenal
iaitu Affendi dengan ciptaan Meriam Hui
Hui yang mempunyai kuasa pemusnah
yang amat kuat.
Selain itu penciptaan meriam api atau
Xiyi juga telah diperkenalkan.
Arkitek muslim yang terkenal iaitu Shi Hei
Tear Tin telah memberi sumbangan
dalam pembinaan istana raja Dinasti
Yuan.
Senibina
masjid
di
Cina
juga
mengekalkan budaya senibina masyrakat
Cina walaupun ada unsur-unsur Islam.
Semasa Dinasti Ming, seorang tokoh
pelayaran muslim iaitu Zheng He telah
berjaya membuat tujuh kali pelayaran
melintasi Lautan Pasifk dan Lautan Hindi.
Laksamana Cheng Ho atau Muhammad
Ma Ho, pernah memimpin armada diiringi
oleh 62 kapal besar, 225 tongkang
dengan 27550 org tentera telah belayar
ke Asia Tenggara dan asia pada tahun
1405M.
Pelayaran
mereka
menggunakan
teknologi kompas, kaedah ukuran air
sama da dalam atau cetek serta berjaya
mencipta arah pelayaran.

12

13

UICD 1012

4)
INDIA

TAMADUN > Antara peradaban yang unik di dunia.


> hamper keseluruhan unsur tamadun India
berkait rapat dengan aspek spiritual.
> Agama Hindu merupakan asas kepada
pembinaan tamadun India.
ASPEK TAMADUN INDIA
a) Agama dan Kepercayaan:
Tamadun India mewarisi tiga agama
utama di dunia iaitu Hindu, Buddha dan
Jaina.
Kepercayaan Hindu mempunyai ciricirinya yang tersendiri seperti karma,
reinkarnasi dan kasta.
Doktrin
Karma
;merupakan
kepercayaan Hindu terhadap tindakantindakan yang dilakukan oleh seseorang
dalam kehidupannya yang terdahulu
akan menentukan kehidupannya akan
datang.
Ia merupakan satu proses yang
berulang-ulang sehingga roh bertemu
dengan penciptanya.
Roh
manusia
dikatakan
boleh
meningkat sehingga ke peringkat
tertinggi atau disebut sebagai Nirvana.
Kasta
pula
dipercayai
telah
diperkenalkan
oleh
orang2
Aryan
melalui empat kasta iaitu, Brahmin
(para ahli agama), Ksyatria (para
pahlawan), Vaisya (para pedagang) dan
Sundra (orang kebanyakan dan hamba).
Setiap orang dikatakan terikat dengan
kasta dan adat sejak dilahirkan.
Mereka dilarang bergaul dan berkahwin
dengan kasta berlainan.
Pengaruh kasta ini mempunyai kesan
yang mendalam terhadap penghidupan
masyarakat India hingga kini.
b) Ilmu Pengetahuan dan Sains:
Antara sumbangan tamadun India
dalam bidang matematik ialah melalui
13

14

UICD 1012

bidang geometri, yang diamalkan


dalam upacara agama seperti upacara
pengorbanan.
Perkembangan sistem angka dalam
tamadun India juga dilihat menjadi asas
penting dalam perkembangan ilmu
matematik.
Selain angka sifar, tamadun India juga
telah menemui system perpuluhan
yang digunakan sehingga kini.
Calendar matahari telah dicipta untuk
mengenal musim, tahun, bulan dan
hari.
Masyarakat India terkenal dengan
konsep ramalan atau disebut sebagai
Janmakundali.
c) Aspek Bahasa:
Terdapat dua bahasa dalam tamadun
India iaitu:
i)
Indo-Arya: (Sanskrit, Hindu, Urdu,
Punjabi, Gujarati, Oriya, Kashmiri,
Assam, Benggali, Marathi, Sindhi
dan Rajasthani.)
ii)
Dravida:
(Tamil,
Telegu,
Malayalam, Kannada, Brahui, Kui,
Kolami, Parji, Gadaba dan Gondi.)
d) Kesusateraan dan Kesenian:
Tamadun
India
memperlihatkan
kehalusan pertukangan batu.
Hubungan antara seni muzik juga wujud
di antara seni muzik, drama dan tarian.
Antara tarian yang popular ialah
Bharata Natyam, Kathak, Katakkal dan
Manipuri.
Perbezaan tarian India dengan tamadun
lain ialah penggunaan mudra, iaitu
simbul tangan.
PENGARUH TAMADUN
INDIA
DI
ASIA
TENGGARA

Tamadun India menjadi asas kepada


beberapa kemunculan kerajaan di Asia
Tenggara seperti Funan dan Angkor.
Terdapat empat konsep yang penting
dalam melihat pengaruh Tamadun India
14

15

UICD 1012

TAMADUN
DALAM
INDIA

ISLAM
TAMADUN

di rantau Asia Tenggara:


i)
Konsep Diraja yang bersifat Hindu
atau Buddha
ii)
Penulisan
sastera
yang
menggunakan bahasa Sanskrit
sebagai bahasa utama
iii)
Kepercayaan
seperti
dalam
Hikayat
Ramayana
dan
Mahabrata
iv)
Cerita-cerita berbentuk teladan
dari Purana dan Jataka.
v)
Antara negara yang banyak
menerima pengaruh tamadun
India termasuklah Indonesia, Indo
China, Thailand dan Malaysia.
Zaman
Pertengahan
dalam
era
tamadun India juga dikenali sebagai
Zaman Islam.
Islam meletakkan asasnya bermula
pada abad ke-8 lagi melalui kejayaan
Muhammad Qasim menguasai wilayah
Sind.
Menjelang abad ke-11, Islam telah
berjaya mendominasi ketamadunan
India
melalui
kemunculan
Dinasti
Sabuktigin, Kerajaan Ghori, Kerajaan
Khilji dan Kerajaan Moghul.
Dinasti Moghul dibawah pimpinan
Maharaja
Akhbar
membolehkan
tamadun islam muncul sebagai asas
dalam perkembangan ketamadunan
India.
Unsur senibina Islam dalam tamadun
India sangat terikat dengan senibina
Timur Tengah terutama Parsi.
Pembinaan Taj Mahal menjadi simbol
keagungan seni bina Islam di India.

Doktrin hinduisme yang membahagikan


manusia kepada 4 kasta.
Pengaruh kasta ini mempunyai kesan yang
mendalam kepada masyarakat India
sehingga kini.

15

16

UICD 1012

16