Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT

PENDIDIKAN
GURU KAMPUS DARULAMAN,
06000 JITRA KEDAH DARUL AMAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN


SEMESTER 8

PKU 3143
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
PENDIDIKAN KHAS

NAMA

: SITI HAJAR NABILA BINTI SHUKRI

NO K/P

:910225-03-5582

KURSUS

: PISMP AMBILAN JANUARI 2011

KUMPULAN

: PISMP PK PJ/BM

NAMA PENSYARAH

: CIK ZUBAIDAH BINTI MAT NOR

JABATAN

: JABATAN PENDIDIKAN KHAS

TARIKH SERAHAN

: 10 OGOS 2014

MAKLUMAT DIRI
NO. KAD PENGENALAN

910225-03-5582

AGAMA

Islam

TARIKH LAHIR

25 Februari 1991

BANGSA

Melayu

TEMPATLAHIR

Hospital Universiti Kubang


Kerian,

STATUS

Bujang

WARGANEGARA

Malaysia

JANTINA

Perempuan

PROGRAM

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

OPSYEN

Pendidikan Khas MP-PR3


MAKLUMAT IBU / BAPA / PENJAGA

NAMA BAPA

Shukri Bin Mat

PEKERJAAN

Pesara

NAMA IBU

Halimah binti Mehat

PEKERJAAN

Pesara

MAKLUMAT PENDIDIKAN
PROGRAM

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

NAMA INSTITUT

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

TAHUN

Ambilan Januari 2011

MAJOR & MINOR

Major : Pendidikan Khas


Minor : Pendidikan Jasmani/Bahasa Melayu

KELULUSAN

SPM

BIODATA

SITI HAJAR NABILA BINTI SHUKRI

ISI KANDUNGAN
MUKA SURAT
BIODATA
ISI KANDUNGAN
PENGHARGAAN
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

PENGENALAN
KONSEP PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN
BIDANG TUGAS DAN PERANAN
PELAN TINDAKAN PENDIDIKAN KHAS DALAM PPPM
CADANGAN MEREALISASIKAN MATLAMAT PK DALAM PPPM
REFLEKSI PENGALAMAN LALU
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KESIMPULAN

RUJUKAN

1
2
3
6
8
9
10
11

PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.r
Alhamdulillah bersyukur saya kehadrat Ilahi dengan keizinan dan kurniaan-Nya dapat
kami menyiapkan tugasan yang telah diberikan.Jutaan terima kasih saya hulurkan kepada
pensyarah pendidikan khas Cik Zubaidah binti Mat Nor dengan berkat tunjuk ajarnya dapat
saya memperbaiki kekurangan yang ada pada kerja khusus ini. Ucapan terima kasih juga tidak
dilupakan buat keluarga tercinta yang telah banyak memberi sokongan, dorongan dan bantuan
kepada saya sepanjang tempoh saya menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan.Buat
rakan-rakan yang banyak memberikan pendapat dan sokongan moral hanya Allah sahaja yang
dapat membalas budi baik kalian semua. In Sha Allah dengan selesainya tugasan ini dapatlah
kita sama-sama dan memahami dengan lebih telus lagi mengenai peranan dan tangungjawab
pentadbiran dan pengurusan sekolah yang merangkumi tangungjawab penolong kanan
pendidikan khas, guru, pembantu pengurusan murid dan persatuan ibu bapa dan guru dalam
meningkatkan pencapaian akademik dan kokurikulum murid pendidikan khas.

Selain itu,

melalui tugasan ini juga dapat memberi pengetahuan dan ilmu baru mengenai Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mempunyai dasar-dasar yang melibatkan bidang
pendidikan khas sendiri seperti program inklusif di sekolah. Sesungguhnya kita sebagai bakal
pendidik wajar memahami dengan lebih mendalam mengenai dasar pendidikan yang
diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan menjadikan dasar atau pelan
pembangunan tersebut

sebagai satu panduan dan pendoman dalam menongkah arus

pendidikan khas pada hari ini . Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak
terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya menyelesaikan tugasan ini dan ribuan
keampunan saya mohon jika terdapat kekurangan dan kesilapan sepanjang melaksanakan
amanah ini. Sesungguhnya kekurangan itu dari kesilapan saya sendiri dan kelebihan itu
datangnya dari Allah s.w.t.