Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR

: NUR AMIRAH BINTI HAMZAH

NO. KAD PENGENALAN

: 911017-11-5486

PROGRAM

: PISMP

NAMA SEKOLAH

: SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JIRING

NAMA PROJEK (INDIVIDU)

: PROGRAM MENTOR MENTEE BERSAMA MURID


TAHUN 6

TEMPOH PELAKSANAAN

: 21 JULAI 2014 (ISNIN)

OBJEKTIF
1) Membantu dan membimbing murid-murid (mentee) mengesan potensi dan
menanam keyakinan diri untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPSR
2014.
2) Membantu meningkatkan pencapaian mentee dalam UPSR 2014 agar dapat
mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Ketua Panitia ataupun sekurangkurangnya berada pada tahap lulus.
3) Mewujudkan perhubungan yang mesra atara murid-murid dengan guru-guru dan
seterusnya guru-guru boleh membantu menyelesaikan masalah mereka
khususnya yang berkaitan dengan pelajaran.
4) Melahirkan murid-murid SKTJ yang mempunyai sahsiah yang baik dan terpuji.
5) Mewujudkan sikap hormat dan sayang murid-murid terhadap rakan mereka,
guru-guru dan sekolah
STRATEGI PELAKSANAAN
1) Saya berjumpa dan berbincang guru pembimbing.
2) Beliau mencadangkan saya melaksanakan program mentor mentee selama
empat minggu bersama murid-murid tahun 6 yang gagal dalam peperiksaan prapercubaan.
3) Sepanjang empat minggu ini, saya dikehendaki membuat latih tubi bersama
mentee untuk setiap subjek UPSR 2014.

4) Saya perlu memastikan mentee membuat latih tubi yang diberikan.


5) Perjumpaan mingguan diadakan pada setiap hari Selasa iaitu dari pukul 1.30
hingga 2.30.
6) Tempat perjumpaan ditetapkan oleh Mentor.
REFLEKSI
Kekuatan Projek
1) Melalui program ini, saya mendapat ilmu dan pengalaman baru mengenai cara
untuk memberi tunjuk ajar kepada murid yang gagal dalam peperiksaan. Ini
bukan perkara yang mudah bagi seorang guru bagi memastikan murid benarbenar faham mengenai apa yang diajarkan. Ia merupakan satu cabaran buat
saya untuk mengajar murid yang lemah dalam pelajaran.
2) Saya dapat lebih memahami tahap dan latar belakang murid-murid. Secara
langsungnya hubungan kami dapat dieratkan.
Kelemahan Projek
1) Tempoh masa perjumpaan mentor mentee yang singkat menyebabkan soalan
latih tubi tidak dapat disiapkan sepenuhnya untuk satu-satu subjek.
2) Masa untuk menjadi guru kelas sangat singkat disebabkan oleh tugas-tugas lain.
Saya tidak dapat memahami latar belakang dan sikap murid dengan lebih
mendalam kerana masa yang terlalu singkat untuk saya berjumpa dan
berkomunikasi dengan mereka.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kami sepatutnya diberi masa yang lebih panjang untuk menjadi mentor kepada muridmurid yang gagal dalam peperiksaan pra-percubaan bagi membantu meningkatkan
pencapaiannya dalam peperiksaan UPSR 2014 nanti di samping memperoleh
pengalaman dan ilmu baru dengan sepenuhnya.

KESIMPULAN
Melalui aktiviti menjadi mentor kepada murid-murid tahun 6 yang gagal dalam
peperiksaan pra-percubaan selama empat minggu ini, saya mendapat banyak ilmu dan
pengalaman baru tentang cara untuk memberi tunjuk ajar yang sebetulnya kepada
murid-murid yang lemah. Pendekatan yang bagaimana yang diguna pakai bagi
membantu memberi pemahaman kepada murid sebegini.
Oleh itu, saya akan menggunakan dan mengaplikasikan segala ilmu dan pengalaman
yang diperoleh dengan sepenuhnya pada masa akan datang bagi mengajar dan
mendidik anak murid menjadi insan yang cemerlang,gemilang seterusnya terbilang.