Anda di halaman 1dari 10

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG

1. PENGENALAN PROGRAM
1.1. PENGENALAN
Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan satu program yang dirangka khas
bagi memenuhi keperluan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan bagi memenuhi
syarat mendapat Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Program ini diletakkan di bawah
PPG bagi kumpulan BMM 2 Bahasa Melayu Semester 8, melalui penyertaan dan
penglibatan pelajar-pelajar, matlamat program dalam menerapkan nilai-nilai hidup
bermoral dan beragama sebagai fokus utama dalam proses pembinaan insan guru
dapat dipenuhi. Segala pengisian program tersebut juga selaras dengan asas
pembinaan insan guru yang berpaksikan kepada pegangan Prinsip Rukun Negara
sekaligus menjadi asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada
pembentukan negara bangsa.
Proses pembinaan insan guru terbina berlandaskan kepada aspek kesedaran
bahawa profesion perguruan adalah mulia. Insan guru dilihat sebagai golongan yang
dapat membina generasi yang cemerlang di samping menjadi role model kepada
masyarakat. Justeru itu, guru memerlukan kekuatan dan kemantapan dalam diri
mereka dari semua aspek sama ada jasmani, emosi, rohani atau intelek. Sebagai
insan yang bergelar guru juga adalah suatu kewajipan untuk menampilkan peribadi
dan jati diri yang baik di samping meningkatkan kualiti dan keterampilan diri. Oleh
itu, pengisian-pengisian positif, penerapan nilai-nilai murni dan pengalamannya juga
perlu dalam diri guru agar ia menjadi contoh dan ikutan kepada anak didik
khususnya dan masyarakat amnya dalam mengharungi cabaran di era globalisasi.

2. MATLAMAT PROGRAM PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


BIG

Page 1

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


Matlamat Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa VI/ 2015 ini ialah bagi
memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan.
Program ini bertujuan bagi mendedahkan pelajar kepada guru dan lawatan
benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah, infrastruktur
sekolah serta infrastruktur kurikulum di sekolah. Pelajar diharap dapat membina
pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan serta menghayati konsep
kerja sebagai satu ibadat dalam hidup berbakti.
3. OBJEKTIF PROGRAM PENANDA ARAS GURU CEMERLANG
Setelah tamat program ini, peserta diharapkan akan dapat mencapat objektif
berikut :
3.1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalahdan
situasi untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah
serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan
secara berterusan.
3.2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada
komuniti.
3.3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran
yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam
kepelbagaian budaya.
3.4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak
keguruan.
3.5. Merancang, melaksanan, memimpin program, bekerjasama dan mengambil
peranan secara aktif dalam kumpulan.
3.6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani
dan sosial.
4. LAPORAN REFLEKTIF
LAPORAN PROGRAM PENANDA ARAS GURU CEMERLANG
SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG JAYA, KUCHING.
SEBELUM

BIG

Page 2

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


Sebelum program tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu kami berkumpul tiga
kumpulan yang dinaungi oleh Cikgu Halmi Bin Saadi bagi mengadakan beberapa
mesyuarat membincangkan masalah-masalah yang dihadapi serta memikirkan
jalan penyelesaian bagi setiap masalah tersebut. Ahli jawatankuasa ditubuhkan
yang mana melibatkan ketiga-tiga kumpulan BMM 1, BMM 2 & PRA SEKOLAH
Ambilan Jun 2011 ini.
SEMASA
Pada 22 Disember 2014 yang lalu iaitu bersamaan dengan hari Isnin, seramai
69 orang pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang telah
menjalankan Lawatan Penanda Aras bagi Guru Cemerlang di Sekolah
Kebangsaan Matang Jaya. Kami bertolak pada jam 1.30 petang dan tiba di SK
Matang Jaya pada jam 2.00 petang. Kami disambut mesra oleh beberapa orang
guru Penolong Kanan. Mereka begitu ramah dan juga bersopan santun. Kami
berasa sungguh bertuah kerana mereka sudi menerima kunjungan besar
daripada kami tiga kumpulan ini. Terdapat dua orang guru perempuan, dua orang
guru lelaki dan juga Penyelaras yang menyambut kedatangan kami. Kemudian,
kedatangan kami dialu-alukan oleh Puan Zainon selaku pengerusi majlis. Bagi
program ilmiah kami ditaklimatkan mengenai guru cemerlang mereka iaitu Cikgu
Unlong Bin Nudin. Segala usaha, tugas, tindakan, rancangan dan perjalanan
beliau sebagai guru cemerlang dikongsikan bersama kami pada hari itu.
Seterusnya ucapan daripada pengerusi program BIG pada kali ini iaitu Cikgu
Halmi Bin Saadi telah merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah
kerana sanggup menerima kedatangan kami yang ramai ini. Beliau mengatakan
bahawa kami ketahui sedikit sebanyak tentang selok belok sekolah tersebut
kerana setiausaha program BIG ini yang telah memperkenalkan sekolah ini
kepada kami. Sepanjang pemerhatian kami di sekolah ini, kami dapati sekolah
ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Malah, sekolah ini juga telah
beberapa kali telah melakarkan sejarah yang mengharumkan nama sekolah dan
warga sekolah itu sendiri. Memang tidak di sangkal lagi bahawa dengan adanya
kerjasama daripada pihak pentadbiran sekolah dengan guru-guru sekolah
mampu melahirkan anak-anak didik yang berjaya dalam waktu yang terdekat
atau pada masa hadapan. Terdapat banyak keluarga yang menaruh harapan
tinggi terhadap guru-guru di sekolah ini dengan harapan anak-anak mereka
BIG

Page 3

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


dapat menimba ilmu sebanyak mungkin dan mampu menjadi insan yang berguna
kepada negara suatu hari nanti.
Setelah selesai Cikgu Halmi memberikan ucapan, Puan Zainon menjemput
Cikgu Unlong Bin Nudin iaitu guru cemerlang Matematik. Beliau menyediakan
slot ceramah yang berkaitan dengan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran
(teknik, rutin, pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran). Kecemerlangan beliau terserlah dengan penyediaan slaid
perbentangan yang begitu lengkap dan sangat bermakna kepada kami semua.
Beliau juga menceritakan perihal kejayaan yang telah membuka ruang atau jalan
kepadanya untuk menerima anugerah Guru Cemerlang. Antara kejayaan yang
beliau telah lakarkan sepanjang berkhidmat di sekolah ini ialah melatih muridmurid bagaimana menghafal sifir dengan mudah
Selain itu, Cikgu Unlong Bin Nudin juga menyatakan bahawa jika seseorang
guru itu ingin memastikan bahawa anak murid mereka dapat menerima serta
mengingati apa yang telah dipelajari seharusnya guru tersebut fleksibel dengan
keadaan murid. Guru boleh mengubah rancangan pengajaran pada hari tersebut
jika didapati murid-murid mengalami masalah di luar jangkaan. Malahan, guru
juga harus melihat latar belakang murid itu bagaimana agar guru dapat mengatur
pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran yang tepat bagi setiap
orang murid. Penyediaan rancangan pengajaran individu (RPI) juga memainkan
peranan penting dalam memastikan perkembangan murid dari semasa ke
semasa.
Setelah tamat sesi ceramah tentang Amalan Pengajaran dan Pembelajaran
oleh Cikgu Unlong Bin Nudin, pula ialah Puan Zainon menjemput kami menikmati
jamuan pagi yang telah disediakan di luar bilik mesyuarat.
Setelah tamat 30 minit waktu rehat, kami masuk kembali ke dalam bilik
mesyuarat bagi slot yang seterusnya. Slot yang seterusnya ialah lawatan ke
kelas.
Setelah tamat sesi lawatan kelas, aktiviti ini diakhiri dengan sesi bergambar
bersama-sama guru Penolong Kanan, sesi terakhir ialah upacara penyampaian
cenderahati daripada IPG Kampus Batu Lintang kepada pihak sekolah serta
daripada pihak sekolah kepada pelajar IPG Kampus Batu Lintang.

BIG

Page 4

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG

SELEPAS
Selepas program ini selesai, kami mengadakan mesyuarat post-mortem bagi
meneliti setiap masalah yang timbul sewaktu program dilaksanakan. Selain itu,
setiap AJK harus membentangkan hasilakan atau kerja yang telah mereka
laksanakan sebelum dan semasa program dijalankan. Kami juga dikehendaki
membuat laporan secara bertulis serta menyiapkan refleksi berkenaan program
ini

dan

menganalisis

kelemahan,

kekuatan

dan

berikan

cadangan

penambahbaikan bagi setiap masalah yang timbul.

5. REFLEKSI KENDIRI
REFLEKSI PROGRAM PENANDA ARAS GURU CEMERLANG
Syukur akhirnya saya dapat menyiapkan laporan ini dengan jayanya. Tanpa berkat
dari Tuhan, tidak mungkin saya berjaya menyiapkan tugasan ini bertepatan dengan
kehendak pensyarah pembimbing.
Menerusi laporan Program Penanda Aras Guru Cemerlang Bagi BIG
semester 8 ini yakni BIG yang terakhir bagi pelajar PPG Ambilan Jun 2011, saya
dapati saya mengkaji dengan lebih mendalam mengenai pengurusan sekolah, ciri-cri
kepimpinan seorang guru harus ada, iklim dan budaya sekolah, infrastruktur dan
infostruktur kurikulum sesebuah sekolah. Memandangkan kami telah memilih
Sekolah Kebangsaan Matang Jaya sebagai lawatan penanda aras bagi guru
cemerlang kali ini, kami berharap kami mendapat pelbagai maklumat mengenai guru
tersebut kerana kami mendengar khabar bahawa sekolah tersebut memang sebuah
sekolah yang cemerlang dari aspek kurikulum mahupun kokurikulum.

BIG

Page 5

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


Melalui lawatan ini, sedikit sebanyak saya memperoleh input-input yang
berguna untuk saya aplikasikan pada masa hadapan kelak. Malah, saya dapat
memantau sendiri bagaimana mereka melaksanakan segala perancangan yang
telah mereka draf pada tahun lepas. Perancangan yang rapi sangat diperlukan bagi
memastikan sesebuah institusi pengajian itu dapat bergerak dengan lancar serta
tanpa masalah. Selain itu, saya juga diperkenalkan dengan pelbagai program
kecemerlangan bagi memastikan kebajikan serta prestasi murid dapat dikekalkan.
Pelbagai nasihat serta kata-kata hikmah yang dibekalkan kepada kami sepanjang
lawatan kami ke sekolah tersebut. Saya sangat mengagumi Guru Cemerlang SK
Matang Jaya iaitu Cikgu Unlong B Nudin kerana ketegasannya dalam memberi
arahan, idea yang bernas dalam mencadangkan sesuatu perkara, sentiasa berfikir
ke hadapan bagi memastikan kecemerlangan milik mereka bersama. Malah beliau
juga telah banyak menyumbang kecemerlangan dan dari hasil titik peluh beliau,
beliau dianugerahkan Anugerah Guru Cemerlang.

Saya sangat berpuas hati dengan layanan yang telah diberikan oleh pihak
sekolah tersebut. Mereka sanggup menunggu kami di hadapan pintu bilik mesyuarat
PKG sekolah semata-mata ingin menjemput kami serta menyediakan juadah
sarapan pagi kepada kami kerana kami datang dari sekolah yang agak jauh.
Sesungguhnya mereka menjaga kebajikan kami selain daripada menjaga kebajikan
anak-anak murid mereka. Saya juga tidak menjangka yang mereka akan
menyediakan juadah pada pagi tersebut kerana kami tidak dimaklumkan terlebih
awal. Bak kata guru besar, juadah itu hanya sebagai tanda terima kasih kerana sudi
membuat Lawatan Penanda Aras di sekolah mereka. Saya juga sangat kagum
dengan pencapaian yang sekolah tersebut capai sepanjang tahun. Saya akui
bahawa saya pelajari juga cara-cara untuk menguruskan sesebuah organisasi tetapi
cara sebenar untuk mengurus sebuah organisasi yang melibatkan waris, murid dan
sebagainya, saya masih terkial-kial. Walau bagaimanapun, saya yakin setiap
sekolah mempunyai agenda serta cara yang tersendiri untuk mengurus hal-hal
mereka. Sebagai seorang pelajar dan bakal guru, saya harus kumpulkan segala
maklumat yang berkaitan dengan sekolah, murid serta waris supaya saya sudah

BIG

Page 6

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


mempunyai bayangan tentang langkah-langkah untuk saya ambil apabila berada di
sekolah saya sendiri.
Kini, saya berasa berbangga dan gembira kerana saya dapat memahami
kesemua perkara tersebut sepanjang proses analisis maklumat-maklumat untuk
dimuatkan dalam laporan serta refleksi ini. Hal ini kerana sebelum ini, saya hanya
berada di sekolah sendiri sahaja mengenai pengurusan bilik darjah dan sebagainya,
tidak sedalam yang saya kaji baru-baru ini. Bagi pendapat saya, sekiranya tidak ada
program seumpama ini mungkin saya tidak akan menimba pengetahuan bak mutiara
ini dan saya mungkin tidak berpeluang untuk mengecapi nikmat ilmu tersebut.
Adat menuntut ilmu, saya sentiasa berjumpa dengan pensyarah pembimbing
serta melakukan sedikit sesi perbincangan bersama-sama rakan sekelas mengenai
perkara yang terdapat dalam tugasan bagi menghasilkan tugasan yang berilmiah
dan lengkap serta bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Saya bersyukur
kerana mempunyai rakan-rakan yang sanggup melayan pertanyaan saya yang
bertubi-tubi mengenai cara pengurusan, iklim serta budaya di sekolah dan pelbagai
lagi. Hasilnya, saya dapat melaksanakan proses pembikinan tugasan ini dengan
lancar dan baik. Dengan berbekalkan tunjuk ajar daripada mentor iaitu Encik Loi
telah memberi tunjuk ajar serta bantuan terhadap proses pelaksanaan Program
Lawatan Penanda Aras ini. Encik Loi sentiasa membimbing saya di samping
menerapkan nilai-nilai murni yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan seharian
saya.
Melalui tugasan ini saya dapat mengatur masa dengan lebih sistematik. Hal
ini kerana bagi saya bagi menghasilkan satu tugas yang boleh dianggap cemerlang,
ia memerlukan komitmen yang tinggi serta pengurusan masa yang cekap. Dengan
adanya perbincangan serta kolaborasi antara pensyarah dapat melatih saya supaya
lebih menghargai masa memandangkan terdapat pelbagai tugasan yang harus saya
selesaikan dalam masa yang sama. Namun demikian, saya dapat jua akhirnya untuk
mengatur masa dan saya berpuas hati dengan hasil tugasan saya.
Akhir kalam, saya akui bahawa setiap insan tidak sempurna namun ada
kelebihannya tersendiri yang memerlukan diri kita sendiri untuk terokainya, begitu
jua dengan hasil tugasan yang telah saya laksanakan. Bagi saya, saya telah
BIG

Page 7

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


memberi sepenuh komitmen serta idea bagi melaksanakan tugasan ini. Tetapi setiap
orang mempunyai pandangan dan tafsiran yang berbeza. Namun begitu, saya
berharap agar hasilan saya dapat memuaskan hati pensyarah di samping saya
memperoleh pelbagai faedah serta maklumat baharu melalui tugasan berasaskan
ilmiah ini. Maklumat sedemikian amat berguna bagi saya aplikasikan dalam alam
kehidupan saya kelak.
KELEMAHAN
Kelemahan yang saya dapat analisis daripada program ini ialah daripada segi
peruntukkan pengangkutan. Saya berasa agak terkilan sedikit kerana kumpulan
kami terpaksa bergerak secara berasingan dengan kenderaan sendiri. Sebanyak 14
buah kereta berkumpul terlebih dahulu di hadapan bangunan sekolah sebelum kami
masuk ke bangunan sekolah. Ini membuat keadaan di perkarangan sekolah sesak
oleh kereta yang boleh mengganggu guru-guru di sekolah tersebut serta muridmuridnya.
Kelemahan yang seterusnya ialah berkaitan dengan pengurusan masa. Saya
berasa agak terkilan kerana masih ada rakan-rakan yang hadir lewat ke tempat yang
telah ditetapkan. Malah, pihak yang menjanjikan masa iaitu meminta semua pelajar
berkumpul pada jam 7.00 pagi juga lewat hadir. Oleh itu, kami bergerak masuk agak
lewat dari masa yang dirancangkan. Saya berasa agak terkilan dengan sikap-sikap
sesetengah pelajar yang tidak pandai menjaga nama baik institut. Malahan, air muka
diri sendiri juga harus dijaga supaya tiada persepsi negatif yang dilemparkan kepada
kita. Namun begitu, hingga semester lima masih ada yang belum berubah.
Kelemahan yang seterusnya saya lihat dari segi persekitaran sekolah yang
kami jalankan lawatan tersebut. Saya ingin menyatakan bahawa setiap stesen mata
pelajaran yang disediakan haruslah lebih menarik dan dapat menarik perhatian
murid-murid serta para pelawat, bukan hanya sediakan bahan bacaan semata-mata.
Malah, ada kawasan yang begitu kosong, kawasan taman permainan yang tidak
terjagaboleh mengakibatkan kemalangan di kalangan murid-murid dan pihak
sekolah tidak memanfaatkan sepenuhnya ruangan yang terdapat di dalam kawasan
sekolah.

BIG

Page 8

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


Kelemahan yang terakhir pula ialah mengenai bangunan sekolah. Memang
saya tidak menyangkal bahawa sekolah ini terdapat banyak bangunan. Ada
bangunan lama dan baharu. Namun, apa yang saya perhatikan ialah ada bangunan
yang kelihatan sudah tidak cantik. Mungkin pihak sekolah tiada peruntukkan wang
bagi mengecat semula bangunan-bangunan. Ada juga bangunan yang tidak terjaga
dan kelihatan usang. Tiada sudut membaca di sekitar kawasan sekolah ini. Walhal,
sudut ini walaupun dipandang remeh, tetapi impak atau kesannya terhadap murid
sangat hebat. Dari sudut-sudut inilah yang akan memberi galakan kepada muridmurid untuk membaca selain menyediakan perpustakaan.

CADANGAN / PENAMBAHBAIKAN

Terdapat beberapa cadangan yang saya ingin cadangkan di sini. Cadangan


pertama, pihak atasan perlu mengambil langkah tegas dalam memberi arahan
kepada para pelajar supaya mereka lebih tepat pada masa bagi melancarkan semua
aktiviti. Hal ini kerana hanya beberapa orang yang lewat, semua pelajar harus
tunggu mereka dan pihak di sekolah pula harus tunggu ketibaan kami. Pelajar yang
datang lewat tidak mempunyai integriti dalam menunaikan sesuatu tanggungjawab.
Cadangan yang seterusnya mengenai sekolah tersebut. Saya cadangkan
supaya pihak sekolah adakan sudut permainan bagi setiap stesen mata pelajaran
yang mereka sediakan. Hal ini kerana sepanjang pemerhatian saya, saya lihat
hanya bahan bacaan sahaja yang mereka sediakan. Memang saya akui bahawa
bacaan boleh menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid tetapi dengan
BIG

Page 9

LAWATAN PENANDA ARAS GURU CEMERLANG


permainan, murid-murid boleh berfikir secara kreatif dan kritis. Perkembangan
kognitif murid-murid lebih tergerak kepada permainan dan keseronokan. Maka
dengan itu, murid-murid tidak akan menjadi bosan dengan bahan-bahan yang guru
sediakan.
Cadangan yang seterusnya mengenai guru cemerlang tersebut. Saya
cadangkan supaya Cikgu Unlong berkongsi pengalaman beliau secara terperinci
mengenai pengajaran membuat sifir. Hal ini kerana ia amat penting dalam mengajar
murid-murid yang gagal mengingati nombor dan lemah dalam matapelajaran
Matematik.. Oleh itu, kami memerlukan bimbingan dan pengalaman daripada beliau
yang telah lama berkecimpung dalam bidang Matematik ini supaya kami dapat
membuat rujukan pada masa akan datang dan mengaplikasikannya dalam P&P
kelas.

BIG

Page 10

Anda mungkin juga menyukai