Anda di halaman 1dari 7

MODUL

TEKS PENGACARA MAJLIS (DEWAN)


MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KURSUS ISTIADAT & PROTOKOL
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
PERINGKAT NEGERI PAHANG TAHUN 2007

TARIKH : 14 SEPTEMBER 2007

MASA : 10.30 PAGI

TEMPAT : SERAI DI LANJUT GOLF & RESORT


ROMPIN
ATURCARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP
KURSUS KADET REMAJA SEKOLAH/TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT NEGERI PAHANG TAHUN
200___.

BIL MASA PERKARA

1 • Peserta kursus duduk dalam barisan.


• Ketibaan para jemputan.
• Ketibaan Tetamu Kehormat.

2 • Ketibaan Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang,
Left. Konel Amir Mohammad bin Abu Bakar
3
• Nyanyian Lagu Negaraku, Dirgahayu Tuanku dan Kadet Remaja Sekolah.
4
• Menerima Tabik Hormat dan Pelaporan.
5
• Alu-aluan Pengacara Majlis.
6
• Bacaan Doa
7
• Penyampaian Sijil Penghargaan, Sijil Penyertaan/Watikah Perlantikan dan Hadiah.
8
• Ucapan Aluan oleh ........................................................................................... ,
merangkap Pengelola Kursus Kadet Remaja Sekolah/Tunas Kadet Remaja Sekolah
Peringkat Negeri Pahang Tahun 200........, ................................................................ .
9
• Ucapan Perasmian Penutup oleh Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet Remaja
Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad bin Abu Bakar
10
• Penyampaian Cenderahati.
11
• Pelaporan dan Menerima Tabik Hormat.
12
• Para jemputan bergerak keluar dewan.
• Peserta kursus bergerak keluar dewan.
13
• Jamuan.
14
• Bersurai.
TEKS PENGACARA MAJLIS (DEWAN)
MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KURSUS KADET REMAJA SEKOLAH/
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
PERINGKAT NEGERI PAHANG TAHUN 200__

BIL ATURCARA SKRIP PENGACARA CATATAN

1 Peserta kursus duduk Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera. Pengacara diminta
dalam barisan. Perhatian kepada semua peserta kursus Majlis Perasmian Penutup untuk
Kursus Kadet Remaja Sekolah/Tunas Kadet Remaja Sekolah memaklumkan
Ketibaan para Peringkat Negeri Pahang Tahun 200....... kepada semua
jemputan. peserta kursus agar
Tuan-tuan dan puan-puan diminta bersedia dengan ketibaan Yang bersedia untuk
Ketibaan Tetamu Hormat Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang sebentar upacara penutupan
Kehormat. sahaja lagi. Diminta agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menutup dan menutup
telefon bimbit masing-masing agar tidak mengganggu kelancaran telefon bimbit
majlis kita pada hari ini. Terima kasih di atas kerjasama daripada tuan- masing-masing.
tuan dan puan-puan.

2 Ketibaan Yang Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Ketua Unit SPPK Pejabat
Hormat Pengarah Pelajaran Daerah Rompin, Mejor KRS Azmi bin .............
Kadet Remaja
Sekolah Negeri (Ketua Kursus)
Pahang, • Dewan, dewan sedia.
Dato’ Ahmad Azmey
bin Haji Abu Talib.

3 Nyanyian Lagu Nyanyian lagu Negaraku, Dirgahayu Tuanku dan Kadet Remaja
Negaraku, Dirgahayu Sekolah.
Tuanku dan Kadet
Remaja Sekolah. (Ketua Kursus)
• Negaraku, sedia, mula.
• Dirgahayu Tuanku, sedia, mula.
• Kadet Remaja Sekolah, sedia, mula.
BIL ATURCARA SKRIP PENGACARA CATATAN

4 Menerima Tabik (Ketua Kursus) Ketua Kursus lapor


Hormat dan • Lapor kekuatan di pentas utama. kepada Pengarah
Pelaporan. • Duduk dan kembali kembali
• Dewan, duduk senang. ketempat asal. Beri
arahan untuk duduk
senang.

5 Alu-aluan Pengacara Bismillahirrahmanirrahim.


Majlis. Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh.

Yang Berusaha Ketua Unit SPPK Pejabat Pelajaran Daerah Rompin,


Mejor KRS Azmi bin .............

Yang Berusaha Penyelia Kanan KRS Negeri Pahang,


Mejar KRS Hashim bin Abdul Rahim

Yang Berusaha Penolong Pegawai Tadbir TKRS Negeri Pahang,


Mejar KRS Mohd Yassin bin Abdul Majid

Jurulatih-jurulatih KRS Negeri

dan seterusnya peserta-peserta kursus sekalian.

Tuan-tuan, puan-puan serta peserta kursus sekelian, bagi memberkati


majlis kita pada hari ini, dijemput Mejar KRS Zamri bin Salleh untuk
memimpin bacaan doa. Dipersilakan.

6 Bacaan Doa (Ketua Kursus)


• Dewan, duduk sedia.
• Up.
(Bacaan doa)
• Down.
• Dewan, duduk senang.

Majlis merakamkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi.

Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah S.W.T kerana dengan


limpah perkenan dan izinNya, kita dapat berkumpul bagi menjayakan
Majlis Perasmian Penutup Kursus Istiadat & Protokol Tunas Kadet
Remaja Sekolah Peringkat Negeri Pahang Tahun 2007

7 Penyampaian Untuk makluman Tuan, kursus ini telah berlangsung selama 3 hari
Sijil Penghargaan, bermula dari 12 sehingga 14 Nov 2007.Sepanjang tempoh berkursus,
Sijil peserta-peserta kursus telah didedahkan dengan sebahagian daripada
Penyertaan/Watikah perlembagaan, kurikulum, tatacara pemakaian dan pengurusan TKRS
Perlantikan dan di setiap peringkat; termasuklah latihan kawat terima sijil
Hadiah.
Hadirin-hadirat yang dikasihi,

Majlis seterusnya adalah penyampaian Sijil Penghargaan dan Sijil


Penyertaan kepada peserta-peserta.

Untuk itu, majlis dengan segala takzimnya menjemput dan


mempersilakan Yang Berusaha Ketua Unit SPPK Pejabat Pelajaran
Daerah Rompin, Mejor KRS Azmi bin ............. diiringi oleh Pen Peg
Tadbir TKRS Negeri Pahang Mejar KRS Mohd Yassin bin Abdul Majid
untuk menyampaikan Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan.
Dipersilakan Tuan.

Berikut adalah penyampaian Sijil Penghargaan kepada para Jurulatih


KRS Negeri Dijemput wakil Jurulatih KRS Negeri, Kapten KRS Rosikin
bin Saidon

Seterusnya penyampaian Sijil Penyertaan kepada peserta-peserta


kursus. Mendahului senarai penerima sijil,
Tuan...........................................................
Dan mengakhiri senarai penerima sijil,
Tuan..................................................... Rujuk senarai nama
peserta kursus.
Begitulah tamatnya majlis penyampaian Sijil Penyertaan kepada
peserta-peserta Kursus Istiadat & Protokol TKRS Peringkat Negeri Sekiranya ada
Pahang tahun 2007ini. pertandingan dan
hadiah.
Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha
Ketua Unit SPPK Pejabat Pelajaran Daerah Rompin, Mejor KRS Azmi bin
............. di atas kesudian menyampaikan sijil-sijil itu tadi.

8 Ucapan Perasmian Seterusnya majlis dengan segala sukacita dan hormatnya


Penutup oleh Yang mempersilakan Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet
Hormat Pengarah KRS Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad bin Abu
Negeri Pahang, Dato’ Bakar untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan
Ahmad Azmey bin Majlis Perasmian Penutup Kursus Istiadat dan Protokol TKRS Peringkat
Haji Abu Talib. Negeri Pahang bagi Tahun 2007
Dipersilakan.

(Ucapan Perasmian Penutup)

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia


Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel
Amir Mohammad bin Abu Bakar atas ucapan beliau itu tadi.

Dengan itu, sempurnalah Majlis Perasmian Penutup Kursus Istiadat &


Protokol TKRS Peringkat Negeri Pahang Tahun 2007 pada hari ini.

9 Penyampaian Sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Yang Berusaha Ketua


Cenderahati. Jurulatih TKRS Negri Pahang, Mejar KRS Mohd Yassin bin Abd Majid
untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Penolong
Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel Amir
Mohammad bin Abu Bakar

Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia


Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel
Amir Mohammad bin Abu Bakar dan Yang Berusaha Ketua Jurulatih
TKRS Negeri Pahang, Mejar KRS Mohd Yassin bin Abd Majid.

10 Pelaporan dan Yang Berbahagia Tuan, tuan-tuan, puan-puan dan peserta kursus
Menerima Tabik sekelian,
Hormat. Dengan penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah majlis ini
dan Kursus Istiadat & Protokol TKRS Peringkat Negeri Pahang Tahun
2007 ini.
Pengacara ambil
(Ketua Kursus) semula selepas
• Dewan, dewan sedia. ucapan terima kasih
• Hormat, hormat kehadapan hormat. daripada Ketua
• Lapor minta kebenaran menjalankan tugas yang lain. Kursus.
• Terima kasih Dato’.

11 Para jemputan Majlis dengan segala takzimnya menjemput Yang Berbahagia


bergerak keluar Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel
dewan. Amir Mohammad bin Abu Bakar diiringi oleh Yang Berusaha Ketua
12 Jurulatih TKRS Negeri Pahang, Mejar KRS Mohd Yassin bin Abd Majid,
Peserta kursus para pegawai Jabatan Pelajaran Negeri, para Jurulatih KRS Negeri dan
bergerak keluar semua peserta kursus untuk menikmati jamuan tengahari.
dewan.
13 Dipersilakan dengan segala hormatnya.

Jamuan.

14 Bersurai. Dengan ini, berakhirlah aturcara majlis pada hari ini.

Akhir kata dari kami, bagi pihak warga kerja dan semua yang terlibat
bagi mengurus dan menjayakan majlis ini, kami memohon ribuan
kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan.
Sesungguhnya, segala yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan
segala kesilapan itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. Sekian.

Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi


wabarakatuh.

Fail Mej KRS Ropizalhazri/Pegawai Istiadat Negeri Pahang