Anda di halaman 1dari 7

MODUL

TEKS PENGACARA MAJLIS (DEWAN)


MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KURSUS ISTIADAT & PROTOKOL
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
PERINGKAT NEGERI PAHANG TAHUN 2007

TARIKH : 14 SEPTEMBER 2007

MASA : 10.30 PAGI

TEMPAT : SERAI DI LANJUT GOLF & RESORT ROMPIN


ATURCARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP
KURSUS KADET REMAJA SEKOLAH/TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT NEGERI PAHANG TAHUN 200___.

BIL MASA PERKARA

1  Peserta kursus duduk dalam barisan.


 Ketibaan para jemputan.
 Ketibaan Tetamu Kehormat.

2  Ketibaan Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang,
Left. Konel Amir Mohammad bin Abu Bakar

3  Nyanyian Lagu Negaraku, Dirgahayu Tuanku dan Kadet Remaja Sekolah.

4  Menerima Tabik Hormat dan Pelaporan.

5  Alu-aluan Pengacara Majlis.

6  Bacaan Doa

7  Penyampaian Sijil Penghargaan, Sijil Penyertaan/Watikah Perlantikan dan Hadiah.

8  Ucapan Aluan oleh ........................................................................................... , merangkap


Pengelola Kursus Kadet Remaja Sekolah/Tunas Kadet Remaja Sekolah Peringkat Negeri Pahang
Tahun 200........, ................................................................ .

9  Ucapan Perasmian Penutup oleh Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah
Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad bin Abu Bakar

10  Penyampaian Cenderahati.

11  Pelaporan dan Menerima Tabik Hormat.

12  Para jemputan bergerak keluar dewan.


 Peserta kursus bergerak keluar dewan.

13  Jamuan.

14  Bersurai.
TEKS PENGACARA MAJLIS (DEWAN)
MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KURSUS KADET REMAJA SEKOLAH/
TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
PERINGKAT NEGERI PAHANG TAHUN 200__

BIL ATURCARA SKRIP PENGACARA CATATAN

1 Peserta kursus duduk Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera. Pengacara diminta
dalam barisan. Perhatian kepada semua peserta kursus Majlis Perasmian Penutup Kursus untuk memaklumkan
Kadet Remaja Sekolah/Tunas Kadet Remaja Sekolah Peringkat Negeri Pahang kepada semua peserta
Ketibaan para jemputan. Tahun 200....... kursus agar bersedia
untuk upacara
Ketibaan Tetamu Tuan-tuan dan puan-puan diminta bersedia dengan ketibaan Yang Hormat penutupan dan
Kehormat. Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang sebentar sahaja lagi. Diminta menutup telefon bimbit
agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menutup telefon bimbit masing-masing masing-masing.
agar tidak mengganggu kelancaran majlis kita pada hari ini. Terima kasih di atas
kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan.

2 Ketibaan Yang Hormat Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Ketua Unit SPPK Pejabat Pelajaran
Pengarah Kadet Remaja Daerah Rompin, Mejor KRS Azmi bin .............
Sekolah Negeri Pahang,
Dato’ Ahmad Azmey bin (Ketua Kursus)
Haji Abu Talib.  Dewan, dewan sedia.

3 Nyanyian Lagu Nyanyian lagu Negaraku, Dirgahayu Tuanku dan Kadet Remaja Sekolah.
Negaraku, Dirgahayu
Tuanku dan Kadet (Ketua Kursus)
Remaja Sekolah.  Negaraku, sedia, mula.
 Dirgahayu Tuanku, sedia, mula.
 Kadet Remaja Sekolah, sedia, mula.
BIL ATURCARA SKRIP PENGACARA CATATAN

4 Menerima Tabik Hormat (Ketua Kursus) Ketua Kursus lapor


dan Pelaporan.  Lapor kekuatan di pentas utama. kepada Pengarah dan
 Duduk kembali kembali
 Dewan, duduk senang. ketempat asal. Beri
arahan untuk duduk
senang.

5 Alu-aluan Pengacara Bismillahirrahmanirrahim.


Majlis. Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh.

Yang Berusaha Ketua Unit SPPK Pejabat Pelajaran Daerah Rompin, Mejor KRS
Azmi bin .............

Yang Berusaha Penyelia Kanan KRS Negeri Pahang,


Mejar KRS Hashim bin Abdul Rahim

Yang Berusaha Penolong Pegawai Tadbir TKRS Negeri Pahang,


Mejar KRS Mohd Yassin bin Abdul Majid

Jurulatih-jurulatih KRS Negeri

dan seterusnya peserta-peserta kursus sekalian.

Tuan-tuan, puan-puan serta peserta kursus sekelian, bagi memberkati majlis kita
pada hari ini, dijemput Mejar KRS Zamri bin Salleh untuk memimpin bacaan doa.
Dipersilakan.

6 Bacaan Doa (Ketua Kursus)


 Dewan, duduk sedia.
 Up.
(Bacaan doa)
 Down.
 Dewan, duduk senang.

Majlis merakamkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi.

Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah


perkenan dan izinNya, kita dapat berkumpul bagi menjayakan Majlis Perasmian
Penutup Kursus Istiadat & Protokol Tunas Kadet Remaja Sekolah Peringkat
Negeri Pahang Tahun 2007

7 Penyampaian Untuk makluman Tuan, kursus ini telah berlangsung selama 3 hari bermula dari
Sijil Penghargaan, 12 sehingga 14 Nov 2007.Sepanjang tempoh berkursus, peserta-peserta kursus
Sijil Penyertaan/Watikah telah didedahkan dengan sebahagian daripada perlembagaan, kurikulum,
Perlantikan dan Hadiah. tatacara pemakaian dan pengurusan TKRS di setiap peringkat; termasuklah
latihan kawat terima sijil

Hadirin-hadirat yang dikasihi,

Majlis seterusnya adalah penyampaian Sijil Penghargaan dan Sijil Penyertaan


kepada peserta-peserta.

Untuk itu, majlis dengan segala takzimnya menjemput dan mempersilakan


Yang Berusaha Ketua Unit SPPK Pejabat Pelajaran Daerah Rompin, Mejor KRS
Azmi bin ............. diiringi oleh Pen Peg Tadbir TKRS Negeri Pahang Mejar KRS
Mohd Yassin bin Abdul Majid untuk menyampaikan Sijil Penghargaan dan Sijil
Penyertaan. Dipersilakan Tuan.

Berikut adalah penyampaian Sijil Penghargaan kepada para Jurulatih KRS Negeri
Dijemput wakil Jurulatih KRS Negeri, Kapten KRS Rosikin bin Saidon

Seterusnya penyampaian Sijil Penyertaan kepada peserta-peserta kursus.


Mendahului senarai penerima sijil, Tuan...........................................................
Dan mengakhiri senarai penerima sijil, Tuan.....................................................

Begitulah tamatnya majlis penyampaian Sijil Penyertaan kepada peserta-peserta Rujuk senarai nama
Kursus Istiadat & Protokol TKRS Peringkat Negeri Pahang tahun 2007ini. peserta kursus.

Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Ketua Sekiranya ada
Unit SPPK Pejabat Pelajaran Daerah Rompin, Mejor KRS Azmi bin ............. di pertandingan dan
atas kesudian menyampaikan sijil-sijil itu tadi. hadiah.

8 Ucapan Perasmian Seterusnya majlis dengan segala sukacita dan hormatnya mempersilakan
Penutup oleh Yang Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang,
Hormat Pengarah KRS Left. Konel Amir Mohammad bin Abu Bakar untuk menyampaikan ucapan dan
Negeri Pahang, Dato’ seterusnya menyempurnakan Majlis Perasmian Penutup Kursus Istiadat dan
Ahmad Azmey bin Haji Protokol TKRS Peringkat Negeri Pahang bagi Tahun 2007
Abu Talib. Dipersilakan.

(Ucapan Perasmian Penutup)

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Penolong


Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad
bin Abu Bakar atas ucapan beliau itu tadi.

Dengan itu, sempurnalah Majlis Perasmian Penutup Kursus Istiadat & Protokol
TKRS Peringkat Negeri Pahang Tahun 2007 pada hari ini.

9 Penyampaian Sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Yang Berusaha Ketua Jurulatih TKRS
Cenderahati. Negri Pahang, Mejar KRS Mohd Yassin bin Abd Majid untuk menyampaikan
cenderahati kepada Yang Berbahagia Penolong Pengarah Kadet Remaja Sekolah
Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad bin Abu Bakar

Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Penolong


Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad
bin Abu Bakar dan Yang Berusaha Ketua Jurulatih TKRS Negeri Pahang, Mejar
KRS Mohd Yassin bin Abd Majid.

10 Pelaporan dan Menerima Yang Berbahagia Tuan, tuan-tuan, puan-puan dan peserta kursus sekelian,
Tabik Hormat. Dengan penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah majlis ini dan
Kursus Istiadat & Protokol TKRS Peringkat Negeri Pahang Tahun 2007 ini.

(Ketua Kursus)
 Dewan, dewan sedia. Pengacara ambil
 Hormat, hormat kehadapan hormat. semula selepas ucapan
 Lapor minta kebenaran menjalankan tugas yang lain. terima kasih daripada
 Terima kasih Dato’. Ketua Kursus.

11 Para jemputan bergerak Majlis dengan segala takzimnya menjemput Yang Berbahagia Penolong
keluar dewan. Pengarah Kadet Remaja Sekolah Negeri Pahang, Left. Konel Amir Mohammad
bin Abu Bakar diiringi oleh Yang Berusaha Ketua Jurulatih TKRS Negeri Pahang,
12 Peserta kursus bergerak Mejar KRS Mohd Yassin bin Abd Majid, para pegawai Jabatan Pelajaran Negeri,
keluar dewan. para Jurulatih KRS Negeri dan semua peserta kursus untuk menikmati jamuan
tengahari.

13 Jamuan. Dipersilakan dengan segala hormatnya.

14 Bersurai. Dengan ini, berakhirlah aturcara majlis pada hari ini.

Akhir kata dari kami, bagi pihak warga kerja dan semua yang terlibat bagi
mengurus dan menjayakan majlis ini, kami memohon ribuan kemaafan sekiranya
terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan. Sesungguhnya, segala yang baik
itu datangnya dari Allah S.W.T dan segala kesilapan itu datangnya dari
kelemahan kami sendiri. Sekian.

Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fail Mej KRS Ropizalhazri/Pegawai Istiadat Negeri Pahang

Anda mungkin juga menyukai