Anda di halaman 1dari 2

Anda berada di

tenaga.

zon

penjimatan

Sila patuhi peraturan yang telah


ditetapkan.
You are in the energy conservation
area.

Please follow the rules provided.