Anda di halaman 1dari 25

PROPEN UPSR 2010

1.0 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA


KECEMERLANGAN UPSR 2010

PENGERUSI
TN. HJ. NOR KHALIM B. A. BAKAR
(Guru Besar)

N. PENGERUSI
EN. M. ZAKI B. A. GHANI
(GPK Pentadbiran)

SETIAUSAHA
PN. SITI NOOR ANEEIS BT.
HASHIM

AJK 1 AJK 2
EN. M. ZAKI B. A. GHANI EN. NASRI B. ISMAIL
(GPK HEM) (GPK Kokurikulum)

AJK 3 AJK 4
EN. ANUAR B. SAARI PN. SITI NOOR ANEEIS BT.
(Guru Cemerlang) HASHIM

AJK 5 AJK 6
PN. NORAINI BT. BAKAR EN. MOHD FAIZIE B. SHUIB

AJK 7 AJK 7
PN .SARIDAH BT.HARUN PN. CHE NORIANA BT. BAKAR
(S/U Peperiksaan - UPSR) (Pemulihan)

1
PROPEN UPSR 2010

2.0 JAWATANKUASA BERTINDAK PROGRAM PENINGKATAN


KECEMERLANGAN UPSR 2010

BIL NAMA GURU TUGASAN


1. Tn. Hj. Nor Khalim b. Abu  Perjumpaan Murid Dengan Guru Besar
Bakar  Pemantauan
 Jejak Gemilang
2. En. Mohd Zaki b. Abd Ghani  Kelas Tambahan Berfokus
 Projek Anak Angkat
 Ujian Bulanan/Percubaan UPSR
3. Pn. Siti Noor Aneeis bt.  Setiausaha PROPEN UPSR
Hashim  Kelas Bimbingan Hujung Minggu
 Buku-Buku Ulangkaji/Soalan-Soalan
UPSR
4. Us. Ahmad Lotfi b. Ahmad  Program Motivasi Pelajar
 Bacaan Yassin Dan Solat Hajat
5. En. Nasri b. Ismail  Program Selepas UPSR
 LASITOBA
6. En. Anuar b. Saari  Projek JSPG/Klinik Matematik
 Klinik UPSR
 Majlis Penyerahan Ilmu
7. Pn. Siti Noor Aneeis bt.  Perjumpaan Waris
Hashim  Program 15 minit (pagi)
8. En. Ahmad Lotfi b. Ahmad  Kelas Bimbingan UPSR
 Seminar Jaya Waris
9. Pn. Che Noriana bt. Bakar  Program Pemulihan/Bimbingan

10. Us. Saridah bt. Harun  Taklimat Peperiksaan UPSR


 Maklumat UPSR/Sepanduk/Poster

2
PROPEN UPSR 2010

3.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM PENINGKATAN


KECEMERLANGAN UPSR (PROPEN UPSR) 2010

3.1 MATLAMAT

Cadangan Program Peningkatan Kecemerlangan UPSR (PROPEN UPSR)


2010 bertujuan meningkatkan kualiti kelulusan murid bagi setiap mata pelajaran.
Melalui program ini adalah diharapkan agar akan berlaku peningkatan dari segi
bilangan murid yang mendapat 5A. Selain itu, peratus keseluruhan juga akan
dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan tahun 2009.

3.2 OBJEKTIF

Adalah diharapkan agar:

3.2.1 prestasi bagi setiap mata pelajaran, peratusan keseluruhan dan bilangan
5A akan meningkat.
3.2.2 pencapaian dalam setiap mata pelajaran akan meningkat sama ada dari
segi kuantiti mahupun kualiti.
3.2.3 bilangan pelajar yang memperolehi gred D dan E akan berkurangan
hingga menjadi 0.
3.2.4 penguasaan mata pelajaran Bahasa Inggeris di kalangan murid-murid
akan lebih mantap lagi.
3.2.5 SKTTB akan dapat mengekalkan rekod sebagai sekolah terbaik dalam
pencapaian UPSR di peringkat Kawasan Pendidikan Kuala Perlis dan
berada dalam sepuluh sekolah terbaik di negeri Perlis.

3
PROPEN UPSR 2010

4.0 PERMASALAHAN/ISU

4.1 Peratus Keseluruhan Belum Mencapai Tahap Maksimum


4.1.1 Masih terdapat sebilangan kecil murid yang berprestasi rendah dalam
setiap mata pelajaran.
4.1.2 Kesediaan murid untuk belajar dengan bersungguh-sungguh belum
mencapai tahap memuaskan.
4.1.3 Penerimaan pelajaran di kalangan murid tidak sekata dan merata
kerana minat murid terhadap mata pelajaran tidak menyeluruh.

4.2. Peratusan Kecemerlangan 5A Masih Pada Tahap Minimum


4.2.1 Kelulusan cemerlang murid dalam setiap subjek tidak sama telah
menyebabkan bilangan murid yang mendapat 5A adalah kecil.
4.2.2 Latar belakang sosio-ekonomi murid berbeza di mana sebahagian
besar murid-murid datang dari keluarga miskin dan tahap
akademik ibu bapa yang rendah.
4.2.3 Terdapat murid yang memberi fokus kepada pelajaran yang mudah
sahaja.
4.2.4 Murid kurang mendapat galakkan atau motivasi daripada ibu bapa,
hanya bergantung kepada usaha dan galakkan daripada pihak
sekolah semata-mata.

4.3 Penguasaan Bahasa Inggeris Masih Lemah


4.3.1 Pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris masih
lemah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain.
4.3.2 Sikap murid yang agak dingin terhadap mata pelajaran Bahasa
Inggeris dan tidak mahu bertutur atau membaca bahan-bahan dalam
Bahasa Inggeris.
4.3.3 Tiada dorongan dan galakkan daripada ibu bapa kerana rata-rata ibu
bapa mempunyai taraf akademik yang rendah.

4
PROPEN UPSR 2010

4.4 Masih Ada Murid Belum Menguasai Kemahiran 3M Dengan Baik


4.4.1 Justeru masih ada murid yang belum menguasai 3M dengan baik
akan menjejaskan prestasi setiap mata pelajaran dan pencapaian
keseluruhan sekolah.
4.4.2 Murid-murid yang masih belum menguasai kemahiran 3M dengan
baik ini menunjukkan sikap tidak berminat untuk belajar dan sering
kali tidak menyiapkan tugasan yang diberikan.

ISU
DICARI DAN
DIATASI…

5
PROPEN UPSR 2010

5.0 SWOT ANALISIS


Mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman SKTTB secara
menyeluruh.

5.1 Strength(Kekuatan)
5.1.1 Mempunyai enrolmen murid yang sedikit iaitu seramai 144 orang.
5.1.2 Sebahagian besar guru-guru adalah komited dan rajin.
5.1.3 ‘Teamwork’ yang mantap dapat diwujudkan.
5.1.4 Wujud hubungan yang harmoni di antara pentadbir dengan staff.
5.1.5 Disiplin murid yang terkawal.
5.1.6 Kadar tuna ansara berada pada tahap minimum.
5.1.7 Komuniti setempat yang mesra.
5.1.8 Persekitaran sekolah yang kondusif dan menarik.
5.1.9 Lokasi yang sesuai sebagai tempat belajar.
5.1.10 Kemudahan prasarana yang disediakan hampir mencapai tahap
mencukupi.

5.2 Weaknesses (Kelemahan)


5.2.1 Laluan ke sekolah agak berbahaya menjadi halangan kepada guru
yang ingin bertugas di sekolah ini.
5.2.2 Lokasinya agak jauh dari jalan utama.
5.2.3 Sebahagian besar murid berprestasi sederhana dan kurang mendapat
motivasi.
5.2.4 Bilangan guru yang sedikit tetapi mempunyai tanggung jawab yang
banyak – sebahagian besar guru bukan guru “specialist” tetapi
guru “generalist”.
5.2.5 Masih terdapat blok-blok bangunan lama yang perlu digantikan dan
terdapat kekurangan bilik-bilik khas.
5.2.6 Taraf hidup penduduk sekitar berada pada tahap yang sederhana
atau miskin – purata pendapatan di bawah RM500.00.
5.2.7 Tidak semua murid yang mampu menghadiri kelas tuisyen.

6
PROPEN UPSR 2010

Sebahagian besar murid hanya bergantung kepada P & P guru di


sekolah.

5.3 Opportunity (Peluang)


5.3.1 Hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan JPNPs.
5.3.2 Hubungan pihak sekolah dengan PIBG dan komuniti setempat
adalah mesra.
5.3.3 Berpotensi untuk memperolehi kecemerlangan dalam akademik
kerana enrolmen murid yang kecil.
5.3.4 Peluang murid-murid untuk mewakili sekolah dalam pelbagai
aktiviti adalah cerah.
5.3.5 Terdapat beberapa orang guru yang berjaya menyambung pelajaran
ke IPTA sama ada secara sepenuh masa atau pendidikan jarak jauh
– “Enrichment Job and Enlargement Job”.
5.3.6 Penempatan Guru Cemerlang Matematik dapat membantu
menyelesaikan kelemahan prestasi dalam mata pelajaran Matematik.
5.3.7 Terdapat sebilangan guru yang berpotensi untuk dinaikkan pangkat.

5.4 Threats (Ancaman)


5.4.1 Guru-guru, kaki tangan sekolah dan murid-murid terpaksa melalui
jalan MADA yang sempit, berbengkang-bengkok, tidak sempurna
dan agak berbahaya – di kiri kanan jalan ada sungai.
5.4.2 Keadaan jalan yang tidak sempurna dan tidak selamat menyebabkan
ibu bapa tidak berminat untuk menghantar anak-anak mereka belajar
di sekolah ini.
5.4.3 Malah dengan keadaan yang tidak sempurna dan tidak selamat ini
menyebabkan pegawai-pegawai JPN dan pelawat-pelawat lain
kurang berminat untuk berkunjung ke sekolah ini.
5.4.4 Tidak sesuai untuk melaksanakan aktiviti di sebelah malam.
5.4.5 Persaingan akademik yang sengit dengan sekolah-sekolah yang
berdekatan.

7
PROPEN UPSR 2010

6.0 PRGRAM PROPEN UPSR 2010

Matlamat
Berusaha meningkatkan keputusan cemerlang UPSR 2010 ini melebihi
pencapaian pada tahun 2009. Kecemerlangan UPSR 2009 lulus 80.6% serta GPS
2.04 menjadi “benchmark”.
Justeru, usaha-usaha ke arah pencapaian yang lebih cemerlang akan
dilaksanakan melalui pelbagai program yang telah diatur sama ada dalam jangka
masa pendek mahupun jangka masa panjang.

Program Peningkatan Kecemerlangan UPSR


6.1 Kelas Tambahan Berfokus
6.1.1 Matlamat/Objektif
a) Membimbing murid yang lemah ke arah penumpuan sepenuhnya
kepada semua mata pelajaran teras.
b) Memberi penekanan jitu kepada murid yang boleh memperolehi
kecemerlangan 5A.
c) memudahkan guru memberi bahan edaran yang bersesuaian dengan
aras kebolehan murid.
d) Memupuk budaya belajar melalui rakan sebaya dan berdaya saing
di antara satu sama lain.

6.1.2 Kumpulan Sasaran


a) Semua murid Tahun 6 Pintar seramai 21 orang.

6.1.3 Penglibatan
a) Guru Tahun 6 Pintar bagi mata pelajaran teras.

6.1.4 Indikator/Instrumen
a) Soalan-soalan UPSR tahun-tahun sebelumnya.
b) Soalan-soalan ulangkaji.

8
PROPEN UPSR 2010

c) Soalan-soalan dari media elektronik (internet)

6.1.5 Tarikh/Tempat/Masa Pelaksanaan


a) Januari hingga Ogos (Isnin, Selasa,Rabu dan Khamis).
b) Bilik Darjah dan Makmal Komputer.
c) Jam 1.40 hingga 3.10 petang

6.1.6 Strategi Pelaksanaan


a) Dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan selama 1 jam 30 minit
bagi setiap subjek teras (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik
dan Sains).
- Isnin (Bahasa Inggeris)
- Selasa (Bahasa Melayu)
- Rabu (Matematik)
- Khamis (Sains)
b) Murid-murid diagihkan kepada dua kumpulan iaitu Kumpulan
Cemerlang dan Kumpulan Galus.
c) Kumpulan Cemerlang akan diberi soalan yang menjurus kepada
soalan-soalan berbentuk UPSR manakala Kumpulan Galus akan diberi
soalan yang berbentuk kemahiran asas.
c) Lembaran kerja, buku-buku ulangkaji dan soalan-soalan latih-tubi
akan digunakan semasa P & P tersebut.

6.1.7 Indikator/Instrumen
a) Jadual Kelas Tambahan Berfokus.
b) Soalan-Soalan Ulangkaji (Buku/Soalan).
c) Jadual Kedatangan Kelas Tambahan Berfokus dan Jadual
Kedatangan guru.

9
PROPEN UPSR 2010

6.2 Program Bimbingan Bahasa Inggeris


6.2.1 Matlamat/Objektif
a) Membimbing murid yang sederhana dan cemerlang ke arah
penumpuan sepenuhnya kepada mata pelajaran Bahasa Inggeris.
b) Memberi penumpuan kepada bahagian yang kurang dikuasai oleh
murid dengan soalan-soalan yang pelbagai aras.
c) Menggunakan khidmat Guru Cemerlang supaya dapat membantu
memperbaiki kelemahan setiap murid.
a) memberikan latih-tubi berdasarkan soalan-soalan UPSR agar murid
akan memperolehi pencapaian A dalam mata pelajaran Bahasa
Inggeris.

6.2.2 Kumpulan Sasaran


a) Pelajar Tahun 6 Pintar yang sederhana dan cemerlang seramai
10 orang.

6.2.3 Penglibatan
a) Guru Cemerlang Bahasa Inggeris.
b) Guru Bahasa Inggeris Tahun 6 Pintar

6.2.4 Tarikh/Tempat/Masa Pelaksana


a) Februari hingga Ogos (Sabtu – dua minggu sekali).
b) Bilik Tahun 6 Pintar
c) Jam 3.30 hingga 5.30 petang (2 jam)

6.2.5 Strategi Pelaksanaan


a) Murid dipilih berdasarkan Peperiksaan Akhir Tahun 2006 (Tahun 5).
b) Murid-murid yang terpilih akan didedahkan sepenuh setiap aspek
yang perlu dikuasai oleh mereka.
c) Soalan-soalan latih tubi pelbagai aras dan bentuk akan diberikan
kepada murid-murid.

10
PROPEN UPSR 2010

d) Penumpuan diberikan kepada kedua-dua kertas iaitu Bahasa


Inggeris (Kertas 1) dan Bahasa Inggeris (Kertas 2).
a) Murid-murid dikenakan bayaran sebanyak RM3.00 (satu sesi) untuk
dibayar kepada guru yang mengajar supaya mereka lebih
perihatin dan bertanggungjawab untuk menghadiri kelas ini.

6.2.6 Indikator/Instrumen
a) Jadual Kelas Bimbingan Bahasa Inggeris.
b) Soalan-Soalan Ulangkaji (Buku/Soalan).
c) Jadual Kedatangan Kelas Bimbingan Bahasa Inggeris.

6.3 Program Latu Bahasa Melayu Penulisan


6.3.1 Matlamat/Objektif
a) Melakukan latih-tubi secara berterusan dalam bahagian penulisan
supaya murid-murid dapat menghasilkan sebuah karangan yang
terbaik.
b) Memantapkan lagi kemahiran menulis dan membaca di kalangan
murid-murid terutama murid-murid galus.
c) Menggerakkan minda ke arah cetusan idea yang berkualiti dalam
menghasilkan sebuah karangan.
a) Meningkatkan keputusan cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu (penulisan) dalam UPSR.

6.3.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan


a) Semua murid Tahun 6 Pintar
b) Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu

6.3.3 Tarikh/Tempat/Masa Pelaksanaan


a) Januari hingga Ogos (Isnin hingga Khamis)
b) Bilik darjah atau tempat-tempat yang sesuai
c) Masa – mengikut kesesuaian guru-guru pembimbing

11
PROPEN UPSR 2010

6.3.4Strategi Pelaksanaan
a) murid-murid dibahagi kepada 4 kumpulan kecil yang diketuai oleh
seorang ketua kumpulan.
b) Kumpulan-kumpulan ini akan dibimbing oleh seorang guru Bahasa
Melayu sebagai guru pembimbing.
a) Guru-guru pembimbing akan diberi bahan-bahan untuk digunakan
dalam program ini yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran
Bahasa Melayu Tahun 6.
d) Murid-murid dikehendaki menyalin semula karangan yang
disediakan/diberikan oleh guru pembimbing.
e) Murid-murid dikehendaki membaca dan menghafal karangan
tersebut.
a) Guru-guru pembimbing akan dibantu oleh guru mata pelajaran Bahasa
Melayu Tahun 6 untuk menetap target atau jumlah karangan kepada
murid mengikut pencapaian mereka.

6.3.5 Indikator/Instrumen
a) Buku latihan
b) Contoh-contoh karangan

6.4 Klinik UPSR – Teknik Menjawab Soalan


6.4.1 Matlamat/Objektif
a) Memberi peluang kepada murid untuk mempelajari teknik menjawab
soalan UPSR dengan betul.
b) Mendedahkan kepada murid tentang topik-topik yang sering keluar
dalam peperiksaan UPSR.
c) Merangsang semangat belajar yang tinggi dan sentiasa bersikap
positif dalam pembelajaran.
d) Menjana perubahan sikap dalam mengurus emosi dan meningkatkan
sahsiah diri.

12
PROPEN UPSR 2010

e) berharap akan berlaku peningkatan sama ada dari segi bilangan 5A


mahupun peningkatan dalam pencapaian peratus keseluruhan
sekolah.

6.4.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan


a) Semua murid Tahun 6 Pintar
b) Semua guru mata pelajaran teras
c) Guru-guru Cemerlang bagi subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,
Matematik dan Sains dari sekolah lain.
d) PIBG SKTTB

6.4.3 Tarikh /Tempat/Masa Pelaksanaan


a) Feb dan June, 2010
b) SKTTB/luar sekolah
c) Jumaat hingga Sabtu (dalaman)/Jumaat hingga Ahad (luar)

6.4.4 Strategi Pelaksanaan


a) Membuat kertas cadangan dan menyusun program.
b) Menjemput penceramah-penceramah luar yang terdiri daripada
Guru-guru Cemerlang bagi setiap mata pelajaran UPSR.
c) Guru Kaunselor turut dijemput untuk menjayakan program ini.
d) Lokasi yang sesuai akan ditentukan sama ada di kawasan sekolah
atau di luar kawasan sekolah.
e) Sijil penyertaan akan diberikan kepada murid pada majlis penutup.
f) Penilaian dan rumusan akandilakukan pada akhir sesi program.

6.4.5 Indikator/Instrumen
a) Bahan-bahan disediakan oleh penceramah
b) Peralatan berkaitan dengan P & P
c) Jadual Kehadiran Murid/Guru

13
PROPEN UPSR 2010

d) Buku program/Sijil penyertaan/BBM

6.5 Program 30 Minit Bersama Guru


6.5.1 Matlamat/Objektif
a) membantu murid memperbaiki pencapaian dalam subjek Bahasa
Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.
b) Memberi peluang kepada murid untuk menjawab soalan secara
berjadual dan terancang.
c) memberi keyakinan kepada murid bahawa lebih banyak soalan
yang di jawab lebih baik pencapaian mereka.
d) Menanam minat untuk belajar di kalangan murid-murid Tahun 6 Pintar.
e) Menggalakkan murid-murid agar banyak membuat latihan ulangkaji
sama ada di sekolah atau di rumah.

6.5.2 Kumpulan Sasaran/penglibatan


a) Semua murid Tahun 6 Pintar
b) Semua guru mata pelajaran teras (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris,
Matematik dan Sains).

6.5.3 Tarikh /Tempat/Masa Pelaksanaan


a) Jun hingga Ogos
b) Bilik Darjah
c) 7.30 pagi hingga 7.45 pagi

6.5.4 Strategi Pelaksanaan


a) Murid-murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang diwakili
oleh seorang ketua kumpulan.
b) Setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai aras kebolehan murid.

14
PROPEN UPSR 2010

c) Guru-guru mata pelajaran akan menjadi fasilitor dan beberapa orang


guru pembantu akan dipilih (mengikut subjek).
d) Soalan-soalan latih-tubi disediakan oleh guru-guru mata pelajaran.
Guru-guru dipertanggungjawab sepenuhnya ke atas kejayaan program
ini.
e) Jadual pelaksanaan adalah seperti berikut:
i) Bahasa Melayu (Isnin)
ii) Bahasa Inggeris (Selasa)
iii) Matematik (Rabu)
iv) Sains (Khamis)
a) Jumlah yang disediakan bersesuai dengan masa iaitu selama 15
minit (menjawab dan menyemak).

6.6 Kelas Intensif


6.6.1 Matlamat/Objektif

a) Memberi peluang pada murid dan guru untuk memberi penumpuan


yang sepenuhnya terhadap mata pelajaran UPSR.
b) Melatih tubi pelajar menjawab soalan-soalan UPSR.
c) Meningkatkan prestasi UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

6.6.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan

a) Semua murid Tahun 6 Pintar

b) Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu, B.Inggeris, Matematik


dan Sains.

6.6.3 Tarikh/Tempat/Masa Pelaksanaan

a) Waktu persekolahan biasa

b) Jadual waktu dianjalkan

c) Bulan Jun, Julai dan Ogos

15
PROPEN UPSR 2010

6.6.4Strategi Pelaksanaan

a) Jadual waktu disusun semula dan dianjalkan.

b) Fokus kepada mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, B.Inggeris,


Matematik dan Sains

c) Sebarang perbincangan latih-tubi, ujian demi ujian dilaksanakan


semaksima yang mungkin.

a) Guru dapat membuat tindak-susul dan ramalan sejauh mana


pencapaian dan keberkesanan di kalangan murid.

6.6.5 Instrumen/Indikator

a) Jadual waktu anjal

b) Bahan rujukan dan soalan-soalan ulangkaji.

6.7 Motivasi Menjana Potensi Diri Fasa 1 dan 2

6.7.1 Matlamat/Objektif

a) Meningkatkan rasa kesedaran dan tanggungjawab terhadap


keluarga.

b) Memberi keyakinan diri dan menyedarkan murid bahawa mereka


boleh mencapai kejayaan.

c) Melahirkan insan yang beriltizam dan berdaya saing.

d) Menghargai bahawa masa itu sangat berharga.

6.7.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan

a) Semua murid Tahun 5 Jaya dan 6 Pintar

b) Guru-guru

c) Penceramah jemputan

16
PROPEN UPSR 2010

6.7.3 Tarikh /Tempat/Masa Pelaksanaan

a) Feb dan Julai

6.7.4 Strategi Pelaksanaan

a) Merangka kursus dan menyusun program

b) Memilih lokasi yang sesuai

c) Mengkaji keperluan kursus oleh murid.

d) Pemantauan dan kawal selia oleh DBP.

e) Sijil penyertaan diberi kepada semua murid yang terlibat.

f) Sijil penghargaan diberi kepada semua guru yang terlibat.

g) Penilaian dan rumusan kursus.

6.7.5 Instrumen/Indikator

a) Jadual kursus

b) Nota kursus

c) Sijil penghargaan dan sijil penyertaan

6.8 Perjumpaan Waris Murid

6.8.1 Matlamat/Objektif

a) Memupuk jalinan mesra di antara warga Sekolah Kebangsaan Titi


Tok Bandar dengan para waris melalui sesi perjumpaan yang
dilakukan dari semasa ke semasa.

b) Menjadikan sekolah sebagai institusi masyarakat.

17
PROPEN UPSR 2010

c) Memupuk ‘sense of belonging’ (Sekolah Anakku Sekolahku Juga).

d) Memberi peluang kepada para waris bersemuka dengan para guru


dan berdialog tentang pendidikan anak-anak mereka.

e) Menimbulkan rasa bertanggungjawab di kalangan ibu bapa kepada


anak-anak mereka.

f) Memberikan informasi pendidikan terkini sekolah kepada waris.

6.8.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan

a) Semua waris murid SKTTB

6.8.3 Tarikh /Tempat/Masa Pelaksanaan

a) Feb dan Mei

6.8.4 Strategi Pelaksanaan

a) Memberikan garis panduan perjumpaan kepada guru kelas yang


terlibat.

b) Menetapkan tarikh pertemuan waris dengan pihak sekolah mengikut


takwin.

c) Mengedarkan surat jemputan kepada para waris seminggu sebelum


perjumpaan diadakan.

d) Guru kelas memberikan laporan penuh tentang perjalanan kelas


kepada para waris dalam perjumpaan tersebut.

a) Guru Besar dan guru-guru mata pelajaran akan membentangkan


laporan pencapaian dan informasi terkini kepada para waris.

6.8.5 Instrument/Indikator

a) Analisis keputusan peperiksaan terkini

18
PROPEN UPSR 2010

6.9 Program Kerohanian dan Penghayatan Nilai-Nilai Islam

6.9.1 Matlamat/Objektif

a) Membentuk murid supaya memiliki sahsiah terpuji dan menjadi


insan yang mulia.

b) Melatih murid agar sentiasa melihat Islam adalah cara hidup.

c) Menjadi sekolah salah sebuah tempat untuk memupuk nilai-nilai


murni.

d) Memantapkan penguasaan ayat-ayat al-Quran (ayat-ayat lazim)


dan doa-doa harian.

6.9.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan

a) Guru-guru Pendidikan Islam

b) Semua murid (Tahun 1 – 6)

6.9.3 Tarikh/TempatMasa Pelaksanaan

a) Januari – November 2010

b) Tempat Perhimpunan Mingguan

c) Setiap hari Jumaat (7.30 – 7.45 pagi)

6.9.4 Strategi Pelaksanaan

a) Pukul 7.25 pagi loceng akan dibunyikan.

b) Murid-murid dikehendaki berada di tapak perhimpunan.

c) Guru Pendidikan Islam akan memberi info berkaitan dengan Islam.

d) Guru Pendidikan Islam membimbing pelajar-pelajar membaca ayat-


ayat lazim secara bertajwid/doa-doa harian.

e) Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Islam

19
PROPEN UPSR 2010

6.9.5 Instrumen/Indikator

a) Naskhah Juz Amma

b) Lembaran Doa

6.10 Program Cergas Minda @ LASITOBA

6.10.1 Matlamat/Objektif

a) Berusaha melahirkan warga sekolah yang cergas dan sihat.

b) Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan

c) Menanam minat cintakan alam sekitar.

d) Berusaha memperkembangkan potensi diri pelajar merangkumi


aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

e) Mempromosikan laluan Sungai Seriab sebagai trek jogging.

6.10.2 Kumpulan Sasaran/Penglibatan

a) Semua murid (Tahun 1 – 6)

b) Semua guru

6.10.3 Tarikh/Tempat/Masa Pelaksanaan

a) Sepanjang tahun (Sekali dalam tempoh sebulan)

b) Laluan Sungai Seriab

c) 7.40 pagi – 8.15 pagi

6.10.3 Strategi Pelaksanaan

a) Murid dikehendaki memakai pakaian sukan yang lengkap.

b) Murid dikehendaki berhimpun di tapak perhimpunan lama/medan


letak kereta pada jam 7.30 pagi

20
PROPEN UPSR 2010

c) Guru Bertugas mengarah murid-murid melakukan aktiviti


memanaskan badan.

d) Murid-murid dilepas berlari mengikut tahap dalam jarak yang


ditentukan.

e) Kawalan sepenuhnya akan dilakukan oleh semua guru di


sepanjang laluan.

f) Murid-murid dibenarkan berehat selama 5 minit selepas


menamatkan larian.

6.10.3 Instrumen/Indikator

a) Trek larian – Sepanjang Sungai Seriab.

21
PROPEN UPSR 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN TITI TOK BANDAR


KANGAR, PERLIS.

PELAN TINDAKAN PROPEN UPSR 2010


BULAN BIL PERKARA TINDAKAN

JANUARI 1 Mesyuarat J/K PROPEN UPSR Kali Ke-1 S/U PROPEN


2 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6
3 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
4 Program Nilam. Guru BM/BI
5 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar

FEBRUARI 1 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6


2 Perjumpaan Waris Pelajar Tahun 6. Che Noraini
3 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
4 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
5 Program Nilam. Guru BM/BI
6 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
7 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar

MAC 1 Mesyuarat J/K PROPEN UPSR Kali Ke-2. S/U PROPEN


2 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6
3 Ujian Tahun 6 Kali Ke-1. SUP
4 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
5 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
6 Program Nilam. Guru BM/BI
7 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
8 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar
9 Bengkel Hujung Minggu – BM/Sains Guru BM/Sains
10 Motivasi Pelajar 1 GPK HEM

APRIL 1 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6


2 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
3 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
4 Program Nilam. Guru BM/BI
5 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
6 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar
7 Bengkel Hujung Minggu – BM/Sains Guru BM/Sains
8 Bimbingan Pelajaran UPSR GPK 1

22
PROPEN UPSR 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN TITI TOK BANDAR


KANGAR, PERLIS.

PELAN TINDAKAN PROPEN UPSR 2010


BULAN BIL PERKARA TINDAKAN

MEI 1 Mesyuarat PROPEN UPSR Kali Ke-3 S/U PROPEN


2 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6
3 Ujian Tahun 6 Kali Ke-2. SUP
4 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
5 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
6 Program Nilam. Guru BM/BI
7 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
8 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar
9 Bengkel Hujung Minggu – BM/Sains Guru BM/Sains
10 Kelas Bimbingan Cuti Persekolahan Guru Thn. 6

JUN 1 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6


2 Ujian Tahun 6 Kali Ke-3 SUP
3 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
4 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
5 Program Nilam. Guru BM/BI
6 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
7 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar
8 Bengkel Hujung Minggu – BM/Sains Guru BM/Sains
9 Kelas Bimbingan Cuti Persekolahan Guru Thn. 6
10 Program Jejak Gemilang Guru Besar
11 Projek Anak Angkat GPK 1

JULAI 1 Mesyuarat PROPEN UPSR Kali Ke-4. S/U PROPEN


2 Perjumpaan Waris. Che Noraini
3 Ujian Percubaan UPSR SUP
4 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6
5 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
6 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
7 Program Nilam. Guru BM/BI
8 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
9 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar
10 Bengkel Hujung Minggu – BM/Sains Guru BM/Sains
11 Motivasi Pelajar 2 GPK HEM
12 Klinik UPSR (Anjuran DBP) GPK 1
13 Projek Anak Angkat GPK 1

23
PROPEN UPSR 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN TITI TOK BANDAR


KANGAR, PERLIS.

PELAN TINDAKAN PROPEN UPSR 2010


BULAN BIL PERKARA TINDAKAN

OGOS 1 Perjumpaan Bulanan Pelajar Bersama Guru. Guru Thn. 6


2 Ujian Pra-UPSR SUP
3 Kelas Bimbingan (Kelas Tambahan). GPK 1
4 Kelas Bimbingan B.Inggeris. GPK 1
5 Program Nilam. Guru BM/BI
6 Program TEMUSUA Matematik. Guru Mate
7 Guru Besar Bersama Pelajar. Guru Besar
8 Bengkel Hujung Minggu – BM/Sains Guru BM/Sains
9 Kelas Bimbingan Cuti Persekolahan Guru Thn 6
10 Projek Anak Angkat GPK 1
11 Majlis Bacaan Yassin Guru PI
12 Majlis Penyerahan Ilmu Guru Thn. 6
13 Taklimat UPSR SUP

SEPTEMBER 1 PEPERIKSAAN UPSR SUP

OKTOBER 1 Program Selepas UPSR Unit HEM/


Unit Kokurikulum
NOVEMBER 1 Program Selepas UPSR Unit HEM/
Unit Kokurikulum
2 Majlis Graduasi Unit Kurikulum
3 Jamuan Perpisahan Guru Tahun 6

“Murid Tekad, Guru Maufakat,


Usaha Berkat, Kejayaan Terpahat”

24
PROPEN UPSR 2010

25