Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA

MAJLIS PELANCARAN DAN PENYERAHAN MENTOR MENTEE


SK ALOR GAJAH 1
1.0

PENDAHULUAN
Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia
yang
berilmu
pengetahuan,
berketerampilan
,
berakhlak
mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program
mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid
melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat .
Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan
psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih
sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan,
menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing
menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara.
Bagi merealisasikan hasrat tersebut, maka Unit Bimbingan & Kaunseling
SK Alor Gajah 1 merancang bagi mewujudkan Program Mentor Mentee agar
hubungan yang erat dapat dijalinkan antara guru dan murid secara tidak
langsung dapat meningkatkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin
murid.

2.0
KONSEP
Membangun Sahsiah Diri Murid Melalui Budaya Amalan Penyayang.
3.0
RASIONAL
3.1 Setiap murid

mempunyai

kebolehan

membangun

potensi

diri

bagi

meningkatkan pencapaian
sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor.
3.2Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi
tuntutan remaja yang
sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, panduan dan
perhatian bagi
membolehkan mereka menikmati kehidupan dengan lebih optimis dan
menyeronokkan.
4.0
OBJEKTIF
Melalui program ini, murid diharapkan dapat;
4.1Murid-murid akan mendapat bimbingan,dorongan, nasihat dan panduan
daripada individu lain.
4.2Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama
lain.
4.3Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan
dan sentuhan dari
mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka
4.4 Murid-murid dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap tingkah laku
dan

kecemerlangan dalam pencapaian akademik mereka.

5.0

PELAKSANAAN
5.1

Program dilaksanakan kepada semua murid SK Alor Gajah 1

5.2

Melaksanakan

program mentor mentee sebagai

aktiviti

sekolah

mengikut kesesuaian
masa seperti selepas waktu persekolahan.
5.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun.
perjumpaan adalah sekurang-kurangnya 10 hingga 15

Jangka masa

minit dan dan

sekurang-kurang 1 kali dalam sebulan.


5.3 Laporan perjumpaan Mentor Mentee perlu direkodkan ke dalam Fail
Dokumen yang diberi kepada setiap Mentor setiap kali perjumpaan.
6.0

STRATEGI PELAKSANAAN
6.1
Program Mentor Mentee 2015 dilaksanakan di antara guru-guru
(Mentor) dengan murid-murid Tahun 6 (Mentee).
6.2

Dianjurkan dan dikendalikan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling

bersama barisan
pentadbir dan guru-guru SK Alor Gajah 1.
6.3

Perjumpaan

Mentor

Mentee

dalam

bentuk

temu

bual,

nasihat,

perbincangan,
bimbingan dan tunjuk ajar.
6.4Progam dilaksanakan selama 9 bulan mulai bulan Januari sehingga September.
Sepanjang tempoh tersebut, Mentor Mentee akan mengadakan
beberapa kali
perjumpaan. Walaubagaimanapun mentee boleh berjumpa mentor
pada bila-bila masa
jika ingin berbincang mengikut kesesuaian.
6.5Terdapat modul dibekalkan kepada setiap Mentor sebagai panduan dan boleh
digunakan semasa perjumpaan.
6.6

Pengagihan mentee.

a. Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas.


b. Seorang mentor mempunyai sekurang-kurangnya dua orang mentee.

6.7

Tugas Mentor
a.

Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas.

b.

Melaksanakan aktiviti mengikut modul yang telah disediakan atau


mengikut kesesuaian.

c.

Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee.

d.

Membantu mentee yang memerlukan perhatian.

e.

Mengambil kehadiran mentee dan mengisi borang pertemuan


mentor mentee.

7.0
SASARAN
Murid Tahun 6 SK Alor Gajah 1 seramai 105 orang

8.0 JAWATANKUASA PROGRAM MENTOR MENTEE


Penasihat

: Pn. Hjh. Normah bt. Ismail - Guru Besar.

Pengerusi

: Pn. Shamsinah bt. Jamil - GPK Hal Ehwal Murid.

Timbalan Pengerusi

: Pn. Norhayati bt. Mamat - GPK Pentadbiran.

Naib Pengerusi

: En. Shaharom b. Othman - GPK Ko Kurikulum

Setiausaha

: En. Mohd Azmi b. Abdul Wahid - Guru Bimbingan &

Kaunseling
Pe. Setiausaha
AJK

: Pn. Norpidah bt. Idris


: Pn. Norizawati bt. Abd Majid
Pn. Norhayati bt. Abdollah
Pn. Siti Suhaila bt Ahmad
En. Mohd Reduan b. Md. Noh
Pn. Farizan bt. Sulaiman
En. Manohar A/L Sadanandan
Pn. Ruzimah bt. Abd Karim

JAWATANKUASA KERJA MAJLIS PELANCARAN MENTOR MENTEE DAN GURU


PENYAYANG
PENGACARA MAJLIS

BACAAN DOA

En. Mohd Azmi bin Mastuki

Tn. Hj. Rosli bin Hashim

SUSUNAN / KAWALAN MURID

BROSUR

Ustaz Azman b. Che Harun

Pn.

Nur

Nadia

binti

Ibrahim
Pn. Azmira bt. Md Said
Pn. Jamaeyah bt Mahat

FOTOGRAFI

Pn. Norpidah bt. Idris

En. Muhammad Redzuan

bin Noh
Pn. Siti Zainon bt Salleh
Pn. Hjh. Shariah bt. Ismail
SIARAYA

LAPORAN/DOKUMENTASI

En. Zahari bin Mat Ali

En. Mohd Azmi bin Abdul

Wahid
WAKIL IKRAR MENTOR

PENYERAHAN

FAIL

MENTOR MENTEE
Pn. Fatimah binti Kana

Pn. Norhayati bt. Abdollah

TENTATIF PROGRAM PELANCARAN PROGRAM MENTOR MENTEE DAN GURU


PENYAYANG
Tarikh
Hari
Masa

: 26 Januari 2015
: Isnin
: 7.30 pagi

7.30 pagi

- Semua murid dan guru berkumpul di Dataran Perhimpunan


- Ucapan Aluan Pengacara Majlis
- Nyanyian Lagu Patriotik
- Bacaan doa
- Ikrar Murid
- Ucapan Perasmian oleh Pn. Hjh. Normah bt. Ismail, Guru Besar

SK Alor Gajah 1

- Penyerahan Wakil Mentee dan Fail Mentor Mentee kepada


kepada Wakil
Mentor oleh Guru Besar SK Alor Gajah 1
- Lafaz Ikrar oleh wakil Mentor dan Wakil Mentee
- Bersurai

10.0 RANCANGAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE


PROGRAM
Majlis Pelancaran dan Penyerahan

TARIKH / BULAN
26 Januari 2015

Mentor Mentee
Program Bersama Mentor Mentee

Minggu

Program Restui Daku

bermula Februari
September 2015

Keempat

setiap

bulan

11. ANGGARAN PERBELANJAAN


Bil
1

Perkara
Fail ( Fail Laporan)
JUMLAH

Kuantiti

Harga

40

(Seunit)
RM 1.20

Jumlah
RM 48.00
RM 48.00

12.0 PENUTUP
Program ini adalah merupakan salah satu program yang perlu
dilaksanakan di sekolah di bawah Program Guru Penyayang, Kementerian
Pelajaran Malaysia. Sehubungan dengan itu, program ini dipantau dan diselia
oleh Pegawai di Jabatan Pelajaran Melaka dan Pejabat Pelajaran Alor Gajah.
Semoga dengan terlaksananya Program Mentor Mentee dan Guru
Penyayang Tahun 2015 ini, akan dapat membantu meningkatkan perkembangan

potensi dan sahsiah diri murid-murid sebagai generasi yang cemerlang dalam
pelbagai aspek.
Dalam menghasilkan sesuatu kejayaan program yang dijalankan,
kerjasama antara guru-guru selaku mentor amat penting. Bekerja dalam satu
pasukan, melaksana amanah yang diberikan dan menjalankan aktiviti yang
dirancang merupakan kunci kepada kejayaan program ini.

Disediakan oleh :

(MOHD AZMI BIN ABDUL WAHID)


JAMIL)
Setiausaha Program Mentor Mentee,
Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1.
Alor Gajah 1.

Disahkan oleh :

(NORMAH BINTI ISMAIL)


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1.

Disemak oleh :

(SHAMSINAH BT.
GPK Hal Ehwal Murid,
Sekolah Kebangsaan

Anda mungkin juga menyukai