Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN BRUMAS

Peti Surat 60966,


91019 Tawau, Sabah
Email : sk_brumas@yahoo.com

PELAN TINDAKAN JANGKA PENDEK 2011


Bil
1

Perkara
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat
Akses

Jadual Penggunaan Pusat Akses

Taklimat Penggunaan Pusat Akses

Penyelenggaraan Komputer

Kursus Membina Brochure

Bulan

Sasaran

Tindakan

Februari,

Guru

Penyelaras

Februari

Guru dan Murid

Penyelaras

Februari / Mac

Guru dan AJK

Penyelaras

Februari

10 buah

Juruteknik

Oktober

komputer

Ogos

Murid

Penyelaras

Sepanjang
Tahun

Pusat Akses

Penyelaras /

September

Publisher
6

Kebersihan dan Keceriaan

AJK

Laporan dan analisa penggunaan

Oktober

Laporan
penggunaan

Penyelaras

Kursus Membina Presentation

September

Guru dan Murid

Penyelaras

Power Point
9

Membina Data dan Keterangan


Sekolah - Dokumentasi

Ogos

Sekolah

Penyelaras

10

Mentadbir dan mengendalikan


peralatan Pusat Akses

Februari

Pusat Akses

Penyelaras /

Oktober

Juruteknik

SEKOLAH KEBANGSAAN BRUMAS


Peti Surat 60966,
91019 Tawau, Sabah
Email : sk_brumas@yahoo.com

PELAN TINDAKAN JANGKA PANJANG


Pelan Tindakan Jangka Panjang dalam masa lima tahun

Program

2011

Sasaran

2012

Sasaran

2013

Sasaran

Literasi
Pelajar

20%
menguasai
ICT asas

Literasi
Pelajar

40%
menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Pelajar

60%
menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Guru

20%
menguasai
ICT asas

Literasi
Guru

40%
menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Guru

60%
menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Staff Sokongan

20%
menguasai
ICT asas

Literasi
Staff
Sokongan

40%
menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Staff
Sokongan

60%
menguasai
kemahiran ICT

Peningkatan
ICT dalam
P&P

Kursus
Dalaman

20%
menggunakan
ICT dalam
P&P

Kursus
Dalaman

40%
menggunakan
ICT dalam
P&P

Kursus
Dalaman

60%
menggunakan
ICT dalam P&P

Peningkatan
Penggunaan
ICT dalam
Pengurusan

Kursus untuk
staff sokongan
tentang
pengurusan

20% staf
menggunakan
ICT dalam
pengurusan

Kursus
untuk staff
sokongan
tentang
pengurusan

40% staf
menggunakan
ICT dalam
pengurusan

Kursus
untuk staff
sokongan
tentang
pengurusan

60% staf
menggunakan
ICT dalam
pengurusan

Peningkatan
Infrastruktur
ICT

Penyeleng
garaan
komputer

2 kali setahun
bagi semua
komputer

Penyeleng
garaan
komputer

2 kali setahun
bagi semua
komputer

Penyeleng
garaan
komputer

2 kali setahun
bagi semua
komputer

Peningkatan
Kemahiran
ICT

SEKOLAH KEBANGSAAN BRUMAS


Peti Surat 60966,
91019 Tawau, Sabah
Email : sk_brumas@yahoo.com

PELAN TINDAKAN JANGKA PANJANG

Program

2014

Sasaran

2015

Sasaran

Literasi
Pelajar

80% menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Pelajar

100% menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Guru

80% menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Guru

100% menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Staff Sokongan

80% menguasai
kemahiran ICT

Literasi
Staff Sokongan

100% menguasai
kemahiran ICT

Peningkatan ICT
dalam P&P

Kursus
Dalaman

80%
menggunakan
ICT dalam P&P

Kursus Dalaman

100% menggunakan
ICT dalam P&P

Peningkatan
Penggunaan ICT
dalam
Pengurusan

Kursus untuk staff


sokongan tentang
pengurusan

80% staf
menggunakan
ICT dalam
pengurusan

Kursus untuk
staff sokongan
tentang
pengurusan

100% staf
menggunakan ICT
dalam pengurusan

Peningkatan
Infrastruktur ICT

Penyelenggaraan
komputer

2 kali setahun
bagi semua
komputer

Penyelenggaraan
komputer

2 kali setahun bagi


semua komputer

Peningkatan
Kemahiran ICT

Anda mungkin juga menyukai