Anda di halaman 1dari 8

TAJUK :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (HANTARAN ATAS KEPALA)


KURSUS:
BOLA KERANJANG (QSI3181)
PENSYARAH:
EN. TAN KOK HUI
NAMA PELAJAR :

1
2
3
4
5
6

ABDUL AZIZ MUHAIMIN B. JAMALUSSAID

D20112056419

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

Matapelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tunjang

: Kemahiran

Tajuk

: Permainan bola keranjang

Subtajuk

: Hantaran atas kepala

Tarikh

: 19 / 11 / 2013

Masa

: 5.00 petang 5.30 petang (30 minit)

Tingkatan

: 1

Bilangan Murid

: 28 orang

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

Psikomotor
Kognitif

Afektif

:
:
:
:

Menghantar bola menggunakan hantaran atas kepala tepat ke arah rakan dalam jarak 6 meter.
Menyatakan 3 langkah melakukan hantaran atas kepala dengan betul.
Menyatakan tujuan dan kelebihan hantaran atas kepala dengan betul.
Menunjukkan rasa ceria dan seronok semasa melakukan aktiviti.

Pengalaman sedia ada

: Murid pernah melihat orang bermain bola keranjang.

Penerapan nilai

: Keyakinan, bekerjasama, tolong-menolong, semangat berpasukan, hormat-menghormati dan


patuh arahan.

KBKK

: Membanding-beza, menghubungkait, mengenalpasti dan menganalisis.

Kesepaduan

: -

i) Pendidikan moral nilai-nilai murni.


ii) Pendidikan kesihatan aspek keselamatan.
iii) Matematik kiraan mata/markah dan anggaran jarak.
Penggabungjalinan

: Masa tindak balas tempoh masa minimum yang diambil untuk bergerak atau bertindak terhadap rangsangan.
: Koordinasi keharmonian antara tangan, kaki dan mata.

Peralatan

:
i)
ii)

1 wisel.
10 kon

iii)

10 bola keranjang.

BAHAGIAN/
MASA
Set induksi
(10 minit)

CATATAN/
AKTIVITI
1. Pengenalan tajuk

FOKUS PEMBELAJARAN

Hantaran atas kepala sesuai untuk hantaran


tinggi dan jauh

Memanaskan badan.

ORGANISASI

ALATAN

guru
murid

Murid-murid perlu mengejar antara satu


sama lain untuk memanaskan badan.

skital


2. Senaman regangan
badan.

kaki.

Cari pasangan masing-masing.


Secara berhadapan, cuba sentuh lutut

rakan.
Pada masa yang sama, elak lutut dari

disentuh oleh rakan.


Kira berapa banyak kamu boleh menyentuh

3. Permainan sentuh
lutut.

Mulakan regangan daripada kepala hingga

lutut rakan kamu.

Nilai:

Kerjasama.
Tolong-menolong.
Patuh arahan.
Hormat-

menghormati.
Keyakinan.

Alatan:

Gerak Kerja Kelas


(10 Minit)

4 skital.

Aktiviti 1
1. Hantaran bola atas
kepala tanpa bola.

1. Kedudukan badan dalam keadaan bersedia.


2. Buka kaki seluas bahu.
3. Bayangkan anda memegang sebiji bola.
4. Temukan ibu jari tangan kanan dan tangan kiri.

5. Tapak tangan menghala ke hadapan.


6. Angkat tangan ke atas kepala.
7. Tarik tangan ke belakang dan tolak ke depan.
8. Kaki dominan di bawa ke depan.Ikut lajak.

Nilai:

Aktiviti 2
1. Hantaran bola atas
kepala berpasangan.
(3 meter)

menghormati.
1. Beratur dalam kumpulan masing-masing.
2. Aplikasikan pergerakan hantaran bola atas
3m

kepala tadi dengan menggunakan bola.


3. Apabila wisel ditiup, hantar bola kepada rakan
yang berada di hadapan.
4. Kemudian beratur di belakang barisan.
5. Tambah jarak jika sudah boleh menguasai

Alatan:

kemahiran.

Gerak Kerja

Aktiviti stesen.

Kumpulan

Kerjasama.
Tolong-menolong.
Patuh arahan.
Yakin.
Hormat-

4 skital.
4 bola keranjang.

1. Setiap kumpulan akan berada di setiap stesen.


2. Apabila wisel ditiup, aktiviti di setiap stesen

guru

akan dimulakan.

(10 Minit)

Stesen 1: hantaran
atas kepala.
(6 meter)

murid

1. Secara berkumpulan, ulang perlakuan

skital

menghantar bola dengan menggunakan


hantaran atas kepala seperti yang dipelajari
dengan jarak 6 meter.
2. Apabila wisel ditiup, berhenti dan tukar stesen.

Nilai:

Kerjasama.

1. Secara berkumpulan, ulang perlakuan

Stesen 2: hantaran
atas kepala
berhalangan

menghantar bola dengan menggunakan


hantaran atas kepala kepada rakan.
2. Seorang ahli kumpulan perlu berdiri di hadapan

Tolong-menolong.
Patuh arahan.
Keyakinan.
Hormatmenghormati.

murid yang akan melakukan hantaran dengan


Alatan:
cuba menghadang daripada bola dihantar.

4 skital.
10 bola keranjang.

1. Secara berkumpulan, murid perlu membawa

Stesen 3 & 4 :

bola (dribiling) hingga ke garisan tengah dan

memawa bola

menghantar bola atas kepala kepada rakan.

(dribiling) dan
menghantar bola
Permainan kecil
(5 Minit)

atas kepala.
Permainan monyet-

1. Bahagikan kepada 2 kumpulan.

monyet.

2. Lantik seorang ketua dan buat undian.


3. Kumpulan kalah akan menjadi monyet.
4. Kumpulan menang sebagai tauke-tauke dan
akan membuat bulatan.
5. 3 biji bola sebagai pisang akan diberikan
kepada tauke-tauke.
6. Tauke-tauke akan menghantar bola ke rakan
yang lain.
7. Monyet-monyet akan cuba menangkap atau
menyambut pisang tersebut.
8. Kira berapa banyak pisang yang boleh diambil

guru
murid
skital

oleh monyet-monyet.
9. Hantaran yang dibenarkan adalah hantaran
atas kepala sahaja.
10. Hentikan permainan apabila wisel ditiup dan
tukar kedudukan kumpulan.
11.

Nilai:

Kerjasama.
Tolong-menolong.
Patuh arahan.
Semangat

berpasukan.
Hormat-

Kumpulan yang paling banyak menyambut


pisang akan dikira sebagai pemenang.

menghormati.
Alatan:

Penutup
(5 Minit)
Menyejukkan
Badan

1. Regangan dinamik.

4 skital.
3 bola keranjang.

1. Secara rawak, lari anak dalam kawasan yang


telah ditetapkan.
2. Apabila wisel ditiup, berhenti dan lakukan
regangan badan mengikut ketua.
Kepala : dongak, tunduk, pandang ke kiri
kemudian ke kanan dalam kiraan 6. Kembali
berlari anak apabila wisel ditiup.

Pinggang : meleding ke kiri kemudian ke


kanan dalam kiraan 6. Kembali berlari anak
apabila wisel ditiup.

guru
murid
skital

Kaki : angkat kaki kanan dan tahan dalam


kiraan 6 kemudian balas ke kaki kiri.

Nilai:

Kembali berlari anak apabila wisel ditiup.

3. Tarik nafas dan hembus.


Ulang sebanyak 3 kali.

Kerjasama.
Patuh arahan.
Hormatmenghormati.

2. Rumusan,
peneguhan dan
rumusan.
3. Mengembalikan
peralatan ke stor
sukan.

Alatan :

4 skital.