Anda di halaman 1dari 1

TAHUN 4A

MASA : 12:15-1:15
Menulis

TEMA: Kenali Warisan Bangsa


TAJUK : Beca
S.K 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
S.P 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

OBJEKTIF

1.

Membina dan menulis karangan jenis autobiografi berdasarkan tajuk yang diberikan
dengan betul.

AKTIVITI
KURIKULUM
Ilmu :Sains dan
teknologi.
Nilai : patriotisme
EMK: kretiviti inovasi
.
KB :menjana idea
Bahan :
PENILAIAN
REFLEKSI

1) Murid menunjukkan contoh barangan usang yang perlu ditambahbaik agak boleh
digunapkai semula. Kaitkan dengan pnp.
2) Murid membaca teks dengan intonasi dan sebutan yang betul dan memahami isi
dengan baik.
3) Ramalkan / imaginasikan diri sebagai sebuah beca yang perlu ditambahbaik untuk
digunakan pada masa akan datang
4) Murid menulis dan membina karangan berdasarkan isi yang dibincangkan.
5) Murid menyalin ayat yang dibina dan menyatakan nilai dan pengajaran daripada
petikan dalam buku latihan masing-masing.

Barangan kitar semula.


Contoh karangan autobiografi.
murid pernah mempunyai pengalaman menaiki dan melihat beca.

Anda mungkin juga menyukai