Anda di halaman 1dari 14

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE

CLASA: a V-a
Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR
Prof : CLINCIU VIOLETA
Nr. Elevi evaluati: 29
Nr. Elevi absenti:2
ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA A V-A
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015
Prin intermediul testului initial aplicat clasei a V-a au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
-C1:- Identificarea componentelor hardware si software ale unui calculator personal;
-C2:- Definirea notiunilor de hardware si software;
- C3:- Identificarea dispozitivelor periferice
-C4:- Diferentierea modului de functionare a sistemului de operare si a dispozitivelor
hardware.
Testul contine doua categorii de itemi obiectivi-cu alegere duala si cu alegere multipla.In
urma aplicarii testului initial s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
- Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
2

5- 6.99
9

7- 8,99
14

-Media aritmetica generala a clasei: 7,30


Puncte slabe
-Elevii nu diferentiaza notiunile de hard si soft;
- Nu deosebesc rolul componentele hardware si software;
- Confunda programele( aplicatiile) cu sistemul de operare;
-Scris foarte urat,

9- 10
4

Puncte forte
-Majoritatea elevilor poseda cunostinte de baza privind structura unui calculator personal;
- Nivelul clasei este unul mediu cu o medie generala pe clasa de 7,30,doar doi elevi au optinut
note sub 5( 4.25).
Masuri de ameliorare
- Demers didactic centrat pe elev;
-Dezvoltarea limbajului specific disciplinei T.I.C prin: sarcini de elaborare a unor
referate,proiecte originale cu continut stiintific si tehnic;
-Evitarea testelor care contin doar itemi obiectivi-cu alegere duala si multipla;
-Munca diferentiata in laborator in functie de nivelul si stilurile diferite de invatare ale elevilor;
-Antrenarea elevilor in activitati pratice prin sarcini de lucru independente si de grup atat in
laborator cat si pentru acasa;
-Prezentarea notiunilor teoretice utilizand un limbaj adecvat varstei si nivelului clasei.

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE


CLASA: a VI-a
Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR
Prof : CLINCIU VIOLETA
Nr. Elevi evaluati: 17
Nr. Elevi absenti:2
ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA A VI-A
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015
Prin intermediul testului initial aplicat clasei a VI-a au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
-C1:- Definirea componetelor hardware si software;
-C2:- Reamintirea tipurilor de dispozitive periferice;
-C3:- Aplicarea cunosintelor privind rolul progrmelor de aplicatii
-C4:-Cunoasterea aspectelor legale privind produsele software
Testul contine trei categorii de itemi: itemi cu raspuns scurt,itemi cu alegere multipla si itemi de
asociere.
In urma aplicarii testului s-au constatat urmatoarele:
Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
4

5- 6.99
9

7- 8,99
3

9- 10
1

Media generala a clasei:-6.02


Puncte slabe:
-Majoritatea elevilor nu au cunostinte de baza privind structura calculatorului;
-Un numar de 4 elevi nu au reusit sa obtina note peste 5;
-Majoritatea elevilor confunda notiunile de hardwar cu cele de software;
- Nu au cunostinte privind rolul programelor de aplicatii;
- Nu stiu care sunt dispozitivele periferice;

-Nu inteleg termenii de specialitate.


Puncte forte:
- Manifesta o atitudine deschisa si interes pentru disciplina;
- Poseda cunostinte privind principalele componente ale unui calculator personal.

Masuri de ameliorare:
-Demers didactic centrat pe elev;
-Munca diferentiata in clasa si in laborator in functie de nivelul si stilurile de invatare ale
elevilor;
-Transferabilitatea cunostintelor prin utilizarea la ora a cunostintelor si competentelor dobandite
la alte discipline;
- Antrenarea elevilor in rezolvarea de proleme si fise de lucru cu grad mediu de dificultate si
recompensarea eforturilor facute de elevi in acest sens;
- Dezvoltarea creativitatii prin sarcini de munca individuala si de grup atat in laborator cat si
pentru acasa.
-Utilizarea unui limbaj specific adaptat varstei si nivelului clasei
- Utilizarea fiselor de lucru si a portofoliilor;
-Alocarea a cel putin 2 ore de recapitulare inaintea abordarii de noi continuturi.

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE

CLASA: a VIII-a
Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR
Prof : CLINCIU VIOLETA
Nr. Elevi evaluati: 28
Nr. Elevi absenti:1
ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA A VIII-A
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

Prin intermediul testului initial aplicat clasei a VIII-a au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
C1:- Identificarea componentelor unui calculator personal;
C 2:- Stabilirea legaturilor dintre programe de lucru si activitatea acestora de operare
C 3:-Recunoasterea tipurilor de retele de internet;
C4:- Utilizarea cunostintelor de lucru in Excel;
C 5:- Aplicarea operatiilor specifice comunicarii pe internet
Testul contine trei tipuri de itemi: item obiectivi de alegere multipla,itemi obiectivi de
corespondenta si itemi semiobiectivi cu raspuns scurt.
In urma aplicarii testului s-au constatat evidentiat urmatoarele aspecte:
Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
2

5- 6.99
3

7- 8,99
12

9- 10
11

Media generala a clasei:-8,22


Puncte slabe:
- -Un numar de 2 elevi nu au reusit sa obtina note peste 5;
- Nu recunosc principalele prescurtari ale retelelor de intenet si caractesisticile acestora;
-Nu au cunostintele necesare aplicarii operatiilor de comunicare prin posta electronica.
Puncte forte:

- Manifesta o atitudine deschisa si interes pentru disciplina;


- Nivelul de cunostinte al clasei este peste mediu,dovada fiind media generala de
8,22,majoritatea obtinand note peste 8.
- Majoritatea cunosc structura unui calculator,rolul componentelor si aplicatiilor de lucru.
Masuri de ameliorare:
-Demers didactic centrat pe elev;
-Transferabilitatea cunostintelor prin utilizarea la ora a cunostintelor si competentelor dobandite
la alte discipline;
- Antrenarea elevilor in rezolvarea de proleme si fise de lucru cu grad mediu de dificultate si
recompensarea eforturilor facute de elevi in acest sens;
- Dezvoltarea creativitatii prin sarcini de munca individuala si de grup,atat in laborator cat si
pentru acasa.
-Utilizarea unui limbaj specific adaptat varstei si nivelului mediu si ridicat al clasei;
- Utilizarea fiselor de lucru si a portofoliilor.

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE


CLASA: a IX-a A

Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR


Prof : CLINCIU VIOLETA
Nr. Elevi evaluati: 28
Nr. Elevi absenti:1
ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA a IX-a A
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

Prin intermediul testului initial aplicat clasei a IX-a A au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
C1:- Identificarea componentelor unui calculator personal si rolul acestora;
C 2:- Stabilirea legaturilor dintre programe de lucru si activitatea acestora(rolul lor);
C 3:-Recunoasterea tipurilor de retele de internet;
C4:- Utilizarea cunostintelor de lucru in aplicatia Paint.
C 5:- Aplicarea cunostintelor privind principalele comenzi utilizate in aplicatii de lucru.
Testul contine trei tipuri de itemi: item obiectivi cu alegere multipla,itemi obiectivi de tip
corespondenta si itemi semiobiectivi cu raspuns scurt.
In urma aplicarii testului s-au constatat evidentiat urmatoarele aspecte:
Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
0

5- 6.99
4

7- 8,99
16

Media generala a clasei:-8,17


Puncte slabe:
- Multi dintre elevi nu stiu rolul programelor de aplicatii
- Nu au cunostinte privind retelele de internet;
Puncte forte:
- Manifesta o atitudine deschisa si interes pentru disciplina;

9- 10
8

- Nivelul de cunostinte al clasei este peste mediu,dovada fiind media generala de


8,17,majoritatea obtinand note peste 8.
- Majoritatea cunosc structura unui calculator,rolul componentelor si aplicatiilor de lucru.
Masuri de ameliorare:
-Demers didactic centrat pe elev;
-Transferabilitatea cunostintelor prin utilizarea la ora a cunostintelor si competentelor dobandite
la alte discipline;
- Antrenarea elevilor in rezolvarea de proleme si fise de lucru cu grad mediu spre ridicat de
dificultate si recompensarea eforturilor facute de elevi in acest sens;
- Dezvoltarea creativitatii prin sarcini de munca individuala si de grup,atat in laborator cat si
pentru acasa.
-Utilizarea unui limbaj specific adaptat varstei si nivelului mediu si ridicat al clasei;
- Utilizarea fiselor de lucru si a portofoliilor.

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE


CLASA: a X-a C

Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR


Prof : CLINCIU VIOLETA
Nr. Elevi evaluati: 27
Nr. Elevi absenti:4
ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA a X-a C
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

Prin intermediul testului initial aplicat clasei a X-a C au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
C1:- Identificarea componentelor unui calculator personal si rolul acestora;
C 2:- Aplicarea cunostintelor privind unitatea de masura a informatiei;
C 3:-Utilizarea cunostintelor privind securizarea datelor si retelelor;
C4:- Clasificarea dispozitivelor periferice;
C 5:- Enumerarea serviciilor oferite de reteaua Internet
Testul contine trei tipuri de itemi: item obiectivi cu alegere multipla,itemi obiectivi de tip
corespondenta si itemi semiobiectivi cu raspuns scurt.
In urma aplicarii testului s-au constatat evidentiat urmatoarele aspecte:
Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
3

5- 6.99
2

7- 8,99
21

9- 10
1

Media generala a clasei:- 7,42


Puncte slabe:
- Nu cunosc clasificarea dispozitivelor periferice,confunda perifericele de intrare cu cele de
iesire;
- Multi elevi nu diferentiaza tipurile de memorie-interna si externa
- Nu au cunostinte legate de serviciile oferite de internet
Puncte forte:

- Manifesta o atitudine deschisa si interes pentru disciplina;


- Nivelul de cunostinte al clasei este peste mediu,dovada fiind media generala de
7,42,majoritatea obtinand note peste 7.
- Majoritatea cunosc structura unui calculator,rolul componentelor si aplicatiilor de lucru.
Masuri de ameliorare:
-Demers didactic centrat pe elev;
-Transferabilitatea cunostintelor prin utilizarea la ora a cunostintelor si competentelor dobandite
la alte discipline;
- Antrenarea elevilor in rezolvarea de proleme si fise de lucru cu grad mediu de dificultate si
recompensarea eforturilor facute de elevi in acest sens;
- Dezvoltarea creativitatii prin sarcini de munca individuala si de grup,atat in laborator cat si
pentru acasa.
-Utilizarea unui limbaj specific adaptat varstei si nivelului mediu al clasei;
- Utilizarea fiselor de lucru si a portofoliilor.

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE


CLASA: a X-a F
Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

Prof : CLINCIU VIOLETA


Nr. Elevi evaluati: 27
Nr. Elevi absenti:5
ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA a X-a F
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

Prin intermediul testului initial aplicat clasei a X-a F au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
C1:- Identificarea componentelor unui calculator personal si rolul acestora;
C 2:- Aplicarea cunostintelor privind unitatea de masura a informatiei;
C 3:-Utilizarea cunostintelor privind securizarea datelor si retelelor;
C4:- Clasificarea dispozitivelor periferice;
C 5:- Enumerarea serviciilor oferite de reteaua Internet
Testul contine trei tipuri de itemi: item obiectivi cu alegere multipla,itemi obiectivi de tip
corespondenta si itemi semiobiectivi cu raspuns scurt.
In urma aplicarii testului s-au constatat evidentiat urmatoarele aspecte:
Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
3

5- 6.99
9

7- 8,99
12

9- 10
3

Media generala a clasei:- 6,97


Puncte slabe:
- Nu cunosc clasificarea dispozitivelor periferice,confunda perifericele de intrare cu cele de
iesire;
- Multi elevi nu diferentiaza tipurile de memorie-interna si externa;
-Majoritatea elevilor nu au cunostinte legate de securizarea si protectia datelor ,si nici de motivul
updatarii antivirusului;
- Nu au cunostinte legate de serviciile oferite de internet
Puncte forte:

- Manifesta o atitudine deschisa si interes pentru disciplina;


- Nivelul de cunostinte al clasei este mediu,,dovada fiind media generala de 6.97, majoritatea
obtinand note intre 5-8,99.
- Majoritatea cunosc structura unui calculator,rolul componentelor si aplicatiilor de lucru.
Masuri de ameliorare:
-Demers didactic centrat pe elev;
-Transferabilitatea cunostintelor prin utilizarea la ora a cunostintelor si competentelor dobandite
la alte discipline;
- Antrenarea elevilor in rezolvarea de proleme si fise de lucru cu grad mediu de dificultate si
recompensarea eforturilor facute de elevi in acest sens;
- Dezvoltarea creativitatii prin sarcini de munca individuala si de grup,atat in laborator cat si
pentru acasa.
-Utilizarea unui limbaj specific adaptat varstei si nivelului mediu si al clasei;
- Utilizarea fiselor de lucru si a portofoliilor.

LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE


CLASA: a XI-a C
Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR
Prof : CLINCIU VIOLETA
Nr. Elevi evaluati: 5

Nr. Elevi absenti:11


ANALIZA TESTELOR INITIALE LA CLASA a XI-a C
APLICATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

Prin intermediul testului initial aplicat clasei a XI-a C au fost avute in vedere urmatoarele
competente:
C1:- Identificarea componentelor hard si soft ale unui calculator personal si rolul acestora;
C 2:- Aplicarea cunostintelor privind unitatea de masura a informatiei;
C3:- Utilizarea cunostintelor privind modul de lucru in programele de aplicatii EXCEL SI
ACCESS
C4:- Cunoasterea rolului componentelor necesare conectarii la internet
Testul contine trei tipuri de itemi: item obiectivi cu alegere multipla,itemi obiectivi cu
alegere duala si itemi semiobiectivi cu raspuns scurt.
In urma aplicarii testului s-au constatat evidentiat urmatoarele aspecte:
Rezultate obtinute:
Note
Nr.elevi

1- 4,99
0

5- 6.99
0

7- 8,99
5

9- 10
0

Media generala a clasei:- 7,18


Puncte slabe:
- Nu cunosc semnificatia termenului de ,,browser de web,,
-Confunda unitatile de masura a informatiei si nu fac diferenta intre bit si byte;
-Nivelul mediu al cunostintelor de operare in programele de aplicatii Excel si Access.
Puncte forte:
- Manifesta o atitudine deschisa si interes pentru disciplina;
- Nivelul de cunostinte al clasei este mediu,,dovada fiind media generala de 7.18.
Media poate fi considerata nereprezentativa,intrucat au existat un numar mai mare de
absenti,decat al elevilor care au sustinut testul.
Masuri de ameliorare:

-Demers didactic centrat pe elev;


-Transferabilitatea cunostintelor prin utilizarea la ora a cunostintelor si competentelor dobandite
la alte discipline;
- Antrenarea elevilor in rezolvarea de proleme si fise de lucru cu grad mediu de dificultate si
recompensarea eforturilor facute de elevi in acest sens;
- Dezvoltarea creativitatii prin sarcini de munca individuala si de grup,atat in laborator cat si
pentru acasa.
-Utilizarea unui limbaj specific adaptat varstei si nivelului mediu al clasei;
- Utilizarea fiselor de lucru si a portofoliilor.