Anda di halaman 1dari 6

ari berganti-ganti

TEKNIK HANTARAN BATON


Gaya popular menghantar baton ialah gaya selang-seli, iaitu baton ditukar di antara
tangan kanan dan tangan kiri oleh keempat-empat pelari dalam satu pasukan. Dua
cara menghantar baton ialah :

Hantaran atas

1. Pelari dengan baton menghayun baton ke bawah untuk memukul tapak tangan
penerima yang terbuka.
2. Penerima memegang hujung baton semasa menerimanya.

Hantaran bawah

1. Pelari dengan baton menghayun baton ke atas tangan penerima yang terbuka
dalam bentuk V yang dibentukkan dengan ibu jari dan jari telunjuk penerima.
2. Penerima memegang bahagian hujung baton yang berhampiran dengan tangan
pelari penghantar.
3. Penerima mengambil alih baton daripada pelari yang masuk.

Sumber rujukan :
http://pjpkipkb.forumphpbb3.com/viewtopic.php?f=52&t=171

TEKNIK MENERIMA BATON


Menerima dari atas

1. Pelari yang akan menerima akan berlari apabila pelari yang membawa baton
melepasi garisan zon penukaran .
2. Pelari yang membawa baton masuk zon penukaran zon melaungkan keluar
apabila hampir dengan penerima baton.
3. Sambil berlari, ketika melihat ke hadapan,penerima baton akan menghulurkan
sebelah tangan ke belakang dengan tapak tangannya terbuka (menadah) ke
atas dalam bentuk V yang dibentukkan dengan ibu jari dan jari telunjuk

penerima untuk menerima baton.Sentiasa luruskan tangan dan jangan cuba


mengoyang-goyangkannya.
4. Penghantar baton akan menghayun baton ke atas tangan penerima.
5. Penerima memegang bahagian hujung baton yang berhampiran dengan tangan
pelari penghantar.Tetapi pelari yang membawa baton jangan pula melepaskan baton
serta merta.
6. Pelari yang memberikan baton membiarkan baton ditarik daripada tangannya, dan
mengawal kelajuan sendiri.Penerima mengambil alih baton daripada pelari yang
masuk.
Menerima dari bawah

1. Pelari yang akan menerima akan berlari apabila pelari yang membawa baton
melepasi garisan zon penukaran .
2. Pelari yang membawa baton masuk zon penukaran zon melaungkan keluar
apabila hampir dengan penerima baton.
3. Sambil berlari, ketika melihat ke hadapan,penerima baton akan menghulurkan
sebelah tangan ke belakang dengan tapak tangannya terbuka (menadah) ke
bawah dalam bentuk V yang dibentukkan dengan ibu jari dan jari telunjuk
penerima untuk menerima baton.Sentiasa luruskan tangan dan jangan cuba
mengoyang-goyangkannya.
4. Penghantar baton akan menghayun baton dari bawah ke atas tangan penerima.
5. Penerima memegang bahagian hujung baton yang berhampiran dengan tangan
pelari penghantar.Tetapi pelari yang membawa baton jangan pula melepaskan baton
serta merta.
6. Pelari yang memberikan baton membiarkan baton ditarik daripada tangannya, dan
mengawal kelajuan sendiri.Penerima mengambil alih baton daripada pelari yang
masuk.

TEKNIK MENENTUKAN PELARI

Biasanya pemilihan pelari untuk acara ini dijalankan menerusi satu ujian khas yang dibuat oleh
sesuatu badan atau pihak yang bertanggungjawab ke atas pasukan itu. Mungkin bilangan pelari
yang menghadiri ujian itu ramai. Jika hal itu terjadi, acara saringan perlu diadakan bagi
mendapatkan peserta terbaik ke peringkat akhir.
Empat atau lima orang pelari terbaik akan dipilih berdasarkan kedudukan masing-masing untuk
membentuk satu pasukan pelari kelima sebagai simpanan.Walau bagaimanapun, ini buknlah
perkara utama yang harus dijadikan syarat. Ada kalanya terdapat pelari-pelari lain yang mampu
berlari dengan baik di selekoh walaupun tidak di garisan lurus. Jika demikian, terserlahlah
kepada budi bicara jawatankuasa pemilih untuk membuat pemilihan akhir. Secara amnya,
pemilihan dibuat dengan berasaskan kepada beberapa perkara seperti, mengikut keupayaan
pelari dalam peringkat tertentu. Ini kerana dalam acara lari berganti-ganti 4x100 meter ini, ada
pelari perlu berlari lebih jauh dan ada pula yang perlu berlari lebih dekat daripada pelari lain. Dan
ada pelari yang mampu berlari dengan baik pada lorong lurus dan ada yang mampu berlari
dengan baik pada selekoh.

Pelari pertama
Pelari pertama haruslah mempunyai permulaan yang baik sambil tangan memegang baton, dan
berkeupayaan berlari di selekoh. Selalunya pelari pertama adalah pelari kedua terbaik dalam
satu pasukan. Ketiga-tiga aspek ini penting kerana dibandingkan dengan pelari lain, pelari
pertama akan berlari lebih jauh bersama baton. Ia juga akan menjadi pendorong penting kepada
pasukan jika pelari pertama berkemampuan berlari dengan baik.
Pelari kedua
Pelari ini hendaklah berkeupayaan berlari dengan pantas pada garisan lurus. Dia juga mestlah
bijak daripada segi menerima dan menghantar baton. Selalunya, jika pelari pertama membawa
baton pada tangan kanan, pelari kedua hendaklah cuba menerima baton pada tanagan kiri.
Namun ini bukanlah satu syarat.

Pelari ketiga
Kriteria utama bagi pelari ketiga ialah kebolehan dabn berkemampuan berlari di selekoh dan
menerima baton menggunakan tangan kanan jika pelari kedua memberikannya menggunakan
tangan kiri, atau sebaliknya. Daripada segi keupayaan, biasanya pelari ketiga terpantas dalam
pasukan diletakkan sebagai pelari ketiga. Satu lagi aspek penting ialah keupayaannya berlari di
selekoh.
Pelari akhir
Pelari akhir biasanya merupakan pelari terpantas dalam satu-satu pasukan kerana pada
bahunyalah terletak keputusan yang bakal dicapai oleh seseubah keputusan yang bakal dicapai
oleh sesebuah pasukan lari berganti- ganti 4x100 meter. Pelari ini haruslah berkebolehan berlari
di garisan lurus. Walaupun daripada segi jarak larian sebenar, pelari terakhir ini adalah
terpendek, namun daripada segi kepantasan dan kelajuan, ia amat penting.

KEDUDUKAN PELARI UNTUK MENERIMA BATON


1. Pemilihan pelari dan penentuan kedudukan hendaklah dibuat terlebih dahulu, dan
tumpuan latihan hendaklah mengikut kedudukan ini.
2. Menentukan tangan yang akan memegang baton, sama ada tangan kiri atau tangan
kanan.
3. Menyediakan blok permulaan untuk pelari pertama dan menentukan zon pertukaran
baton bagi pelari kedua, ketiga dan keempat.
4. Menentukan lorong larian setelah undian dibuat.

1.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

SEMASA LARIAN
Aturan umum
Berlari mengikut lorong yang ditetapkan.
Membuat pertukaran baton dalam kawasan atau zon yang ditetapkan.
Membuat pertukaran yang bersih.
Mengekalkan baton dalam tangan pelari awal hingga akhir larian.
2.
Pelari pertama
Gunakan blok permulaan.
Berlari mengikut isyarat (pistol) dibunyikan oleh pelepas.
Berlari pada selekoh pertama.
Membawa baton pada tangan kanan.
3. Pelari kedua

a) Bersedia dan mula berlari dalam keadaan berdiri.

b) Berlari dalam lorong yang lurus.


c) Membawa baton pada tangan kiri atau boleh menukarkannya semasa berlari ke
tangan kanan.
d) Berlari dalam lorong sendiri.
e) Menerima baton dalam zon pertukaran.

4. Pelari ketiga
a) Bersedia dan mula berlari dalam kedudukan berdiri.
b) Berlari dalam lorong sendiri pada selekoh kedua.
c) Membawa baton pada tangan kanan.
d) Berlari di sebelah dalam lorong sendiri.
5. Pelari keempat
a) Bersedia dan mula berlari dalam kedudukan berdiri.
b) Berlari dalam lorong yang lurus dan lorong sendiri.
c) Membawa baton pada tangan kiri atau ditukarkan pada tangan kanan semasa
berlari.
d) Menyerahkan baton kepada pegawai bertugas.