Anda di halaman 1dari 1

PT3- BM Karangan

Bahagian D
(30 markah)
Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan.
1. Remaja pada masa sekarang mudah terpengaruh dengan budaya negatif.
Huraikan sebab-sebab berlakunya perkara tersebut.

2. Masalah pembuangan bayi pernah menjadi satu isu penting dalam media massa
kita. Nyatakan cara-cara untuk mengatasi masalah sosial ini.

Anda mungkin juga menyukai