Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAU PINANG


KERTAS KERJA
PEMBERSIHAN KAWASAN REKREASI
DI GUA TEMPURUNG, PERAK

KUMPULAN T3 S6 SN3
PISMP AMBILAN JANUARI 2011
5 OKTOBER 2013
SABTU

GUA TEMPURUNG, GOPENG, PERAK

1.0 TUJUAN
Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon kelulusan daripada pihak IPG Kampus Pulau
Pinang dalam usaha kami untuk memenuhi sukatan pembelajaran bagi Semester 6
iaitu subjek WAJ 3113, Kokurikulum - Persatuan. Kami dikehendaki untuk menjalankan
satu aktiviti persatuan dan kami telah memilih untuk menjalankan aktiviti pembersihan
kawasan rekreasi di Gua Tempurung, Perak. Aktiviti pembersihan kawasan rekreasi ini
melibatkan pembersihan kawasan sekeliling termasuk mengutip sampah sarap,
mengelaskan barang terbuang serta mengumpul barang yang boleh diguna atau dikitar
semula sekaligus dapat mengenali flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan.
2.0 VISI DAN MISI
VISI
Mahasiswa pendidik akan mempunyai pelbagai pengetahuan,kemahiran,mengamalkan
nilai murni melalui hidup berkualiti di samping meningkatkan tahap perkembangan
sosial mahasiswa ke arah kecemerlangan.
MISI
Untuk melahirkan mahasiswa pendidik yang berketerampilan dalam bidang kepimpinan,
kemahiran dan pengurusan organisasi dengan pemupukan nilai-nilai murni & gaya
hidup berkualiti
3.0 OBJEKIF PROGRAM
3.1

Memenuhi sukatan pembelajaran bagi Semester 6 dalam subjek WAJ


3113 (Kokurikulum - Persatuan).

3.2

Melatih pelajar guru dari segi ketahanan fizikal dan mental.

3.3

Melatih pelajar guru cara kehidupan di dalam hutan.

3.4

Memupuk semangat kerjasama dan interaksi dalam kalangan pelajar guru


dan masyarakat setempat.

3.5

Memberi pendedahan kepada pelajar guru tentang hidupan alam


sekeliling yang pelbagai.

3.6

Memberi kesedaran kepada pelajar guru untuk menghargai alam ciptaan


Allah S.W.T.

4.0 TARIKH / MASA / TEMPAT


Tarikh

: 5 Oktober 2013

Tempat

: Gua Tempurung, Perak

Hari

: Sabtu

5.0 SASARAN
20 orang pelajar Guru T3 S6 SN3 dan seorang pensyarah penasihat/pengiring.
*Senarai nama perserta disediakan sekali. Sila rujuk lampiran 2

6.0 AHLI JAWATANKUASA


Rujuk lampiran 3

7.0 SUMBER KEWANGAN


Kutipan dari ahli kelas sebanyak : RM 30.00 X 20 orang = RM 600.00
Elaun makan harian

: RM 12.00 X 20 orang X 1 hari = RM 240.00

Jumlah

: RM840.00

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


Rujuk lampiran 4

9.0 TENTATIF PROGRAM


Rujuk lampiran 5

10.0 PENUTUP
Semoga aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar dan menepati objektif
yang dirancang. Sehubungan itu, diharap Tuan Pengarah dapat meluluskan kertas kerja
ini dan aktiviti ekspedisi kembara yang bakal dijalankan ini dapat dilaksanakan dengan
jayanya. Akhir kata, kami berharap agar program ini akan mendapat pertimbangan dan
sokongan daripada pihak pentadbiran.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

...........................................

...................................................

( Nor Hakeem Bin Hashim )

( Faizul Hasmi Bin Abu Bakar )

Setiausaha,

Pensyarah Penasihat

T3 S6 SN3

IPG Kampus Pulau Pinang

IPG Kampus Pulau Pinang

LAMPIRAN 2
Senarai Nama Pelajar Guru
NO.

NAMA

NO. K/P

Ahmad Azman Bin Ahmad Zuki

901023-03-5651

Anis Nurliyana Bt. Aminuddin

901118-08-6128

Faizon Binti Abdul Sata

911213-03-5168

Hasbullah Bin Mohd @ Mat Isa

900428-06-5731

Mohamad Amir Bin Abas

900131-02-5579

Mohd Azizi Bin Mat Arshad @ Hashim

910919-02-5477

Muhammad Azrie Bin Halili

910131-14-5895

Muhammad Shukry Bin Supaat

910903-10-5261

Muhammad Syafiq Bin Arifin

900905-03-5309

10

Noor Ashikin Binti Abdullah

910105-08-5956

11

Nor Hakeem Bin Hashim

910512-08-5099

12

Nur Syafiqah Binti Samsuddin

900129-04-5458

13

Syafuan Bin Yusof

910125-03-5083

14

Wee Jia Yun

910621-10-5562

15

Zuraidah Binti Abdul Najib

900413-06-5114

16

Nurul Asyikin Binti Awang @ Shari

910612-03-5638

17

Nurizzati Binti M. Saad

911014-02-5952

18

Hafiza Aishah Binti Mohamad

910919-03-6248

19

Chung Fui San Elaine

910504-12-5572

20

Siti Atikah Binti Ab Hamid

901007-03-6072

LAMPIRAN 3
AHLI JAWATANKUASA
Penaung

: TUAN HJ. KHALID BIN AHMAD

Penasihat

: En. FAIZUL HASMI BIN ABU BAKAR

Pengerusi

: MUHAMMAD SHUKRY BIN SUPAAT

Naib Pengerusi

: CHUNG FUI SAN ELAINE

Setiausaha

: NOR HAKEEM BIN HASHIM

Naib Setiausaha

: NURIZZATI BINTI M. SAAD

Bendahari

: WEE JIA YUN

Naib Bendahari

: SYAFUAN BIN YUSOF

Ahli Jawatankuasa
Perhubungan dan
Tempat

: HASBULLAH BIN MOHD @ MAT ISA

Pengangkutan

: NUR SYAFIQAH BINTI SAMSUDDIN

Keselamatan

: MUHAMMAD AZRIE BIN HALILI


SITI ATIKAH BINTI AB HAMID

Peralatan

: MOHAMAD AMIR BIN ABAS


FAIZON BINTI ABDUL SATA
AHMAD AZMAN BIN AHMAD ZUKI

Makanan

: MUHAMMAD SYAFIQ BIN ARIFIN


NURUL ASYIKIN BINTI AWANG @ SHARI

Dokumentasi /Laporan

: ANIS NURLIYANA BT. AMINUDDIN


ZURAIDAH BINTI ABDUL NAJIB

LAMPIRAN 4
ANGGARAN PERBELANJAAN
Amaun
Bil.

Perkara

Butiran

(RM)

RM240
1

Makanan dan

minuman

Elaun makanan
(RM 12 x 20 x 1)

Dibayar
oleh pihak
Institut

Pengangkutan

pihak
Institut

Bas

RM 600
Bayaran masuk
4

dan aktiviti

Rujuk

lampiran 4

RM 30 x 20 orang

lapangan

(Dibayar
sendiri oleh
pelajar)
Dipinjam

Peralatan

Beg perkhemahan 20 buah


Peti kecemasan

JUMLAH

dari institut

RM 840.00

LAMPIRAN 1

PERLEMBAGAAN & PERATURAN KELAB KEMBARA HIJAU


Pada mematuhi Subperaturan 5 {(1)(a)} dalam Peraturan-peraturan Pendidikan
(Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan
Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh
21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan)
(Nama Pertubuhan dan alamat) yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.
PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT
A.

Nama Persatuan: Kelab Kembara Hijau

B.

Alamat: IPG Kampus Pulau Pinang, Bukit Coombe, 11700 Gelugor, Pulau Pinang.

PERATURAN 2 MATLAMAT
2.1

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara


seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

PERATURAN 3 OBJEKTIF
3.1

Supaya ahli dapat menganggotai persatuan ini dengan lebih terpimpin dalam
menimba Ilmu berkaitan dan dapat memupuk semangat bertanggungjawab dan
disiplin diri.

3.2

Ahli-ahli persatuan akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang
paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian
kecekapan dan pertandingan-pertandingan yang diikutinya.

PERATURAN 4 KEAHLIAN
4.1

Dibuka kepada semua pelajar

4.2

Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

4.3

Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan


dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan
persatuan ini.

PERATURAN 5 GURU PENASIHAT


5.1

Guru Penasihat adalah terdiri daripada pensyarah institut.

5.2

Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan


pelaksanaan sesuatu aktiviti.

5.3
Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli semasa aktiviti
dijalankan.

PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA


6.1

Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2

Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli
yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan
sebagai Ahli Jawatankuasa.

6.3

Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

6.4

Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan
mesyuarat.

6.5

Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar


surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6

Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.1

Pengerusi

6.6.2

Timbalan Pengerusi

6.6.3

Setiausaha

6.6.4

Penolong Setiausaha

6.6.5

Bendahari

6.6.6

Penolong Bendahari

6.6.7

Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan)

PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA


7.1

Pengerusi
7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas
kesempurnaan semua mesyuarat
7.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang
diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.
7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
masa ke semasa.

7.2

Timbalan Pengerusi

7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang
diberi dan boleh membuat keputusan jika perlu.
7.2.2 Memangku tugas pengerusi semasa ketiadaan pengerusi.
7.2.3 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
7.2.4 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.
7.3

Naib Pengerusi
7.3.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang
diberi.
7.3.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
7.3.3

7.4

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

Setiausaha
7.4.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.
7.4.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.
7.4.3 Mencatat kehadiran ahli
7.4.4

Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.4.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
masa ke semasa.
7.5

Penolong Setiausaha
7.5.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan
tanggungjawabnya.
7.5.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.
7.5.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
masa ke semasa.

7.6

Bendahari

7.6.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan


7.6.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan
dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.
7.6.3 Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta
menandatanganinya.
7.6.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta didalam mesyuarat
ahli jawatankuasa.
7.6.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam
Mesyuarat Agung.
7.6.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
masa ke semasa.
7.7

Penolong Bendahari
7.7.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.
7.7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
masa ke semasa.

7.8

Ahli Jawatankuasa
7.8.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang
dilaksanakan.
7.8.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.
7.8.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
masa ke semasa.

PERATURAN 8 KEWANGAN
8.1

Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan.

8.2

Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.

8.3

Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar


boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

PERATURAN 9 KEHADIRAN / PENYERTAAN

9.1

Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh


persatuan sepanjang tahun.

9.2

Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki


menulis surat tunjuk sebab.

PERATURAN 10 AKTIVITI
10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli
jawatankuasa.
10.2

Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan
kepada ahli.

PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN
11.1

Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.2

Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 12 PINDAAN PERLEMBAGAAN


13.1

Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga dipinda.

13.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa,
Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.
13.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa
akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.
PERATURAN 13 HAL-HAL LAIN
15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang
dijalankan.
15.2

Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

LAMPIRAN 5

TENTATIF
Tarikh

5/10/2013
Sabtu

Masa

Aktiviti

7.00 a.m

Berkumpul di Gelanggara

7.30 a.m

Bertolak ke Gua Tempurung.

9.30 a.m

Tiba di Gua Tempurung.

9.45 a.m

Bersarapan dan bersiap sedia


untuk memulakan aktiviti.

10.00 a.m

Aktiviti Pembersihan Kawasan


Rekreasi di Gua Tempurung
-

Pembersihan kawasan
sekeliling:
Kutip sampah sarap
Mengelaskan barang
terbuang dan barang
yang boleh diguna atau
dikitar semula

3.00 p.m

Tamat aktiviti.

4.00 p.m

Bertolak pulang ke IPGKPP

6.00 p.m

Tiba di IPGKPP