Anda di halaman 1dari 23

MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyatakan konsep kesenggangan, 1. Perbincangan dalam kumpulan
KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. rehat, istirehat dan tidur. 2. Kuiz
a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, 2. Menyedari / menginsafi tanggungjawab
i. Konsep, seorang pelajar
- kesenggangan
- rehat
- istirehat
- tidur
1
PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Menyatakan maksud daya tahan 1. Merentas desa
JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. kardiovaskular.
a- Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Melakukan aktiviti merentas desa
i. Cadangan Aktiviti, dengan berkesan.
- Merentas Desa. 3. Menyatakan faedah latihan daya tahan
ii. Aspek-aspek keselamatan kardiovaskular.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan langkah keselamatan yang 1. Perbincangan aspek-aspek


JASMANI 2.2 - Olahraga perlu diambil. keselamatan yang perlu diambil.
a - Balapan. 2. Melakukan ansur maju lari berpagar. 2. Melakukan ansur maju lari
i. Kemahiran - Acara Lari 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam acara berpagar.
Berpagar. lari berpagar. 3. Menyatakan fasa-fasa dalam acara
- Langkah keselamatan lari berpagar.
- Fasa berlepas
- Fasa lonjakan
ii. Aspek-aspek keselamatan.
2

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan ansur maju semua fasa 1. Melakukan ansur maju lari
JASMANI 2.2 - Olahraga dalam acara lari berpagar berpagar.
a - Balapan. 2. Mengenal pasti teknik perlakuan yang 2. Menyediakan folio.
i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. diperlukan dalam acara lari berpagar.
- Fasa penerbangan 3. Menyedari / menginsafi mengenai
- Fasa mendarat semangat kerjasama di kalangan
- Fasa penamat pelajar-pelajar.
ii. Aspek-aspek keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Memahami konsep kesenggangan, 1. Sumbangsaran


KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. rehat, istirehat dan tidur. 2. Perbincangan
a- Kesenggangan, rehat, istirehat dan 2. Membanding dan membezakan
tidur, konsep kesenggangan, rehat,
i. Konsep, istirehat dan tidur.
- kesenggangan
- rehat
- istirehat
3 - tidur
2. Kemahiran 1. Menyatakan otot-otot utama yang 1. Menamakan otot-otot yang terlibat.
PENDIDIKAN 2.2- Olahraga digunakan. 2. Membincangkan kesalahan-
JASMANI a - Balapan. 2. Membincangkan undang- undang dan kesalahan utama yang dilakukan
i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. peraturan asas acara lari berpagar. dalam acara lari berpagar.
- Undang-undang dan Peraturan. 3. Menganalisis setiap fasa pergerakan.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Menyatakan konsep daya tahan otot dan 1. Tolak dinding
JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. definisi isometrik. 2. Bergayut siku bengkok
b- Daya Tahan Otot. 2. Menyatakan aktiviti penguncupan 3. Cekak cangkuk
i. Aktiviti - Isometrik, Isometrik. 4. Lawan runtun siku
- tolak dinding 3. Melakukan sekurang- kurangnya tiga 5. Perbincangan
- bergayut siku bengkok aktiviti daya tahan otot secara individu
- cekak cangkuk dan berpasangan.
- lawan runtun siku 4. Membincangkan kaedah latihan.
ii. Definisi dan fungsi Isometrik
iii. Kaedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan
4
2. Kemahiran 1. Menyatakan langkah keselamatan yang 1. Perbincangan aspek-aspek
PENDIDIKAN 2.2 - Olahraga perlu di ambil. keselamatan yang perlu diambil
JASMANI b- Padang. 2. Melakukan ansur maju lompat jauh. 2. Melakukan ansur maju lompat jauh.
i. Kemahiran - Acara Lompat Jauh. 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam lompat 3. Menyatakan fasa-fasa dalam
- Langkah keselamatan jauh. lompat jauh.
- Fasa larian landas 4. Mengenal pasti teknik lakuan acara
- Fasa lonjakan lompat jauh.
- Fasa layangan
- Fasa mendarat
ii. Aspek-aspek keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Membincangkan masalah akibat 1. Sumbang saran
KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. kekurangan tidur. 2. Perbincangan
a - Kesenggangan, rehat, 2. Menyenaraikan faedah-faedah
istirehat dan tidur, kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur
ii. Faedah,
- kesenggangan
- rehat
- istirehat
- tidur
5
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan otot-otot utama yang 1. Menamakan otot-otot yang
JASMANI 2.2 - Olahraga digunakan dalam acara lompat jauh. terlibat.
B - Padang. 2. Membincangkan undang- undang dan 2. Membincangkan kesalahan-
i. Kemahiran - Acara Lompat Jauh. peraturan asas dalam acara lompat jauh. kesalahan teknik lakuan dalam
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Menganalisis setiap fasa pergerakan acara lompat jauh.
dalam acara lompat jauh. 3. Membincangkan undang-undang
dan peraturan.
4. Menyediakan folio.

PENDIDIKAN UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) 1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI i. Tekan tubi yang betul. i. Tekan tubi
ii Bangkit tubi 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. ii. Bangkit tubi
iii. Duduk jangkau 3. Bekerjasama dengan kawan. iii. Duduk jangkau
iv. Larian 1500 m iv. Larian 1500 m

6
PENDIDIKAN UJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) 1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI i. Tekan tubi yang betul. i. Tekan tubi
ii Bangkit tubi 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. ii Bangkit tubi
iii. Duduk jangkau 3. Bekerjasama dengan kawan. iii. Duduk jangkau
iv. Larian 1500 m iv . Larian 1500 m
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan langkah keselamatan yang 1. Perbincangan aspek-aspek


JASMANI 2.2- Olahraga perlu di ambil. keselamatan yang perlu diambil.
b- Padang. 2. Melakukan ansur maju lompat kijang. 2. Melakukan ansur maju lompat
i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam lompat kijang.
- Langkah keselamatan kijang. 3. Menyatakan fasa-fasa dalam
- Fasa larian landas 4. Mengenal pasti teknik lakuan dalam lompat kijang.
- Fasa lonjakan acara lompat kijang.
- Fasa melangkah
- Fasa lonjakan kaki bebas
- Fasa layangan
- Fasa mendarat
ii. Aspek-aspek keselamatan.
7 2. Kemahiran 1. Menyatakan otot-otot utama yang 1. Menamakan otot-otot terlibat.
PENDIDIKAN 2.2- Olahraga digunakan dalam acara lompat kijang. 2. Membincangkan kesalahan-
JASMANI b- Padang. 2. Membincangkan undang- undang dan kesalahan teknik lakuan acara
i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang. peraturan asas acara lompat kijang. lompat kijang.
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Menganalisis setiap fasa pergerakan 3. Membincangkan undang-undang
iii. Undang-undang dan peraturan dalam acara lompat kijang. dan peraturan.

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Memilih dan merancang aktiviti 1. Perbincangan dalam kumpulan.
KESIHATAN 1.1- Kesihatan Diri. kesenggangan, rehat , istirehat 2. Merancang aktiviti kesenggangan
a- Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, dan tidur yang sesuai untuk memenuhi untuk kelas.
ii. Faedah, keperluan diri sendiri.
- kesenggangan
- rehat
- istirehat
- tidur
8 1. Kecergasan.
PENDIDIKAN 1.1- Kecergasan Fizikal. 1. Menyatakan maksud kekuatan otot. 1. Memanjat tali
JASMANI c- Kekuatan Otot. 2. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan 2. Tekan tubi sambil menepuk tangan
i. Definisi kekuatan otot, teknik yang betul. 3. Bench Press.
ii. Aktiviti , 3. Membincangkan prinsip dan prosedur 4. Perbincangan.
- Memanjat tali latihan.
-Tekan tubi sambil menepuk tangan 4. Membincangkan aspek- aspek
- Bench Press keselamatan.
iii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan langkah-langkah 1. Melakukan kemahiran asas dalam


JASMANI 2.1- Permainan keselamatan dalam permainan hoki. permainan hoki.
a Hoki 2. Melakukan kemahiran asas 2. Membincangkan aspek-aspek
i. Kemahiran dalam permainan hoki dengan keselamatan dalam permainan
- menolak betul dan selamat. hoki.
- menahan
- memukul
- menampan
(berpasangan / kumpulan)
ii. Aspek-aspek keselamatan
9 2. Kemahiran
PENDIDIKAN 2.2 - Olahraga 1. Membincangkan kesalahan-kesalahan 1. Aktiviti perbincangan di dalam
JASMANI b- Padang. teknik acara lompat kijang. kumpulan
i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang 2. Menyediakan folio individu tentang acara 2. Menyediakan folio
- Fasa larian landas lompat kijang.
- Fasa lonjakan
- Fasa melangkah
- Fasa lonjakan kaki bebas
- Fasa layangan
- Fasa mendarat
1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.
PENDIDIKAN 1.1- Kesihatan Diri. 1. Memilih dan merancang aktiviti 1. Perbincangan dalam kumpulan.
KESIHATAN a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur. kesenggangan, rehat , istirehat dan 2. Merancang aktiviti kesenggangan
iii. Merancang aktiviti sebagai pengisian tidur yang sesuai untuk memenuhi untuk kelas.
- kesenggangan keperluan diri sendiri.
- rehat
- istirehat
- tidur
10
2. Kemahiran
PENDIDIKAN 2.1- Permainan. 1. Melakukan langkah-langkah 1. Melakukan kemahiran asas
JASMANI a - Hoki. keselamatan dalam permainan dalam permainan hoki.
i. Kemahiran hoki 2. Membincangkan aspek- aspek
- Menguis 2. Melakukan kemahiran asas keselamatan permainan hoki.
- Mencedok dalam permainan hoki dengan
- Mengelecek betul dan selamat.
- Menjaga gol (berpasangan atau berkumpulan)
ii. Aspek-aspek keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan senamrobik dengan berkesan 1. Senamrobik


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. 2. Menyatakan faedah latihan daya tahan
a- Daya Tahan Kardiovaskular. kardiovaskular.
i. Cadangan Aktiviti, 3. Menamakan otot penggerak utama yang
- Senamrobik. terlibat dalam aktiviti ini.
ii. Aspek-aspek keselamatan.
11
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan undang-undang dan 1. Membincangkan tentang
JASMANI 2.1- Permainan. peraturan undang-undang dan
a - Hoki. 2. Menyatakan otot-otot utama yang peraturan dalam permainan.
i. Undang-undang dan peraturan terlibat. 2. Melukis dan melabel otot-otot
3. Menghasilkan padang permainan hoki. utama
3. Melakar padang permainan hoki.

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyatakan definisi emosi dan remaja. 1. Perbincangan dalam kumpulan.
KESIHATAN 1.2 - Perasaan. 2. Menyenaraikan isu-isu remaja. 2. Simulasi
a - Emosi Remaja. 3. Menyatakan fakor perubahan emosi
- Emosi remaja boleh remaja.
berubah mengikut situasi,
i. Faktor dari segi
- fizikal
- sosial
- mental
- persekitaran
12
PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Membincangkan kesan 1. Perbincangan cara mengatasi
KESIHATAN 1.2 - Perasaan. perubahan emosi remaja. perubahan emosi remaja.
a - Emosi Remaja. 2. Menghuraikan kesan perubahan 2. Sumbang saran.
- Emosi remaja boleh berubah mengikut situasi, emosi remaja dalam kehidupan 3. Menyediakan folio.
ii. Kesan emosi seharian.
- rendah diri 3. Menyatakan langkah-langkah
- malu untuk menangani masalah emosi.
- memberontak
- cemburu
- menyendiri
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Merancang perlawananan antara 1. Melakar padang permainan hoki.


JASMANI 2.1- Permainan. kumpulan. 2. Membincangkan tentang undang-
a- Hoki. 2. Membincangkan undang-undang undang dan peraturan dalam
i. Undang-undang dan peraturan dan peraturan. permainan hoki secara kumpulan.

13
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Merancang dan melaksanakan 1. Perlawanan antara kumpulan.
JASMANI 2.1- Permainan. perlawananan antara kumpulan. 2. Membincangkan tentang undang-
a - Hoki. 2. Mengaplikasikan undang-undang undang dan peraturan dalam
i. Undang-undang dan peraturan dan peraturan. permainan hoki secara kumpulan.
ii. Situasi permainan 3. Membincangkan kesalahan-
iii Aspek-aspek keselamatan. kesalahan utama permainan hoki.

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1. Menyatakan fungsi keluarga dan 1. Perbincangan dalam kumpulan.
KESIHATAN 1.3 - Kekeluargaan. aspek kehidupan berkeluarga. 2. Main peranan.
a - Fungsi keluarga, 2. Menjelaskan kepentingan institusi 3. Ceramah keluarga bahagia
i. menghasilkan zuriat Keluarga.
ii. menyambung generasi
b - Aspek-aspek kehidupan berkeluarga
i. keharmonian
ii. hormat-menghormati
iii. kasih sayang
iv. penghargaan
v. tanggungjawab
14
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Grip atau cekak reket dengan teknik yang 1. Menamakan beberapa kemahiran
JASMANI 2.1 - Permainan. betul. asas dalam permainan tenis.
b - Tenis. 2. Melakukan pukulan dengan teknik yang 2. Grip / cekak:
i. Kemahiran betul. - cekak timuran
- Grip/Cara Pegangan -pukulan hadapan/pepat - cekak barat
- Pukulan hadapan/pepat - cekak continental
(secara single atau double) 3. Pukulan hadapan/pepat
ii. Aspek-aspek keselamatan. 4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan permainan tenis.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan. 1. Menyatakan definisi isotonik. 1. Bicep curl


PENDIDIKAN 1.1- Kecergasan Fizikal. 2. Menamakan aktiviti isotonik. 2.Bench press
JASMANI b - Daya Tahan Otot. 3. Melakukan sekurang-kurangnya 3.Perbincangan
i. Cadangan Aktiviti - Isotonik dua aktiviti daya tahan otot secara
- bicep curl - bench press individu dan berpasangan.
ii. Definisi dan fungsi Isotonik 4. Membincangkan kaedah latihan.
iii. Kaedah Latihan 5. Membincangkan aspek-aspek
iv. Aspek-aspek keselamatan keselamatan yang perlu diambil kira.
15 2. Kemahiran
PENDIDIKAN 2.1 - Permainan. 1. Melakukan kemahiran asas permainan 1. Melakukan kemahiran asas
JASMANI b - Tenis. tenis. dalam permainan tenis.
i. Kemahiran - Pukulan kilas - Pukulan kilas
- Pukulan kilas - Voli - Voli
- Voli 2. Memahami konsep pukulan kilas dan 2. Membincangkan aspek-aspek
(secara single atau double ) voli serta aspek keselamatannya. keselamatan.
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Toleransi dalam melakukan aktiviti
1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.
PENDIDIKAN 1.3 - Kekeluargaan. 1. Menjelaskan kepentingan menjaga 1. Kajian kes berkaitan isu
KESIHATAN c - Kebajikan anggota keluarga kebajikan anggota keluarga. kekeluargaan, seperti
i. mengambil tahu 2. Membincangkan peranan dan tanggung pembuangan bayi
ii. tolong menolong jawab setiap ahli keluarga dalam 2. Forum
iii. kesulitan keluarga memelihara kebahagiaan dan 3. Perbahasan
iv. pendidikan kesejahteraan keluarga bahagia. 4. Main peranan
v. penjagaan warga tua 3. Menilai akibat seks sebelum kahwin.
d - Akibat seks sebelum kahwin 4. Membanding beza kelarga bahagia dan
i. Sosial dan moral keluarga bermasalah.
ii. Fizikal
iii. Mental
16
1. Kecergasan.
PENDIDIKAN 1.1- Kecergasan Fizikal. 1 Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan 1. Half squat (bersama beban)
JASMANI c - Kekuatan Otot. teknik yang betul. 2. Baring ,angkat kaki, lutut bengkok
i. Aktiviti , 2. Membincangkan prinsip dan prosedur 3. Leg Curl
- Half squat bersama beban latihan.
- Leg Curl 3. Membincangkan aspek- aspek
- Baring, angkat kaki, lutut bengkok keselamatan.
ii. Kaedah latihan 4. Membincangkan kaedah dan faedah
- prinsip dan prosedur latihan latihan.
iii. Aspek-aspek keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran asas permainan 1. Melakukan kemahiran asas


JASMANI 2.1- Permainan. tenis dalam permainan tenis.
b -Tenis. - servis - servis
i. Kemahiran - smesy - smesy
- Servis 2. Memahami konsep dan perlakuan 2. Melukis dan melabel otot utama
(secara single atau double ) semasa melakukan servis. yang digunakan dalam permainan
3. Menyatakan otot-otot utama yang tenis
digunakan dalam permainan tenis
4. Semangat bekerjasama.
17
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran tenis dengan 1. Melakukan kemahiran tenis
JASMANI 2.1- Permainan. teknik yang betul. dengan teknik yang betul.
b -Tenis. - Lob - Lob
i. Kemahiran 2. Memahami konsep perlakuan kemahiran 2. Perlawanan antara kumpulan.
- Lob lob serta aspek-aspek keselamatan. 3. Membincangkan kesalahan-
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Merancang dan melaksanakan kesalahan teknik lakuan.
perlawanan antara kumpulan. 4. Menyediakan folio individu
4. Mengaplikasikan undang-undang berkaitan dengan kemahiran
dan peraturan. tenis.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyenaraikan kesan-kesan yang 1. Merujuk pelbagai media masalah
KESIHATAN 2.1- Pemakanan. berkaitan dengan tabiat pemakanan. kesihatan berkaitan tabiat
a - Penyakit yang berkaitan 2. Mengenalpasti tanda dan simptom pemakanan.
dengan tabiat pemakanan, obesiti, diabetes dan darah tinggi. 2. Kajian kes.
i Obesiti 3. Sayang pada diri.
ii Diabetes melitus
iii.Darah tinggi (Hipertensi)

18
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Membincangkan undang-undang dan 1. Perbincangan
JASMANI 2.1 - Permainan. peraturan dalam permainan tenis. - undang-undang dan peraturan
b -Tenis. 2. Merancang dan melaksanakan asas
i. Undang-undang dan peraturan. perlawanan antara kumpulan. - Kesalahan-kesalahan teknik
3. Mengaplikasikan undang-undang lakuan dalam permainan
dan peraturan. 2. Melakar padang permainan tenis.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan latihan litar dengan 1. Latihan litar


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. teknik perlakuan yang betul. 2. Bangkit tubi
a - Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Menyatakan kaitan antara sistem 3. Tekan tubi
i. Latihan litar peredaran darah dan sistem jantung. 4. Kilas pinggang
ii. Sistem pengaliran darah. 3. Membincangkan kepentingan daya tahan 5. Lentik belakang
iii. Kepentingan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. 6. Jack Knife
7. Alternate leg split
8. Lompat bintang
9. Lari ulang alik
10. Burpee
19
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran asas permainan 1. Menamakan beberapa kemahiran
JASMANI 2.1 - Permainan. takraw asas permainan sepak takraw.
c - Sepak Takraw. - Mengawal 2. Menguasai kemahiran asas
i. Kemahiran - Menimbang sepak takraw
- Mengawal 2. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu - mengawal
- Menimbang kemahiran dalam permainan sepak - menimbang
( secara berpasangan atau berkumpulan) takraw. 3. Membincangkan aspek-aspek
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Ketabahan dalam melakukan sebarang keselamatan yang perlu diambil
kegiatan kira.
* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Mengenal pasti tanda dan simptom 1. Merujuk pelbagai media masalah
KESIHATAN 2.1- Pemakanan. penyakit yang berkaitan dengan tabiat kesihatan berkaitan tabiat
a - Penyakit yang berkaitan pemakanan. pemakanan.
dengan tabiat pemakanan, 2. Kajian kes.
i. Penyakit jantung
ii. Ulser peptik
20
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran asas dalam 1. Melakukan kemahiran asas
JASMANI 2.1 - Permainan. permaian sepak takraw dalam permaian sepak takraw
C - Sepak Takraw. - servis - servis
i. Kemahiran - menumpan - mengumpan
- Servis 2. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat. 2. Perbincangan.
- mengumpan
ii. Aspek-aspek keselamatan.
* Permainan yang bersesuaian bagi
pelajar perempuan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga 1. Bicep Curl


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. aktiviti kekuatan otot. 2. Bench Press
c- Kekuatan Otot. 2. Membandingkan latihan kekuatan otot 3. Half squat
i. Aktiviti , bahagian atas dan bawah badan. 4. Leg Curl
- Bicep Curl 3. Menamakan otot-otot yang terlibat 5.Melabel otot
- Bench Press
- Half Squat
- Leg Curl
21
2. Kemahiran
PENDIDIKAN 2.1 - Permainan. 1. Melakukan kemahiran asas permainan 1. Melakukan kemahiran asas
JASMANI C - Sepak Takraw. takraw. permainan takraw.
i. Kemahiran - menanduk - menanduk
- Menanduk - merejam - merejam
- merejam - menghadang - menghadang
- menghadang 2. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu 2. Menyediakan folio individu
( secara berpasangan atau berkumpulan) kemahiran dalam permainan sepak berkaitan dengan kemahiran
ii. Aspek-aspek keselamatan. takraw. sepak takraw.
* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menerangkan kesan kekurangan nutrien 1. Kajian kes.
KESIHATAN 2.1 - Pemakanan. mikro. 2. Menyediakan folio.
b - Kekurangan zat makanan mikro. 2. Mengenal pasti tanda dan simptom
i. Kesan kekurangan vitamin A penyakit yang berkaitan dengan
- rabun malam kekurangan vitamin A dan iodin.
- masalah penglihatan
ii. Kesan kekurangan iodin
- goiter
22 2. Gaya Hidup Sihat.
PENDIDIKAN 2.1 - Pemakanan. 1. Menerangkan kesan kekurangan zat besi 1. Menyediakan folio murid
KESIHATAN b - Kekurangan zat makanan mikro. dan juga kesan kekurangan kalsium berkaitan pemakanan.
iii. Kesan kekurangan zat besi terhadap tubuh 2. Perbincangan tentang masalah
- anemia 2. Mengenal pasti tanda dan simptom kesihatan berkaitan tabiat
iv. Kesan kekurangan kalsium penyakit yang berkaitan dengan pemakanan.
- tulang rapuh (osteoporosis) kekurangan zat besi dan kalsium.
- kekejangan otot
- riket
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Membincangkan undang-undang dan 1. Perbincangan


JASMANI 2.1 - Permainan. peraturan permainan sepak takraw. - undang-undang dan peraturan
c - Sepak Takraw. 2 .Merancang dan melaksanakan asas
i. Kemahiran perlawanan antara kumpulan. - Kesalahan-kesalahan teknik
- Undang-undang dan peraturan. lakuan permainan sepak takraw.
* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan. 2. Melakar padang permainan
sepak takraw.
23
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menggabungkan kemahiran asas 1. Perlawanan antara kumpulan.
JASMANI 2.1 - Permainan. dalam situasi permainan. 2. Membincangkan kesalahan-
c - Sepak Takraw. 2. Mengaplikasikan undang-undang kesalahan teknik lakuan
i. Kemahiran dan peraturan dalam permainan
- Undang-undang dan peraturan. sepak takraw.
ii. Aspek-aspek keselamatan.
* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan definisi stres dan konflik. 1. Perbincangan dalam kumpulan.
KESIHATAN 2.2 - Pengurusan Konflik dan Stres. 2. Mengenal pasti kelemahan dan 2. Merujuk pelbagai media tentang
kekuatan diri remaja. cara mengatasi konflik dan stres.
3. Menyenarikan faktor penyebab stres dan
konflik.
24 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran hamburan 1. Melakukan kemahiran hamburan /
PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. / imbangan dengan teknik yang betul dan imbangan dengan teknik yang betul
JASMANI a - Gimnastik Artisitik. selamat. dan selamat.
pola pergerakan, - lombol tegak lalu - lombol tegak lalu
i. Pola 5 - Hamburan / Imbangan 2. Mengaplikasikan langkah-langkah 2. Perbincangan
- lombol tegak lalu keselamatan dalam aktiviti - aspek-aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan Atau - kesalahan-kesalahan
- atau - Melakukan kemahiran gimnastik irama teknik lakuan.
b - Gimnastik Irama. dengan teknik yang betul Atau
Jenis pergerakan; - pusingan badan. 1. Ansur maju kemahiran gimnastik
i. Pergerakan 5. - dua kaki irama kumpulan dan individu
- Pusingan Badan. - sebelah kaki - pusingan Badan.
- dua kaki 2. Menyatakan aspek-aspek - dua kaki
- sebelah kaki keselamatan yang perlu diambil - sebelah kaki
ii. Aspek-aspek keselamatan kira dalam melakukan gimnastik 2. Membincangkan langkah-langkah
irama. keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dalam tempoh yang 1. Berjalan pantas 2-3 km.
JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. ditetapkan.
a - Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Membincangkan kaedah dan faedah
i. Cadangan Aktiviti, latihan.
- Berjalan pantas 2-3 km. 3. Menamakan otot penggerak utama yang
ii. Aspek-aspek keselamatan terlibat dalam aktiviti ini.
4. Kesedaran terhadap keupayaan diri.
25 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran hamburan 1. Melakukan kemahiran hamburan /
PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. / imbangan dengan teknik yang betul dan imbangan dengan teknik yang betul
JASMANI a - Gimnastik Artisitik. selamat. dan selamat.
Pola pergerakan, - lombol kangkang - lombol kangkang
i. Pola 5- Hamburan / imbangan 2. Mengaplikasikan langkah-langkah 2. Perbincangan
- lombol kangkang keselamatan dalam aktiviti. - aspek-aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan. Atau - kesalahan teknik lakuan.
- atau - 1. Melakukan kemahiran gimnastik irama Atau
b - Gimnastik Irama. dengan teknik yang betul. 1. Melakukan ansur maju kemahiran
Jenis pergerakan; - Pusingan Badan. gimnastik irama secara kumpulan
i. Pergerakan 5. - dua kaki dan individu
- Pusingan Badan. - sebelah kaki - Pusingan Badan.
- dua kaki - dengan menggunakan alatan - dua kaki
- sebelah kaki dengan meggunakan alatan 2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan - sebelah kaki
ii. Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan - dengan menggunakan alatan
gimnastik irama. 2. Membincangkan langkah-langkah
keselamatan.

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyenaraikan strategi menangani 1. Perbincangan dalam kumpulan
KESIHATAN 2.2 - Pengurusan Konflik dan Stres. konflik dan stres. 2. Sesi buzz
a - Cara-cara mengatasi konflik dan stres, 2. Menyusun strategi bagi menghadapi
i. Kenalpasti punca konflik dan stres.
ii. Rujuk kepada kaunselor
iii. Bersenam dan bersukan
iv. Tingkatkan keimanan
26 1. Kecergasan. 1. Menyatakan definisi isokinetik. 1.Meyediakan folio individu berkaitan
PENDIDIKAN 1.1 - Kecergasan Fizikal. 2. Menamakan aktiviti isokinetik. aktiviti daya tahan otot.
JASMANI b - Daya Tahan Otot. 3. Membincangkan faedah latihan. 2.Perbincangan.
i. Aktiviti - Isokinetik, 4 .Membincangkan aspek-aspek
ii. Faedah latihan keselamatan yang perlu diambil kira.
iii. Aspek-aspek keselamatan
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran hamburan 1. Melakukan kemahiran hamburan /


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. / imbangan dengan teknik yang betul dan imbangan dengan teknik yang betul
a - Gimnastik Artisitik. selamat. dan selamat.
Pola pergerakan, - hambur kepala - hambur kepala
i. Pola 5- Hamburan / imbangan 2. Mengaplikasikan langkah-langkah 2. Perbincangan
- Hambur kepala, keselamatan dalam aktiviti. - aspek-aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Mengenal pasti otot-otot utama yang - kesalahan-kesalahan teknik
- atau - digunakan semasa hambur kepala lakuan.
b - Gimnastik Irama. Atau 3. Menyediakan folio.
Jenis pergerakan; 1. Melakukan kemahiran gimnastik irama Atau
i. Pergerakan 6. dengan teknik yang betul 1. Melakukan ansur maju kemahiran
- Lompatan - Lompatan gimnastik irama secara kumpulan
- lompat kucing - lompat kucing dan individu.
- lompat gunting - lompat gunting - Lompatan
- lompat cabriole - lompat cabriole - lompat kucing
ii. Variasi pergerakan 2. Melakukan variasi pergerakan - lompat gunting
- menggunakan alatan menggunakan alatan. - lompat cabriole
iii. Aspek-aspek keselamatan 3. Mengenal pasti otot-otot yang terlibat. 2. Melakukan variasi pergerakan
4. Menyatakan aspek-aspek keselamatan menggunakan alatan.
27 yang perlu diambil kira dalam melakukan 3. Menyatakan otot-otot yang terlibat.
gimnastik irama. 4. Membincangkan langkah-langkah
keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran hamburan 1. Melakukan kemahiran hamburan /


JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. / imbangan dengan teknik yang betul imbangan dengan teknik yang betul
a - Gimnastik Artisitik. dan selamat. dan selamat.
Pola pergerakan, - hambur tangan - hambur tangan
i. Pola 5- Hamburan / imbangan 2. Mengaplikasikan langkah-langkah 2. Perbincangan
- Hambur tangan keselamatan dalam aktiviti - aspek-aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Menyatakan komponen kecergasan yang - kesalahan-kesalahan teknik
- atau - diaplikasikan dalam kemahiran hamburan lakuan.
b - Gimnastik Irama. / imbangan. - bentuk perlakuan yang sempurna
Jenis pergerakan, Atau Atau
i. Pergerakan 6, 1. Melakukan kemahiran gimnastik irama 1. Melakukan ansur maju kemahiran
- Lompatan, dengan teknik yang betul gimnastik irama secara kumpulan
- lompat langkah (stride - Lompatan, dan individu.
leap) - lompat langkah (stride leap) - Lompatan,
- lompat laying (split leap) - lompat layang (split leap) - lompat langkah (stride
- lompat rusa (stag leap) - lompat rusa (stag leap) leap)
ii. Variasi pergerakan 2. Melakukan variasi pergerakan - lompat laying (split leap)
27 menggunakan alatan menggunakan alatan. - lompat rusa (stag leap)
iii. Aspek-aspek keselamatan 3. Mengenal pasti otot-otot yang 2. Melakukan variasi
terlibat. pergerakan menggunakan
4. Menyatakan aspek-aspek alatan.
keselamatan yang perlu diambil 3. Mengenal pasti otot-otot
kira dalam melakukan gimnastik yang terlibat.
irama. 4. Membincangkan langkah-
langkah keselamatan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan maksud penyalah gunaan 1. Merujuk pelbagai media
KESIHATAN 2.3 - Penyalah Gunaan Bahan. bahan berkaitan dadah
a - Dasar Dadah Negara, 2. Menyatakan dan menyenaraikan dasar 2. Perbincangan dalam kumpulan
i. Pencegahan Dadah Negara dan agensi-agensi yang 3. Melayari laman web SERENTI
ii. Penguatkuasaan terlibat dengannya.
iii. Pemilikan 3. Menghubung kait peranan setiap agensi
iv. Kerjasama antarabangsa dalam pencegahan dadah.
b - Agensi Pelaksana Anti Dadah,
i. Agensi Dadah Kebangsaan
ii. PEMADAM
iii. Pusat SERENTI
iv. Polis
v. Kastam
28
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga 1. Melakukan sekurang-kurangnya
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. kemahiran hamburan / imbangan tiga kemahiran hamburan /
a - Gimnastik Artisitik. dengan teknik yang betul dan selamat. imbangan dengan teknik yang betul
Pola pergerakan, 2. Mengaplikasikan langkah-langkah dan selamat.
i. Pola 5- Hamburan / keselamatan dalam aktiviti. 2. Perbincangan
3. Menjelaskan sekurang-kurangnya tiga - aspek-aspek keselamatan
Imbangan kesalahan teknik lakuan kemahiran - kesalahan-kesalahan teknik
- lombol tegak lalu hamburan / imbangan. lakuan.
- lombol kangkang 4. Menganalisis bentuk perlakuan - bentuk perlakuan yang sempurna
- hambur kepala Atau Atau
- hambur tangan 1. Melakukan kombinasi dua jenis lompatan 1. Melakukan kombinasi dua jenis
ii. Aspek-aspek keselamatan. 2. Melakukan variasi pergerakan lompatan.
- atau - menggunakan alatan. 2. Melakukan variasi pergerakan
b - Gimnastik Irama. 3. Menyatakan kesalahan-kesalahan utama menggunakan alatan.
Jenis pergerakan, dalam gimnastik irama. 3. Membincangkan kesalahan
i. Pergerakan 6, 4. Menyatakan aspek-aspek keselamatan utama dalam gimnastik irama
- Kombinasi lompatan yang perlu diambil kira dalam melakukan 4. Membincangkan langkah-langkah
- Variasi pergerakan menggunakan alatan gimnastik irama. keselamatan.
ii. Aspek-aspek keselamatan
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menerangkan langkah pengawalan dan 1. Menyediakan folio berkaitan
KESIHATAN 2.3 - Penyalah Gunaan Bahan. pencegahan dadah.
c - Langkah pengawalan dan pencegahan, 2. Membincang peranan murid dalam 2. Pameran anti dadah.
i. Hukuman mandatori membantu pengawalan dan pencegahan
ii. Kawalan pintu masuk ke Malaysia penyalah gunaan dadah.
iii. Pendidikan
iv. Kempen
29
PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan aktiviti kesedaran aliran 1. Melakukan aktiviti mengikut
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. bebas dengan lancar, berterusan dan arahan berdasarkan kesedaran
c - Gimnastik Pendidikan selamat. aliran bebas dengan lancar,
Tema gimnastik pendidikan, 2. Merancang jenis pergerakan yang berterusan dan selamat.
i. Tema 6 - Kesedaran Aliran, bersesuaian dengan tema. 2. Perbincangan berhubung aspek
- Merangkaikan pergerakan secara aliran bebas 3. Menyatakan aspek keselamatan yang keselamatan yang perlu diambil
ii. Aspek-aspek keselamatan. perlu diambil kira. kira.

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1. Melakukan latihan fartlek dengan teknik 1. Latihan Fartlek


JASMANI 1.1- Kecergasan Fizikal. perlakuan yang betul.
a- Daya Tahan Kardiovaskular. 2. Menghuraikan kesan fisiologi hasil
i. Cadangan Aktiviti, daripada latihan daya tahan
- Latihan Fartlek, kardiovaskular.
ii. Aspek-aspek keselamatan 3. Membincangkan kepentingan daya tahan
kardiovaskular.

30
PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan aktiviti kesedaran aliran 1. Melakukan aktiviti mengikut
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. terikat dengan lancar, berterusan dan arahan berdasarkan kesedaran
c - Gimnastik Pendidikan selamat. aliran terikat dengan lancar,
Tema gimnastik pendidikan, 2. Membincangkan komponen kecergasan berterusan dan selamat.
i. Tema 6- Kesedaran Aliran, yang diaplikasikan. 2. Perbincangan
- Merangkaikan pergerakan secara aliran 3. Menyatakan aspek keselamatan yang - komponen kecergasan
terikat, perlu diambil kira. - aspek keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan. - jenis pergerakan mengikut tema.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menyatakan peruntukan bagi melindungi 1. Merujuk risalah Akta Perlindungan
KESIHATAN Persekitaran. wanita dan gadis yang terdapat dalam Wanita dan Gadis.
3.1- Keselamatan. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis. 2. Kajian kes.
a - Akta dan Undang-Undang.
i. Akta Wanita dan Gadis
31
PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Kesihatan 1. Menyatakan hukuman yang boleh 1. Ceramah
KESIHATAN Persekitaran. dikenakan di bawah Akta Perlindungan 2. Perbincangan dalam kumpulan
3.1- Keselamatan. Wanita dan Gadis
a - Akta dan Undang-Undang. 2. Menamakan agensi-agensi yang terlibat
i. Akta Wanita dan Gadis. dalam Akta Perlindungan Wanita dan
ii. Agensi yang terlibat. Gadis

PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan aktiviti kesedaran aliran 1. Melakukan aktiviti mengikut arahan
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. bebas dan terikat dengan lancar, berdasarkan kesedaran aliran
c - Gimnastik Pendidikan berterusan dan selamat. bebas dan terikat dengan lancar,
Tema gimnastik pendidikan, 2. Menceritakan pengalaman yang dialami berterusan dan selamat.
i. Tema 6 - Kesedaran Aliran, semasa melakukan aktiviti. 2. Perbincangan
- Merangkaikan pergerakan secara aliran 3. Menyatakan aspek keselamatan yang - aspek keselamatan
bebas dan terikat, perlu diambil kira. - jenis pergerakan mengikut tema.
ii. Aspek-aspek keselamatan.
32
PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan aktiviti kesedaran perkaitan 1. Bergerak pelbagai cara
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. dengan orang lain lancar, berterusan dan - dengan pasangan
c - Gimnastik Pendidikan selamat. - dalam kumpulan
Tema gimnastik pendidikan, 2. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru, - dengan rakan secara sentuhan
i. Tema 7- Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain. memadan dan lakuan cermin. badan.
- Bergerak pelbagai cara 3. Mengenal pasti pergerakan yang sesuai 2. Perbincangan aspek keselamatan.
- Aspek-aspek keselamatan. dengan arahan dan situasi aktiviti.
4. Menyatakan aspek keselamatan yang
perlu diambil kira.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menjelaskan fungsi dan peranan 1. Perbincangan


KESIHATAN Persekitaran. agensi-agensi terlibat dalam Akta 2. Sumbangsaran
3.1- Keselamatan. Perlindungan Wanita dan Gadis. 3. Melawat agensi terlibat
a - Akta dan Undang-Undang.
i. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis
ii. Agensi yang terlibat
- fungsi dan peranan
33
PENDIDIKAN 1. Kecergasan 1.Menghuraikan kepentingan latihan 1.Perbincangan kaedah latihan
JASMANI 1.1 Kecergasan fizikal kekuatan otot dalam permainan dan dan kesan latihan kekuatan otot
c. Kekuatan otot menghuraikan kesan latihan. secara berkumpulan.
i.Aktiviti
- menghubungkaitkan dengan aktiviti sukan
(olahraga,bola sepak dll)

PENDIDIKAN 1. Kecergasan. 1 .Melakukan sekurang-kurang nya dua 1. Bicep curl


JASMANI 1.1 - Kecergasan Fizikal. aktiviti daya tahan otot secara individu 2. Bench press
b - Daya Tahan Otot. dan berpasangan. 3. Perbincangan
i. Cadangan Aktiviti - 2. Menyatakan otot-otot utama yang 4. Melakar dan melabelkan otot-otot
Isometrik, terlibat daya tahan otot. utama yang terlibat.
ii. Faedah Latihan 3. Menyenaraikan dua faedah latihan daya
tahan otot.
4. Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira.

34
PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan kemahiran dengan 1. Pergerakan daya mengikut
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. kepelbagaian pergerakan corak.
d - Pergerakan Kreatif. mengikut intepretasi tema. 2. Rekaan daya mengikut corak dan
Tema pergerakan, 2. Mengenal pasti peranan tubuh badan menyerapkan masa, beban dan
i. Tema 12- Gabungan bentuk dalam penghasilan daya dan corak yang aliran.
dan daya dalam pergerakan. perlu dibuat sebelum kemahiran
ii. Aspek-aspek keselamatan sepenuhnya dilakukan.
3. Menyatakan komponen kecergasan yang
diaplikasikan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Membuat inferens tentang keberkesanan 1. Ceramah


KESIHATAN Persekitaran. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis. 2. Menyediakan folio
3.1 - Keselamatan.
a - Akta dan Undang-Undang.
i. Akta Perlindungan Wanita dan Gadis
ii. Agensi yang terlibat
- fungsi dan peranan

35
PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan dengan teknik yang betul - Orientasi ruang
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. pergerakan kreatif yang bertemakan - Dimensi ruang.
d - Pergerakan Kreatif. bentuk dan daya. a. atas - bawah
Tema pergerakan, Kognitif: b. kiri - kanan
i. Tema 11- Orientasi ruang - memahami konsep rangkaian daya c. hadapan- belakang
ii. Aspek-aspek keselamatan mengikut corak di ruang, lantai dan d. Orientasi berpasangan dan
diawangan berkumpulan.
Afektif:
- menyedari / menginsafi semangat
setiakawan

PENDIDIKAN UJIAN PASCA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) 1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI i. Tekan tubi yang betul. i. Tekan tubi
ii Bangkit tubi 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. ii Bangkit tubi
iii. Duduk jangkau 3. Bekerjasama dengan kawan. iii. Duduk jangkau
iv. Larian 1500 m iv. Larian 1500 m

36
PENDIDIKAN UJIAN PASCA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas) 1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik 1. UDTA (berpasangan)
JASMANI i. Tekan tubi yang betul. i. Tekan tubi
ii Bangkit tubi 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA. ii Bangkit tubi
iii. Duduk jangkau 3. Bekerjasama dengan kawan. iii. Duduk jangkau
iv. Larian 1500 m iv. Larian 1500 m
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menyatakan maksud pertolongan cemas. 1.Menonton video
KESIHATAN Persekitaran. 2. Menerangkan kecederaan yang boleh di 2.Perbincangan
3.2 - Pertolongan Cemas. rawat dengan menggunakan prinsip dan
a - Kecederaan Bantu Mula, prosedur R.I.C.E.
i. Pengenalan Prinsip R.I.C.E 3. Menyatakan maksud RICE dan EAR
ii. Pengenalan Prinsip E.A.R dalam pertolongan cemas.
37
PENDIDIKAN 2. Kemahiran. 1. Melakukan kemahiran dengan 1. Penaikan dari lantai.
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. kepelbagaian pergerakan mengikut 2. Lepas dari lantai ke ruang udara.
d - Pergerakan Kreatif. intepretasi tema. 3. Membina pelbagai bentuk di ruang.
Tema pergerakan, 2. Mengenal pasti peranan tubuh badan 4. Melakukan pelbagai lakuan daya
i. Tema 13- Penaikan Dari Lantai. dalam penghasilan daya dan corak yang asas di ruang
ii. Aspek-aspek keselamatan perlu dibuat sebelum kemahiran 5. Mereka corak rangkaian
sepenuhnya dilakukan. pergerakan yang memenuhi
3. Mengenal pasti otot-otot utama yang keperluan tema.
digunakan
4. Mereka cipta rangkaian pergerakan
berdasarkan intepretasi tema.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Menyatakan konsep rekreasi dan 1. Perbincangan aspek-aspek


JASMANI 2.4 - Rekreasi Dan Kesengangan perkhemahan. keselamatan semasa aktiviti
a - Konsep Perkhemahan. 2. Menyatakan langkah keselamatan perkhemahan.
i. Maksud perkhemahan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. 2. Melaporkan pengalaman aktiviti
ii. Perlaksanaan 3. Menyenaraikan faedah-faedah perkhemahan.
- Persediaan (sebelum, semasa dan selepas perkhemahan.
perkhemahan) 4. Menyatakan pelaksanaan / persediaan
iii. Aspek-aspek keselamatan. sebelum perkhemahan.
38
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Mendirikan khemah. 1. Mendirikan khemah secara
JASMANI 2.4 - Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Menyatakan pelaksanaan / persediaan berkumpulan.
a - Konsep Perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. 2. Menyediakan folio individu
i. Maksud perkhemahan 3. Menyatakan perasaan semasa berkaitan dengan pelaksanaan
ii. Perlaksanaan melakukan aktiviti perkhemahan. sebelum, semasa dan selepas
- Persediaan (sebelum, semasa dan selepas 4. Merancang program perkhemahan. perkhemahan.
perkhemahan) 3. Merancang satu aktiviti
iii. Aspek-aspek keselamatan. perkhemahan.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menunjuk cara prosedur Bantu mula 1.Tunjuk cara prosedur
KESIHATAN Persekitaran. R.I.C.E pertolongan cemas R.I.C.E
3.2 - Pertolongan Cemas. 2. Tolong-menolong. 2. Membuat praktikal R.I.C.E
a - Kecederaan Bantu Mula,
i. Prinsip dan prosedur R.I.C.E
39
PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menjelaskan maksud Dasar Sukan 1. Perbincangan
JASMANI 3.1 - Pengurusan. Negara. - peranan Dasar Sukan Negara
Sukan Dan Permainan, 2. Menghuraikan maksud sukan untuk - sumbangan MSSM kearah
i. Dasar Sukan Negara: kecemerlangan. mencapai Dasar Sukan Negara.
- Sukan untuk semua 3. Menghuraikan tentang kepentingan 2. Membahaskan sukan untuk
- Sukan massa Sukan Untuk Semua. Kecemerlangan.
- Sukan untuk kecemerlangan 4. Membincangkan sumbangan Majlis
ii. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke
- Struktur Organisasi arah mencapai Dasar Sukan Negara.
- Peranan

PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Membincangkan penggunaan multi 1. Perbincangan mengenai


JASMANI 3.1 - Pengurusan. media dalam sukan kepentingan penggunaan
Sukan Dan Permainan, multimedia dalam sukan.
i -Teknologi maklumat dalam sukan: 2. Melayari laman web untuk
- Penggunaan multimedia dalam sukan. mendapatkan maklumat tentang
sukan.
3. Mengendalikan forum tentang
Sukan Untuk Semua.
40
PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menyatakan maksud kerjaya dalam 1. Perbincangan
JASMANI 3.2 - Kerjaya Dalam Sukan. sukan. -maksud amatur, semi professional
Status pemain ; 2.Menyatakan nama-nama pemain dan profesioanal
- Amatur professional di Malaysia. -kerjaya sebagai ahli sukan,
- Semi Profesional 3.Membezakan status amatur ,semi amatur dan professional.
- Profesional profesional dan professional. -menyediakan folio individu
4.Menghuraikan prospek kerjaya sebagai berkaitan dengan pemain-pemain
ahli sukan amatur dan professional. profesioanal di Malaysia.
2.Menyediakan folio individu
berkaitan dengan pemain-pemain
professional di Malaysia.
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN 3. Kebersihan Dan Keselamatan Persekitaran. 1.Menunjuk cara prosedur Bantu 1. Tunjuk cara prosedur pertolongan
KESIHATAN 3.2- Pertolongan Cemas. mula E.A.R cemas E.A.R
a- Kecederaan Bantu Mula, 2.Tolong menolong 2. Membuat praktikal E.A.R
i. Prinsip dan prosedur E.A.R
- E = Expired (Hembusan)
- A = Air (Udara)
- R =Resuscitation(Pemulihan)

41
PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menyatakan maksud politik dalam sukan 1.Perbincangan
JASMANI 3.3 - Isu-Isu Dalam Sukan. dan permainan - isu-isu politik
a- Isu Politik Dalam sukan Dan Permainan; 2. Mengenalpasti isu-isu politik dalam -. Pengaruh politik
- Maksud politik dalam sukan dan permainan sukan dan permainan 2. Membahaskan kesan dan akibat
- Peranan dan sumbangan 3. Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan
- Kesan dan akibat politik dalam sukan. wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara berkumpulan.
permainan

PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1.Menyatakan unsur-unsur patriotisme 1. Membincangkan unsur-unsur


JASMANI 3.3 - Isu-Isu Dalam Sukan. dalam sukan dan permainan patriotisme dalam sukan dan
b - Patriotisme, 2. Merancang aktiviti untuk mewujudkan permainan secara kumpulan.
unsur-unsur patriotisme dalam sukan 2. Merancang aktiviti.

42
PENDIDIKAN 3. Kesukanan. 1. Menyatakan maksud etika dan 1. Perbincangan
JASMANI 3.4 - Etika. personaliti ahli sukan - personaliti diri ahli sukan
a - Personaliti, 2. Menyatakan personaliti diri yang perlu - disiplin diri dalam membentuk
i. Disiplin diri ada dalam sukan. personaliti ahli sukan
ii. Disiplin dalam sukan. 3. Menjelaskan kepentingan disiplin diri - ciri-ciri personaliti penonton yang
untuk mencapai kecemerlangan dalam beretika
sukan. 2. Menyediakan folio individu
4. Menghuraikan cirri-ciri personaliti ahli
sukan yang baik; penonton yang baik