Anda di halaman 1dari 2

LAM-PT05-09

PPG AMBILAN JUN 2011

BORANG KEHADIRAN INTERNSHIP BAGI BULAN ..TAHUN 2015


NAMA SEKOLAH:

.............................................................................................................................

ALAMAT: .............................................................................................................................................. No. Telefon: ...................................


PERHATIAN: Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan.

TARIKH / HARIBULAN PERSEKOLAHAN


MINGGU 1
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NAMA

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

MINGGU 5

MAJOR

CATATAN : ....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Tandatangan Pelajar :

Tandatangan Pengetua/Guru Besar:

..............................................................
(
)

.......................................................................
(
)

Tarikh:

Tarikh:
Catatan: Setiap cuti sakit mestilah disertakan dengan salinan surat akuan doktor (MC) atau surat kebenaran.

Julai 2014

PPG AMBILAN JUN 2011

Julai 2014

Julai 2014

LAM-PT05-09