Anda di halaman 1dari 2

PPG AMBILAN JUN 2011

LAM-PT05-09

BORANG KEHADIRAN INTERNSHIP BAGI BULAN ………………………… TAHUN 2015 NAMA SEKOLAH: ALAMAT: No. Telefon:
BORANG KEHADIRAN INTERNSHIP BAGI BULAN …………………………
TAHUN
2015
NAMA SEKOLAH:
ALAMAT:
No. Telefon:
PERHATIAN: Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan.
TARIKH / HARIBULAN PERSEKOLAHAN
MINGGU 1
MINGGU 2
MINGGU 3
MINGGU 4
MINGGU 5
BIL
NAMA
MAJOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CATATAN :

Tandatangan Pelajar :

Tandatangan Pengetua/Guru Besar:

(

)

(

)

Tarikh:

Tarikh:

Catatan: Setiap cuti sakit mestilah disertakan dengan salinan surat akuan doktor (MC) atau surat kebenaran.

Julai 2014

PPG AMBILAN JUN 2011

Julai 2014

Julai 2014

LAM-PT05-09