Anda di halaman 1dari 3

REKOD PENCAPAIAN PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MURID

KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3


NAMA :..................................................................................................................................................
SEKOLAH : ....................................................................... TINGKATAN : ...................................

1. Reka cipta

TAJUK

BAN
D
B1
B2
B3
B4
B5

2. Elektrik

B6
B1
B2
B3
B4
B5

3. Asas Elektronik

B6
B1
B2
B3

B4
B5
B6
4. Tempat kediaman

BENTUK DAN TEKNOLOGI

BIDAN
G

B1
B2
B3
B4
B5
B6

DESKRIPTOR
Menyatakan tentang reka bentuk dan penghasilan projek
dengan menyenaraikan tiga jenis bahan.
Menerangkan tentang reka bentuk dan penghasilan projek
dengan menyenaraikan tiga jenis bahan dari segi
kesesuaian penggunaannya.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka
cipta dengan menghasilkan projek reka cipta1.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka
cipta secara sistematik dengan menghasilkan projek reka
cipta mengikut prosedur1.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka
cipta secara berinisiatif dengan menghasilkan projek reka
cipta dengan daya usaha1.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka
cipta secara kreatif dan inovatif dengan menghasilkan
projek reka cipta yang mempunyai nilai tambah1
Menyatakan tentang asas elektrik dengan membaca meter
kWj
Menerangkan tentang asas elektrik dengan menjelaskan
cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektrik dengan mengira1 kos penggunaan tenaga elektrik.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektrik secara sistematik dengan mengira kos penggunaan
tenaga elektrik mengikut prosedur2.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektrik secara berinisiatif dengan mengira kos penggunaan
tenaga elektrik dengan daya usaha2.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektrik secara berinisiatif dengan mengira kos penggunaan
tenaga elektrik dan membimbing1.
Menyatakan tentang asas elektronik dengan memberikan
tiga jenis komponen1 elektronik.
Menerangkan tentang asas elektronik dengan menjelaskan
tiga komponen1 elektronik dari segi fungsinya.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektronik dengan membentuk semua kaki komponen,
memasang semua komponen dan memateri semua kaki
komponen berpandukan lukisan bergambar.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektronik secara sistematik dengan memateri semua kaki
dan tamatan komponen mengikut prosedur3.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas
elektronik secara berinisiatif dengan memateri semua kaki
dan tamatan komponen elektronik dengan daya usaha3.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
asas elektronik secara berinisiatif dengan memateri semua
kaki dan tamatan komponen elektronik dan membimbing1
Menyatakan tentang tempat kediaman dengan memberikan
dua jenis pembersihan.
Menerangkan tentang tempat kediaman dengan
menjelaskan dua jenis pembersihan.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
tempat kediaman dengan melakukan pembersihan pada
ruang tempat kediaman.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
tempat kediaman dengan melakukan pembersihan pada
ruang tempat kediaman mengikut prosedur4
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
tempat kediaman dengan melakukan pembersihan pada
ruang tempat kediaman dengan daya usaha4
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
tempat kediaman dengan melakukan pembersihan pada

PENGUAS
AAN

TARIKH

5. Kaedah membuat biskut dan kek


6. Jahitan

B1

B2
B3
B4
B5
B6

B2
B3
B4
B5
B6

7. Konsumerisme

EKONOMI RUMAH TANGGA

B1

B1
B2
B3
B4
B5
B6

ruang tempat kediaman dan membimbing1.


Menyatakan tentang kaedah membuat biskut dan kek
dengan memberikan dua biskut yang disediakan dengan
kaedah putar.
Menerangkan tentang kaedah membuat biskut dan kek
dengan menjelaskan kaedah putar.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
kaedah membuat biskut dan kek dengan memasak biskut
kaedah putar.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
kaedah membuat biskut dan kek secara sistematik dengan
memasak biskut kaedah putar mengikut prosedur5.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
kaedah membuat biskut dan kek secara berinisiatif dengan
memasak biskut kaedah putar dengan daya usaha5.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
kaedah membuat biskut dan kek secara berinisiatif dengan
memasak biskut kaedah putar dan membimbing1.
Menyatakan tentang jahitan dengan memberikan tiga jenis
hiasan dalam jahitan.
Menerangkan tentang jahitan dengan menjelaskan
pengertian kuilting, tampal hias dan tampal cantum.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
jahitan dengan menjahit tampal hias.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
jahitan secara sistematik dengan menjahit tampal hias
mengikut prosedur5.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
jahitan secara sistematik dengan menjahit tampal hias
dengan daya usaha6.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang
jahitan secara sistematik dengan menjahit tampal hias dan
membimbing1.
Menyatakan tentang konsumerisme dengan mengenal
pasti lima hak pengguna dan tiga tanggungjawab pengeluar
kepada pengguna.
Menerangkan tentang konsumerisme dengan menjelaskan
tiga hak pengguna dan tiga tanggungjawab pengeluar
kepada pengguna.
Menerangkan tentang konsumerisme dengan mengenal
pasti kaitan tiga hak pengguna dan tiga tanggungjawab
pengeluar kepada pengguna.
Menerangkan tentang konsumerisme dengan mengenal
pasti bentuk penyelewengan pengeluar dan akta membantu
pengguna.
Menerangkan tentang konsumerisme dengan membuat
hubung kait antara bentuk penyelewengan pengeluar
dengan hak pengguna dan akta.
Menerangkan tentang konsumerisme dengan membuat
penilaian terhadap tindakan yang perlu diambil terhadap
penyelewengan oleh pengeluar.