Anda di halaman 1dari 14

Syair ini mengungkap

makna riak/takbur.Orang
yang melakukan amal
ibadat semata-mata
untuk menunjukkan
kepada semua manusia
dianggap sebagai riak.
Perbuatan golongan ini
amat dibenci oleh Tuhan
kerana telah melakukan
perbuatan syirik.

Orang sebegini, berpurapura melakukan amalan


tersebut agar dirinya
disangka warak iaitu tidak
mementingkan keduniaan.

Ada pula perbuatan riak


dibuat dengan cara
menunjukkan kerajinan
berpuasa dan kesopanan
apabila bertutur dengan
lemah lembut. Namun
hakikatnya kebersihan tubuh
badan tidak diambil.

Ada juga perbuatan riak


ditunjukkan sebagai orang yang
berpengetahuan luas dengan
menunjukkan perbuatan
berceramah dan bersyarah dalam
pelbagai ilmu di majlis keraian.
Namun dia sering
mencampuradukkan perkara yang
baik dengan yang buruk.

Ada perbuatan riak yang


ditunjukkan melalui
percakapan yang konon
berdasarkan bukti kajian
untuk menunjukkan dirinya
mempunyai ilmu mantik
yang tinggi. Orang yang
sebegini berbuat demikian
agar masyarakat
mengiktirafkan
kebijaksanaannya dan
memberikannya ganjaran
tentu.

Ada perbuatan riak


ditunjukkan melalui cara
berpakaian iaitu memakai
serban yang berlilit di ekor,
meletakkan sejadah di bahu
dan seuntai rantai berada di
tangan.

Ada perbuatan ditunjukkan


ketika melakukan amalan
berzikir. Orang sebegini
berzikir hingga lupa diri.
Namun begitu,niat yang
sebenarnya adalah untuk
menjadi ketua kepada
sesebuah kumpulan atau
mendapatkan pengaruh.

Sesungguhnya semua perkara


riak itu akan menjadi bala
yang menyebabkan amalan
tersebut ditolak oleh Allah
S.W.T. Adakalanya, perbuatan
riak yang dibuat akan
mendatangkan kemudaratan
kepada diri sendiri serta
dimurkai oleh Allah S.W.T.

BERSIKAP
TIDAK
JUJUR

MEMENTIN
GKAN
DIRI DAN
KEDUNIAAN

MAKNA
RIAK

PERBUATA
N
SYIRIK

BERSIKAP
BERPURAPURA

1) ORANG YANG RIAK SUKA BERPURAPURA

RIAK SEBAGAI
ORANG YANG
KUAT
BERAGAMA

PERSOALA
N

2)SIFAT RIAK
DIBENCI OLEH
ALLAH

RIAK ORANG BERILMU DAN RIAK BERIBADAT

RIMA
AKHIR
aaaa

8
rangkap
4 baris

Semua
baris
adalah
maksud

RIMA
AKHIR
abcabc

TERIKAT

PANTU
N6
KERAT

SYAIR
MAKNA
RIAK

TIDAK
BEBAS

3
rangka
p6
baris

Pembaya
ng
adalah
maksud

JIKA ADA
SOALAN SILA
KEMUKAKAN..^_
^