Anda di halaman 1dari 10

PROSA TRADISIONAL |: HIKAYAT

LANGLANG BUANA

Disediakan oleh :
Nurdiana Umar
Mazni Ramle

SINOPSIS

TEMA

Percintaan Anak Diraja.

Raja Indera Bumaya sanggup menukarkan dirinya


menjadi bayan semata-mata untuk menarik
perhatian Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi.Tuan
Puteri Mandu Ratna Dewi tidak sanggup kehilangan
Raja Indera Bumaya.

Persoalan

USAHA
BERSUNGGUHSUNGGUH
UNTUK
MENDAPATKAN
SESUATU

PERSOALA
N

KEBERANIAN
MENGHADAPI
CABARAN

KEBIJAKSANAAN MECARI
PELUANG

Watak dan Perwatakan


Gaga
Anak
raja dari
Negeri
Lela
Gambar

Beran
i

h
perkas
a

Raja
Indera
Bumay
a

Baik
budi
bahas
a

Bijaksa
na

Perian
g
Anak
Raja
Bahrum
Dewa

Kera
s hati

Tuan
Puteri
Mandu
Ratna
Dewi

Canti
k

Manj
a

Tegas
Tergesagesa
apabila
membuat
keputusa
n

Bertanggungja
wab

Raja
Bahru
m
Dewa

Pemar
ah

Mengambil
berat akan
anakanda

Nilai
KASIH SAYANG

KERJASAMA

NILAI

KEBIJAKSANAAN

KEBERANIAN

Pengajaran
Kita hendaklah
berani
menghadapi
apa-apa
rintangan.

Kita
hendaklah
mematuhi
arahan
ketua.

Kita
hendaklah
menggunakan
akal dengan
bijaksana.

Kita mestilah
menjaga adabadab dalam
pergaulan
antara lelaki
dan perempuan.

LATAR

Tempat

Masa

Kolam

Waktu Malam
Tuan Puteri bergurau
Tempat Tuan Puteri mandi.
senda dengan dayangdayang inang
Mahligai
pengasuhnya.Bayan
Tempat didengar suara Tuan
Puteri dari
dikeluarkan
Bersama suara laki-laki tertawa.
sangkar emas.
Waktu Pagi
Luar Kota
Tuan Puteri berbedak
Raja raja dan hulubalangdan berlangsir.
Mengepung Raja Indera Bumaya.

Masyarakat
Masyarakat Feudal
Masyarakat yang
mengamalkan sistem
pemerintahan beraja.
Masyarakat saling mengasihi
Tuan Puteri amat mengasihi
Raja Indera Bumaya dan
begitulah sebaliknya.
Masyarakat yang tidak
bertolak ansur
Raja Bahrum Dewa amat
marah kepada Raja Indera
Bumaya yang berkasihkasihan dengan puterinya.