Anda di halaman 1dari 29

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI

SETIA
KG PERMATANG DUKU
82200 BENUT, PONTIAN.
JBA 6046
BUKU PROGRAM
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

INTEGRASI PEMBELAJARAN
2015
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN, JOHOR

KATA-KATA ALUAN GURU PENYELARAS


Syukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya kita melaksanakan
amanah di bumi ini untuk terus berbakti kepada-Nya.Saya merakamkan ucapan
tahniah dan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa Buku Program Pendidikan
Khas Integrasi Pembelajaran SK Seri Setia 2015 yang telah bertungkus lumus
untuk menyediakan buku ini.
Buku ini amat penting dalam merealisasikan hasrat dan matlamat kita
bersama. Selain memaparkan perancangan kerja harian, Buku Pengurusan ini juga
menjadi garis panduan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah sepanjang
tahun. Saya juga berharap dengan adanya buku ini kerja kita lebih berfokus.InsyaAllah.
Sekolah ialah pusat perkembangan ilmuan, pelajar mahupun guru. Ilmu lebih
mudah berkembang sekiranyaberada pada landasan budaya yang cemerlang. Proses
P&P akan berjalan dengan lancar sekiranya kita berjayamembentuk satu budaya
ilmu yang mantap. Guru merupakan seorang arkitek, jurutera dan pakar
rundingterbesar dalam perkembangan manusia. Oleh itu, kita hendaklah terus
memperkuat diri dengan mempertingkatkanilmu. Guru yang statik dalam
pemBinaan ilmu adalah seperti sebuah kereta tua yang berada di lebuhraya besar
yang akan menyebabkan kesesakan lalu lintas yang sentiasa menerima jelingan
sinis daripada pemandu yang lain. Mereka inilah akan menyebabkan terbantutnya
proses kemajuan ilmu.

Kita hendaklah mempunyai visi yang jelas dalam membentuk pembangunan


modal insan yang cemerlangpada masa hadapan agar mereka benar-benar boleh
menjadi aset kepada negara. Membentuk seorang pelajar tidak ubah seperti
menanam sebatang pokok. Kita perlu memberi penjagaan yang baik secara
berterusan.Pokok yang subur akan menghasilkan bunga yang baik dan jika tidak
dijaga bunga juga akan gugur tanpamenghasilkan putik. Apabila berputik kita perlu
mengawasinya daripada serangga dan makhluk perosak agar buah yang elok dapat
dihasilkan. Begitulah anak-anak didik kita, pembelajaran akademik hanyalah
sekadar bunga yang cantik dipandang hasil daripada usaha kerja keras kita dan
menjanjikan masa depan yang penuh penghargaan, tetapi buahnya adalah setelah
mereka menceburi bidang kerjaya dan melalui kehidupan sebenarnya.Oleh itu, kita
mestilah mempersiapkan diri mereka bukan sahaja dari segi ilmu malahan roh
danjasad mereka juga perlu disuburi. Jadikan mereka sebagai pokok yang hidup
subur dan dapat mengeluarkan buah yang berkualiti.
Sesungguhnya, berada di Sekolah Kebangsaan Seri Setia kita amat bertuah
keranadapat bersama-sama dalam arus perdana bagi menjayakan agenda negara
dalam membangunkan modal insan. Oleh itu, setiap warga SK Seri Setia mesti
berkeupayaan memberi sumbangan dalam menjayakan hasrat negara ini. Marilah
sama-sama kita berazam untuk MENGAPLIKASIKAN WAWASAN NEGARA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN KHAS SEPENUHNYA BERMULA 04 JAN
2015.
Sekian, terima kasih.

Mohd Nasir Bin Ali


Penyelaras Pendidikan Khas Integrasi Pembelajaran
SK Seri Setia,
82200 Benut, Pontian.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan
insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya merancang dan menguruskan
kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli
masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

VISI PENDIDIKAN KHAS


Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelajar dengan keperluan khas
ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
MISI PENDIDIKAN KHAS
Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar dengan keperluan khas
untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan
memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

SEJARAH PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


PEMBELAJARAN
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN.
Sejarah penubuhan sekolah SK Seri Setia, 82200 Benut, Pontian bermula
pada tahun1961. Lokasi sekolah ini hanya 34 km dari Pejabat Pelajaran Daerah
Pontian dan dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Pada tahun 2009,
bermulalah penempatan murid Pendidikan Khas dengan penubuhan Program
Pendidikan Khas Integrasi Pembelajaran SK Seri Setia ini.
Sehingga kini bilangan pelajar yang mengikuti program pendidikan khas
integrasi ini seramai 15 orang dengan menempatkan 3 orang guru dan seorang
pembantu pengurusan murid. Walau bagaimanapun pelajar pendidikan khas
terpaksa ditempatkan di bangunan ubahsuai yang telah berusia lebih 20 tahun
kerana masalah kekurangan kelas. Oleh sebab itu, kelas yang disediakan masih
tidak mempunyai kemudahan asas seperti tandas, bilik air dan lain-lain bilik seperti
bilik Pengurusan Diri, Bilik kemahiran Manipulatif dan juga Bilik Muzik.
Selain itu keadaan kedudukan
bangunan yang menempatkan kelas
pendidikan khas juga kurang kondusif kerana keadaan panas pada waktu pagi dan
juga petang. Bangunan yang berada di tepi kebun sawit juga menyebabkan banyak
tikus dan anak ular yang sering masuk ke dalam kelas. Berdasarkan keadaan
tersebut pihak sekolah berharap agar Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan
Kementerian Pendidikan dapat mempertimbangkan pelaksanaan memBina dan
mengubahsuai bangunan kelas pendidikan khas di sekolah ini supaya terjamin dari
segi kebersihan dan keselamatan sama ada murid atau guru.

AHLI JAWATAN KUASA


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN,
SK SERI SETIA, KG PERMATANG DUKU,
82200 BENUT, PONTIAN.
PENASIHAT:
En Mohd Siholhafis Bin Hj Mohd Rukiban
GB SK Seri Setia, 82200 Benut, Pontian.
PENGERUSI
En Mohd Nasir Bin Hj Ali
SETIAUSAHA
Cik Lili Farhana Bt Md Yasin
BENDAHARI
Puan Syahidah Bt Sulaiman
AHLI JAWATAN KUASA
En Hairudin Bin Ahmad
En Mohd Yazid Bin Badir
En Mohd Fauzi Bin Abd Rahman

PROGRAM TAHUNAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SETIA,

KAMPUNG PERMATANG DUKU,


TAHUN 2015
Bil Aktiviti/Program
yang dijalankan
1.

2.

3.

4.

3.
5.
6.
7.
8.

9.

Mesyuarat
Panitia
Pendidikan khas
kali 1/2015
Program
Keceriaan Kelas
dan Persekitaran
Kelas serta
Penyediaan
Sudut Bacaan
dan mengecat
bahagian dalam
Kelas
Latihan
Olahraga Bagi
Murid
Pendidikan Khas
2015
Kejohanan
Olahraga
Pendidikan Khas
Daerah Pontian
2015
Mesyuarat
Panitia Kali Ke
2/2015
Latihan
Kemahiran
Berbasikal
Program
Hijaukan Bumi
Lawatan Sambil
Belajar
Mini
Perkhemahan
dan
Pertandingan
Memasak
Program

Tarikh
Jangkaan
Pelaksanaan
Disember
2014

Sasaran

Kos

Tindakan

Semua Guru
Panitia

Penyelaras

Disember/
Februari
2015

Murid/Guru
Pendidikan
Khas/PPM

RM300

Penyelaras/Guru
/PPM

Feb 2015

Guru Pendidikan
Khas/Murid PK

RM50

Guru /Penyelaras

Feb 2015

Guru Pendidikan
Khas/Murid PK

RM150

Guru/Penyelaras/PPM

Penyelaras

Mac 2015
April 2015

Guru Persatuan
JKJR/ Murid PK

Guru JKJR

April2015

Guru Kem Hidup

RM450

Guru Kem Hidup

Mei 2015

Murid& Guru PK Mengikut Penyelaras/Guru/PPM


bil murid
Murid
RM100 Penyelaras/Guru/PPM
PK/Guru/PPM

Jun 2015

Ogos 2015

Murid/Guru PK

Guru/Penyelaras

Catatan

10.
11.
12.
13.
14.

Menaikkan
Bendera
Sempena Hari
Kemerdekaan
Mesyuarat
Panitia Kali ke
3/2015
Minggu Tunas
Niaga 2015
Program Terapi
Air
Program Terapi
Main (Boling)
Hari Terbuka
Pendidikan
Khas/Pameran
Sempena
Anugerah
Kecemerlangan
Sekolah.

Ogos 2015

Guru PK

Guru PK

Sept 2015

Guru
/PPM/Murid PK
Guru/Murid/PPM
PK
Guru/Murid/PPM
PK
Guru PK/
Murid PK

RM300

Penyelaras/Guru
PK/PPM
Penyelaras/Guru
PK/PPM
Penyelaras/Guru
PK/PPM
Penyelaras?Guru
PK/PPM

Sept 2015
Okt 2015
Nov 2015

RM200
RM 200
RM300

JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN


KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
SEK. KEB. SERI SETIA

PENGERUSI:
En Mohd Siholhafis Bin Hj Mohd Rukiban - GB
NAIB PENGERUSI
En Misran Bin Surat GPK 1
NAIB PENGERUSI I
Pn Siti Khadijah Bt Shahid GPK HEM
NAIB PENGERUSI II
En Mohd Raya Bin Padiman GPK Koku
SETIAUSAHA
En Mohd Nasir Bin Ali
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
En Hairudin Bin Ahmad
KEWANGAN
En Zulkifli Bin Abas
(Pembantu Tadbir Kewangan)
GURU PUSAT SUMBER
Cik Lili Farhana Bt Md. Yasin
KECERIAAN
En Hairudin Bin Ahmad
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
Pn Syahidah Bt Sulaiman
STOK DAN INVENTORI
Pn Syahidah Bt Sulaiman

KURIKULUM
Jawatankuasa Kurikulum
Guru Besar:En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban

Penolong Kanan : En Misran Bin Surat GPK 1


Penyelaras Pendidikan Khas :En Mohd Nasir Bin Ali
Setiausaha :En Hairudin Bin Ahmad
Bendahari : Pn Syahidah BT Sulaiman
Ahli Jawatankuasa:Cik Lili Farhana BT Md Yasin
Guru Kaunseling :En Hairudin Bin Ahmad
Semua Guru Pendidikan Khas
Guru Kelas
ZAMRUD: En.Hairudin Bin Ahmad
NILAM:Cik Lili Farhana BT Md Yasin
Guru Mata Pelajaran
Bahasa Melayu:En Mohd Nasir Bin Ali
Bahasa Inggeris :Cik lili Farhana Bt Md Yasin
Matematik :En. Mohd Nasir Bin Ali
Kemahiran Manipulatif: Cik Lili Farhana Bt Md Yasin
Kemahiran Hidup:En Hairudin Bin Ahmad
Pengurusan Diri :Cik Lili farhana Bt Md Yasin
Pengurusan Tingkah Laku: Cik Lili Farhana Bt Md Yasin
Pendidikan Islam:Us Fauzi Bin Abd Rahman/ Us Md yazid Bin Badir
Pendidikan Seni :En Hairudin Bin Ahmad
Pendidikan Jasmani :En Mohd Nasir Bin Ali
Muzik :Cik Lili Farnaha bre Md yasin
Multimedia :EnHairudin Bin Ahmad
Sains Sosial :En Hairudin Bin Ahmad
Jawatan kuasa Rancangan Pendidikan Individu
Penasihat: En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban- GB SK Seri Setia
Pengerusi:En Mohd Nasir Bin Ali- Penyelaras PKIP
Setiausaha: Cik Lili Farhana Bt Md Yasin
AJK: Wakil Ibu Bapa
Wakil Perubatan dan Kesihatan
Wkil Jabatan Kebajikan Masyarakat

KOKURIKULUM

Jawatankuasa KoKurikulum
Guru Besar:En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban
Penolong Kanan : En Misran Bin Surat GPK 1
Penyelaras Pendidikan Khas :En Mohd Nasir Bin Ali
Setiausaha :En Hairudin Bin Ahmad
Bendahari : Pn Syahidah BT Sulaiman
Ahli Jawatankuasa:En Mohd Fauzi Bin Abd Rahman
En Mohd yazid Bin Badir
Semua Guru Pendidikan Khas
UNIT BERUNIFORM: PENGAKAP
Jawatan kuasa Pengakap Kanak-kanak
Pengerusi:En Mohd Nasir Bin Ali
Setiausaha:Cik Lili Farhana BT Md Yasin
Bendahari:Pn Syahidah BT Sulaiman
Ahli Jawatankuasa :
Semua guru Pendidikan Khas
PERSATUAN DAN KELAB: KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
(KKJR)
Jawatan kuasa Kelab Keselamatan Jalanraya
Pengerusi:En Mohd Nasir Bin Ali
Setiausaha:En Hairudin Bin Ahmad
Bendahari:Pn Syahidah BT Sulaiman
Ahli Jawatankuasa :
Semua guru Pendidikan Khas

PERMAINAN: BADMINTON/FUTSAL
Jawatan kuasa Permainan Badminton/Futsal

Pengerusi:En Mohd Nasir Bin Ali


Setiausaha:En Hairudin Bin Ahmad
Bendahari:Pn Syahidah BT Sulaiman
Ahli Jawatankuasa :
Semua guru Pendidikan Khas

HAL EHWAL MURID


Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
Guru Besar:En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban
Penolong Kanan : Pn Hjh Khadijah BT Idris GPK HEM
Penyelaras Pendidikan Khas :En Mohd Nasir Bin Ali
Setiausaha :En Hairudin Bin Ahmad
Bendahari : Pn Syahidah BT Sulaiman
Ahli Jawatankuasa:En Mohd Fauzi Bin Abd Rahman
Semua Guru Pendidikan Khas
Bahagian Buku Teks:Pn Syahidah BT Sulaiman
Program Susu Sekolah/RMT:Cik Lili Farhana BT Md Yasin
Elaun Murid Khas:En Mohd Nasir Bin Ali
Pn Syahidah BT Sulaiman
Murid Baru Masuk Sekolah:En Mohd Nasir Bin Ali
Kemasukan Sekolah Menengah:En Hairudin Bin Ahmad
Lawatan Sambil Belajar:Cik Lili Farhana BT Md Yasin
Laporan Disiplin Murid:En Hairudin Bin Ahmad
Kebajikan/Keselamatan :En Hairudin Bin Ahmad

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SETIA


KG PERMATANG DUKU,
82200 BENUT , PONTIAN, JOHOR.

UNIT BERUNIFORM
PENGAKAP KANAK-KANAK
PENDIDIKAN KHAS

UNIT BERUNIFORM: PENGAKAP


Jawatan kuasa Pengakap Kanak-kanak
PENASIHAT:
En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban
GB SK Seri Setia, Benut , Pontian
PENGERUSI;
En Mohd Nasir Bin Ali
SETIAUSAHA:
Cik Lili Farhana BT Md Yasin
BENDAHARI:
Pn Syahidah BT Sulaiman
AHLI JAWATANKUASA:
Semua Guru Pendidikan Khas

Senarai Kehadiran Ahli:


Tarikh Perjumpaan
Bil Nama

No SB

Disahkan Oleh:

(
)
Guru Penasihat ,
Pengakap Kanak-Kanak,
Pendidikan Khas Integrasi Pembelajaran,
SK Seri Setia, Benut,
Pontian.

Program/ Jadual Latihan Mingguan Pengakap kanak Pendidikan Khas

Minggu Tajuk
1.
ILMU PENGAKAP

Pemimpin
En Md Nasir

CARA MEMASANG MENAIK


MENGIBAR DAN MENURUNKAN
BENDERA

En Hairudin

COGAN KATA PENGAKAP

En Hairudin

HORMAT ISYARAT DAN SALAM


PENGAKAP

Cik Lili Farhana

ISTIADAT LAUNG AGUNG

En Md Nasir

LAGU-LAGU PENGAKAP

En Hairudin

LAGU RASMI PERSEKUTUAN


PENGAKAP MALAYSIA

Cik Lili Farhana

LAMBANG PENGAKAP MALAYSIA

En Hairudin

ISTIADAT PENGAKAP

Cik Lili Farhana

PENGAKAP KANAK-KANAK
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN
Laporan Aktiviti Pengakap Kanak-kanak Pendidikan Khas

Catatan

Minggu

Tarikh

Masa:

Kehadiran

Kehadiran Pemimpin
Pengakap
Laporan

Disediakan Oleh:

Disahkan oleh:

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SETIA


KG PERMATANG DUKU,
82200 BENUT , PONTIAN, JOHOR.

KELAB DAN PERSATUAN


KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
PENDIDIKAN KHAS

PERSATUAN DAN KELAB: KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA


(KKJR)
Jawatan kuasa Kelab Keselamatan Jalanraya

PENASIHAT:
En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban
GB SK Seri Setia, Benut , Pontian
PENGERUSI;
En Mohd Nasir Bin Ali
SETIAUSAHA:
En Hairudin Bin Ahmad
BENDAHARI:
Pn Syahidah BT Sulaiman
AHLI JAWATANKUASA:
Semua Guru Pendidikan Khas

KELAB KESELAMATAN JALANRAYA


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN
Senarai Kehadiran Ahli

Tarikh Perjumpaan
Bil Nama

No SB

Disahkan Oleh:

(
)
Guru Penasihat ,
Kelab Keselamatan Jalan raya
Pendidikan Khas Integrasi Pembelajaran,
SK Seri Setia, Benut,
Pontian.

Program/ Jadual Latihan Mingguan Kelab Keselamatan Jalanraya

Minggu

Aktiviti

Guru Penasihat

Catatan

1.

Pengenalan Papan Tanda Jalanraya

Cik Lili Farhana


Cik Lili Farhana

2.

Pengenalan Papan Tanda Jalanraya


En Md Nasir

Peraturan Kenderan-Kelengkapan
En Md Nasir

Peraturan Kenderan-Kelengkapan
En Hairudin

Undang-Undang Jalanraya
En Md Nasir

Undang-Undang Jalanraya
En Hairudin

Cara Mengendalikan Basikal

KELAB KESELAMATAN JALANRAYA


PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN
Laporan Aktiviti kelab Keselamatan Jalanraya Pendidikan Khas

Minggu

Tarikh

Masa:

Kehadiran

Kehadiran Guru
Penasihat
Laporan

Disediakan Oleh:

Disahkan oleh:

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SETIA


KG PERMATANG DUKU,
82200 BENUT , PONTIAN, JOHOR.

PERMAINAN
BADMINTON / FUTSAL
PENDIDIKAN KHAS

PERMAINAN BADMINTON/FUTSAL
Jawatan kuasa Permainnan Badminton/Futsal

PENASIHAT:
En Mohd Sihholhafis Bin Hj Mohd Rukiban
GB SK Seri Setia, Benut , Pontian
PENGERUSI;
En Mohd Nasir Bin Ali
Penyelaras PKIP
SETIAUSAHA:
En Hairudin Bin Ahmad
BENDAHARI:
Pn Syahidah BT Sulaiman
AHLI JAWATANKUASA:
Semua Guru Pendidikan Khas

PERMAINAN BADMINTON/FUTSAL
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN
Senarai Kehadiran Ahli

Tarikh Perjumpaan
Bil Nama

No SB

Disahkan Oleh:

(
)
Guru Penasihat ,
Permainan Badminton/ Futsal
Pendidikan Khas Integrasi Pembelajaran,
SK Seri Setia, Benut,
Pontian.

Program/ Jadual Latihan Mingguan Badminton/Futsal

Minggu
Aktiviti
1.
Latihan Menendang Bola
2.
Mengelecek Bola

Guru Penasihat
En Md Nasir
En Md Nasir

Catatan

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Menghantar Bola
Menjaring Gol
Peraturan Asas Permainan Futsal
Latihan Memukul Bola Tangkis
Latihan Servis Permulaan
Latihan Berpasangan
Latihan Berpasangan
Peraturan Pertandingan

En Hairudin
En Md Nasir
Us Fauzi
En Md Nasir
En Md Nasir
En Md Nasir
En Hairudin
En Hairudin

PERMAINAN BADMINTON/FUTSAL
PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PEMBELAJARAN
SK SERI SETIA, 82200 BENUT, PONTIAN
Laporan Aktiviti Permainan Badminton/Futsal Pendidikan Khas

Minggu

Tarikh

Masa:

Kehadiran

Kehadiran Guru
Penasihat
Laporan

Disediakan oleh;
..