Anda di halaman 1dari 13

GANGGUAN

KOMUNIKASI
DI DALAM
BILIK DARJAH

Bunyi
Kelas dan persekitaran kelas yang
bising akan menganggu komunikasi
yang berkesan kerana murid tidak
fokus terhadap pelajaran yang
disampaikan oleh guru.
Contoh : kelas yang berhampiran
dengan
jalanraya atau
pun kawasan
pembinaan

Kritikan
Guru yang sentiasa mengkritik
dengan kritikan negatif kepada
murid boleh menimbulkan
halangan kepada komunikasi .
Kritikan guru akan menyebabkan
murid-murid untuk memilih dengan
mendiamkan diri sahaja.
contohnya : awak selalu
memberikan jawapan yang salah

Melabel Murid
Guru yang melabel murid dengan
pelbagai nama yang kurang
elok/baik .
Ini menimbulkan satu halangan
kepada komunikasi dalam bilik
darjah yang menyebabkan Murid
memilih untuk tidak bercakap.
contohnya : guru melabel murid
seperti si
malas, kaki
ponteng dan
sebagainya

Memberi arahan

Guru memberikan kejelasan


arahan yang kurang jelas kepada
murid dalam bilik darjah.
contohnya : Penggunaan bahasa
yang
terlalu tinggi suara guru
yang perlahan
Arahan terlalu panjang dan tidak
kompleks

Laras bahasa

Ancaman
Guru memberi berbagai-bagai
ancaman dan ugutan kepada murid
di dalam kelas tidak akan
menggalakkan komunikasi yang
terbuka.
contoh :siapa salah jawab kena
berdiri di atas kerusi

Mimik Muka
Ekspresi muka guru yang serius
atau kelihatan marah akan
menakutkan murid untuk bertanya
atau memberi jawapan.
Guru yang sentiasa bermasam
muka menyebabkan komunikasi
antara guru dan murid terbatas.

Kelajuan
Guru yang bertutur dengan
kadar yang laju sukar difahami
oleh murid
murid tidak dapat mengikuti
pembelajaran di dalam kelas
dengan sempurna.

Kurang persediaan
Persediaan guru yang kurang rapi
boleh menyebabkan murid
menjadi keliru ketika proses PdP.
idea yang dilontarkan oleh guru
tidak tersusun dan teratur .
contohnya : pergerakan dalam
solat

Aktiviti pembelajaran yang


kurang menarik
Aktiviti pembelajaran yang
disediakan oleh guru kurang
menarik dan membosankan akan
menyebabkan murid-murid kurang
berminat dan akan menimbulkan
kebisingan dan gangguan-gangguan
yang lain.
contohnya : guru menggunakan
kaedah penerangan tanpa
melakukan sebarang aktiviti yang
melibatkan murid.

Emosi
1 Guru
emosi guru yang tidak stabil
contohnya : guru yang mempunyai
masalah peribadi melepaskan
kemarahan
kepada murid.

2- Murid
Emosi murid yang terganggu dengan
perkara
yang berlaku
disekelilingnya.

Point tambahan
Gangguan rakan / tingkah laku
disruptif
Kesihatan murid
Guru guna bahasa dialek luar cnth
ish naaa
Murid tidak mempunyai
pengetahuan sedia ada
Guru suka menggunakan nama2
mat saleh cnth she, he,