Anda di halaman 1dari 16

LAPORAN MINGGUAN PROGRAM REMAJA BERWAWASAN

NAMA SEKOLAH

TARIKH LATIHAN

MASA LATIHAN

2.30 - 5.30 PETANG

LATIHAN

KAWAD KAKI / CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

BILANGAN MURID YANG MENYERTAI PROGRAM

40 ORANG

BILANGAN MURID YANG HADIR LATIHAN

39 ORANG

GAMBAR AKTIVITI

ULASAN GURU (jika ada)


Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

A BERWAWASAN

NG

CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

kh tersebut.

kh tersebut.

LAPORAN MINGGUAN PROGRAM REMAJA BERWAWASAN

NAMA SEKOLAH

TARIKH LATIHAN

MASA LATIHAN

2.30 - 5.30 PETANG

LATIHAN

KAWAD KAKI / CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

BILANGAN MURID YANG MENYERTAI PROGRAM

40 ORANG

BILANGAN MURID YANG HADIR LATIHAN

39 ORANG

GAMBAR AKTIVITI

ULASAN GURU (jika ada)


Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

A BERWAWASAN

NG

CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

kh tersebut.

kh tersebut.

LAPORAN MINGGUAN PROGRAM REMAJA BERWAWASAN

NAMA SEKOLAH

TARIKH LATIHAN

MASA LATIHAN

2.30 - 5.30 PETANG

LATIHAN

KAWAD KAKI / CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

BILANGAN MURID YANG MENYERTAI PROGRAM

40 ORANG

BILANGAN MURID YANG HADIR LATIHAN

39 ORANG

GAMBAR AKTIVITI

ULASAN GURU (jika ada)


Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

A BERWAWASAN

NG

CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

kh tersebut.

kh tersebut.

LAPORAN MINGGUAN PROGRAM REMAJA BERWAWASAN

NAMA SEKOLAH

TARIKH LATIHAN

MASA LATIHAN

2.30 - 5.30 PETANG

LATIHAN

KAWAD KAKI / CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

BILANGAN MURID YANG MENYERTAI PROGRAM

40 ORANG

BILANGAN MURID YANG HADIR LATIHAN

39 ORANG

GAMBAR AKTIVITI

ULASAN GURU (jika ada)


Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

Latihan berjalan dengan lancar. Seorang murid tidak dapat hadir dalam latihan pada tarikh tersebut.

A BERWAWASAN

NG

CERAMAH / KHIDMAT MASYARAKAT

kh tersebut.

kh tersebut.